EtusivuEtusivu
Organisaatio
Toiminta
Julkaisut
Jäsenlehti
Hankkeet
Arkistot
Linkit

 

Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

Toiminnanjohtaja
Julia Burman shs@histseura.fi

Puh: (09) 22869351
SUOMEN HISTORIALLISEN SEURAN
TOIMIKUNNAT JA EDUSTUKSET VUONNA 2014 
EDUSTUKSET


1. Historiallisen Aikakauskirjan hallitus (2015–2017)
•    Prof. Petri Karonen, varamies prof. Tuija Laine
•    Dos. Marja Jalava,
      varamies dos. Marjo-Riitta Antikainen
•    Dos. Sari Katajala-Peltomaa,
      varamies dos. Pirkko Leino-Kaukiainen

2. Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi
•    Prof. Christian Krötzl
•    Fil. lis. Anja-Inkeri Lehtinen

3. Tilaushistoriakeskus
•    Prof. Tiina Kinnunen
•    Dos. Seppo Aalto

4. Scandinavian Journal of History
•    Prof. Marjaana Niemi

5. Veteraanikansanedustajien muistitietoprojektin seuranta
•    Prof. Kari Teräs

6. Kansainvälinen kaupunkihistoriallinen komissio
•    Prof. emer. Marjatta Hietala
•    Prof. Marjaana Niemi

7. Kansainvälinen yliopistohistoriallinen komissio
•    Prof. Laura Kolbe

8. Kansainvälinen slaavilaisen historiantutkimuksen komissio
•    Prof. Markku Kangaspuro

9. Suomen historiallisen bibliografian toimituskunta
•    Prof. Petri Karonen
•    Prof. Tuija Laine
•    Pääjohtaja Jussi Nuorteva
•    Fil. maist. Julia Burman

13. Ennen ja Nyt
•    Prof. Kirsi Vainio-Korhonen
•    Fil. maist. Julia Burman

14 Tieteellisten Seurain Valtuuskunta
•    Prof. Pirjo Markkola,
      varamies prof. Kimmo Katajala


TOIMIKUNNAT JA JAOKSET

1. Kansainvälisen historiatieteiden komitean (CISH) Suomen osasto
•    Prof.emer.  Marjatta Hietala (PJ)
•    Dos. Sari Autio-Sarasmo
•    Dos. Tapio Bergholm
•    FT Pirita Frigren
•    Prof. Tiina Kinnunen
•    Prof. Christian Krötzl
•    Dos. Katariina Mustakallio
•    Prof. emer. Jukka Nevakivi
•    Prof. Marjaana Niemi
•    Prof.Markku Peltonen
•    Prof. Kimmo Rentola
•    Dos. Vesa Vares
•    Prof. Timo Vihavainen
•    Prof. Nils Erik Villstrand
•    Prof.emer.  Seppo Zetterberg

2. Venäjän jaos
•    Prof. Timo Vihavainen pj.
•    Dos. Arto Luukkanen, siht.
•    FT Mari Isoaho
•    Prof. emer. Osmo Jussila
•    Dos. Kristiina Kalleinen
•    Prof. Jukka Korpela
•    Dos. Antti Kujala
•    Dos. Antti Laine
•    Prof.emer  Ohto Manninen
•    Prof. Kimmo Rentola
 
3. Saksan jaos
•    Prof. Tiina Kinnunen (PJ)
•    Dos. Kimmo Elo
•    Prof.  Simo Heininen
•    Prof. Seppo Hentilä
•    Prof.emer Kalervo Hovi
•    Dos. Markku Hyrkkänen
•    Prof. Pasi Ihalainen
•    Prof. Erkki Kouri
•    Dos. Vesa Saarikoski 
•    Dos. Erkki Teräväinen
•    Dos. Vesa Vares

4. Skandinavian jaos
•    Prof. Nils Erik Villstrand (PJ)
•    Prof.emer. Seikko Eskola
•    Prof. Kimmo Katajala
•    Prof.emer. Yrjö Kaukiainen
•    Prof.emer. Matti Klinge
•    Dos. Mirkka Lappalainen
•    Prof.emer. Ohto Manninen
•    Prof. Jari Ojala
•    Dos. Panu Pulma
•    Dos. Anu Pylkkänen
•    FT John Strömberg

5. Itäisen Keski-Euroopan jaos
•    Dos. Vesa Vares (PJ)
•    Prof. Kari Alenius
•    Dos. Sari Autio-Sarasmo
•    Dos. Anssi Halmesvirta
•    Prof.emer. Marjatta Hietala
•    Dos. Silvo Hietanen
•    Prof.emer. Kalervo Hovi
•    Fil. maist. Juhani Huotari
•    Maaherra Heikki Koski
•    FT Katalin Miklossy
•    Prof.emer. Hannu Soikkanen
•    Prof. Timo Soikkanen
•    VTT Pilvi Torsti

6. Baltian jaos
•    Prof.emer.  Seppo Zetterberg (PJ)
•    Dos. Heikki Roiko-Jokela (sihteeri)
•    Prof.emer. Sune Jungar
•    Prof.emer Kalervo Hovi

7. Italian jaos
•    Prof. Christian Krötzl (PJ)
•    Dos. Katariina Mustakallio
•    Prof. Luigi de Anna
•    Fil. tri Marja Härmänmaa
•    Dos. Liisa Savunen


8. Kansainvälisen toisen maailmansodan historian komission Suomen osasto
•    Prof. Kimmo RentolA (PJ)
•    VTT Markku Jokisipilä
•    FT Oula Silvennoinen
 •   Prof. Juhani Suomi
•    Prof. Martti Turtola
•    Dos. Pasi Tuunainen
•    Prof. Timo Vihavainen

9. Kansainvälisen merihistorian komission Suomen osasto
•    Dos. Tapio Bergholm (PJ)
•    Fil. lis. Johan Hackman (sihteeri)
•    Prof.emer. Yrjö Kaukiainen
•    Prof. Jari Ojala
•    Merihistoriallisen yhdistyksen pj. Sakari                           Lehmuskallio
•    Dos. Merja-Liisa Hinkkanen
•    Tsto.pääll. Marja Pelanne (museovirasto)
•    Museonjoht. Pekka Toivanen (Pietarsaaren                   kaup.museo)

10. Kansainvälisen naishistorian komission Suomen osasto
•    Tutkija Pirita Frigren (PJ)
•    Prof. Tiina Kinnunen
•    Dos. Katariina Mustakallio
•    FT Seija-Leena Nevala-Nurmi
•    Dos. Anne Ollila
•    Dos. Ann-Catrin Östman

11. Antiikin historian jaos
•    Dos. Katariina Mustakallio
•    Dos. Björn Forsén
•    Dos. Maijastina Kahlos
•    Dos. Anneli Luhtala
•    Dos. Liisa Savunen

12. Keskiajan historian jaos
•    Prof. Christian Krötzl (PJ)
•    Dos. Markus Hiekkanen
•    Dos. Anu Lahtinen
•    Dos. Marko Lamberg
•    Dos. Tuomas M.S. Lehtonen