Etusivu

Etusivu
Organisaatio
Toiminta
Julkaisut
Jäsenlehti
Hankkeet
Arkistot
Linkit

 

Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

Toiminnanjohtaja
Julia Burman
shs@histseura.fi


Toimistossa päivystys
ke 16-17,  to 10-12
puh: (09) 22869351


HISTORIALLINEN ARKISTO 
(ISSN 0073-2540)


HUOM!  Listassa kirjat vain vuoteen 2000 asti. Sen jälkeen julkaistut teokset löytyvät Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sivuilta: www.finlit.fi

I-O

Ignatius, E. F.:

Georg Fredrik Tigerstedts landsfsrräderi. En episod från 1788 - 90 års krig (41 s.) ---> vol. 17,2 (1902)

Ignatius, Gustaf:

Lisätietoja Kuopion lääninhallituksen kadonneesta vanhasta arkistosta (13 s.) ---> vol. 43 (1937)

Ignatius, K. E. F.:

Asiakirja valaiseva Viipurin linnan tilaa 17:sta vuosisadalla (27 s.) ---> vol. 13,2 (1894)

---

Eräs Barthold Lacman'in kirje kuningas Kaarle X Kustaalle (13 s.) ---> vol. 7 (1881)

---

Gabriel Rein (33 s.) ---> vol. 7 (1881)

---

Muutamasta rautakauden hautausmaasta Euran pitäjässä (23 s.) ---> vol. 3 (1871)

---

Muutamia tietoja Suomen kaupasta 16:nnella sataluvulla (14 s.) ---> vol. 2 (1868)

---

Några anteckningar rörande nordliga Finlands sstra gräns (11 s.) ---> vol. 5 (1876)

---

Om Finlands folkmängd under medlet af sjuttonde århundradet (22 s.) ---> vol. 1 (1866)

---

Om kyrkoherden Thomas Pachalenius' hsgmålsprocess (114 s.) ---> vol. 18,2 (1903)

---

Polska och Sachsiska krigsfångar i Österbotten åren 1711 - 1713 (4 s.) ---> vol. 21,1 (1909)

---

Tavastehus slotts sfvergång år 1742 (73 s.) ---> vol. 18,2 (1903)

Ignatius, K. F.:

Ett ytterligare inlägg i frågan om Birger Jarls tåg emot Tavasterne (24 s.) ---> vol. 9 (1886)

Ignatius & Koskinen:

Muinais-jäännskset Wanaantaustalla Janakkalassa (12 s.) ---> vol. 1 (1866)

Ingman, Santeri:

Kaarlo IX:nen Jäämeren politiikka vuosilta 1603 - 1613 (117 s.) ---> vol. 14 (1895)

Inkinen, Antti:

Virka-arvot ja arvonimet Suomessa ennen itsenäisyyden aikaa (94 s.) ---> vol. 54 (1953)

Jaakkola, Jalmari:

1280-luvun kirkollisesta reduktsionista ynnä sen merkityksestä Suomessa (22 s.) ---> vol. 32 (1924)

---

Eräs hysdyn aikakauden turkulainen edeltäjä (44 s.) ---> vol. 40 (1933)

---

In memoriam (4 s.) ---> vol. 48 (1941)

---

Lisiä 1200-luvun kirkollis-maallisen ylimystsmme historiaan (36 s.) ---> vol. 39 (1932)

---

Rovasti W. A. Mandellsfin muistelmakirjoitusVaasan kymnaasista (9 s.) ---> vol. 44 (1938)

---

Suomen historian kantaisä (56 s.) ---> vol. 58 (1962)

---

Suuren Pohjansodan ja Uudenkaupungin rauhan heijastusta Venäjän hallinnollis-kirkollisin reformeihin (11 s.) ---> vol. 47 (1940)

---

Unohtunut keskiaikainen suurhaaksirikko (20 s.) ---> vol. 52 (1947)

Jaakkola, Risto:

Väkivaltarikosten kulttuurihistoriaa (8 s.) ---> vol. 88 (1986)

Jalkanen, K. J.:

Verot Rautalammilla v:ina 1562 - 1620 (37 s.) ---> vol. 12,1 (1892)

Janin, V. L.:

Novgorodin syntyongelmasta (15 s.) ---> vol. 72 (1977)

Jespersen, Knud J. V.:

Garnisonering og garnisonsby: den militaerpolitiske referenceramme (14 s.) ---> vol. 92 (1988)

Jokipii, Mauno:

Himmlerin Suomen-matka v. 1942 (24 s.) ---> vol. 58 (1962)

---

Porin kreivikunta (66 s.) ---> vol. 54 (1953)

Jonansson, Gustaf:

Karl XII, August II och Michael Radziejowski. Den polska fredsfrågan 1702 - 1703 (10 s.) ---> vol. 63 (1968)

Joutsivuo, Timo:

Kehon tilojen moninaisuus. Terveys yksilsllisenä tasapainotilana Galenoksesta renessanssiin (28 s.) ---> vol. 106 (1995)

---

Ruumiin vai sielun hoitoa? Kristinusko, sairaus ja lääketiede (26 s.) ---> vol. 106 (1995)

Julkunen, Martti:

Myytti Saksan vaikutusvallasta Suomessa 1930-luvun lopulla. Teesejä aiheesta (2 s.) ---> vol. 95 (1991)

Juntunen, Alpo:

Suomalaiset Venäjän historian yleisesitykset (34 s.) ---> vol. 89 (1986)

Jurva, Paavo:

Piirteitä seurakuntalaisten ja sielunpaimenien elämästä Kuopion seurakunnassa 1700-luvulla (100 s.) ---> vol. 38 (1930)

Jussila, O.:

Vuoden 1905 suurlakko Suomessa, sen historialliset edellytykset ja seuraukset (12 s.) ---> vol. 72 (1977)

Jussila, Osmo:

Englantilaisten kveekarien Joseph Sturgen ja Thomas Harveyn matkakuvaus Suomesta v. 1856 (11 s.) ---> vol. 61 (1967)

---

Historian arvovapaus ja -sidonnaisuus (9 s.) ---> vol. 71 (1978)

---

Historian päivät 1985 (4 s.) ---> vol. 88 (1986)

---

Kansallisuusaate Suomessa "sortovuosina" Venäjäsuhteen heijastumana (5 s.) ---> vol. 77 (1982)

---

Kuka oli venäläinen, kuka suomalainen (4 s.) ---> vol. 83 (1984)

---

Suomen valtiosihteerin viraston venäläiset virkamiehet (8 s.) ---> vol. 83 (1984)

---

Suomi ja Puola Venäjän valtakunnan valtioina (10 s.) ---> vol. 81 (1984)

---

Suomi osana Venäjän valtakuntaa (16 s.) ---> vol. 95 (1991)

---

Venäläiset Suomessa 1809 - 1917 -aihetta sivuavaa kirjallisuutta (9 s.) ---> vol. 83 (1984)

Jutikkala, E.:

Feodalismi Suomessa (11 s.) ---> vol. (1977)

Jutikkala, Eino:

Agraariyhteiskunnan nomadit (6 s.) ---> vol. 105 (1995)

---

Asutuksen kontraktio ja ekspansio Pohjoismaissa myshäiskeskiajalla ja 1500-luvulla (11 s.) ---> vol. 77 (1982)

---

Avaussanat (3 s.) ---> vol. 71 (1978)

---

Eräs suurtilatalous 1900-luvun alussa (14 s.) ---> vol. 98 (1991)

---

Kieliraja ja kouluharrastus autonomian ajan lopulla (8 s.) ---> vol. 82 (1984)

---

Kirjallinen ja kansanomainen traditio Hämeessä v. 1604 tapahtuneesta luonnonmullistuksesta (18 s.) ---> vol. 46 (1939)

---

Sata vuotta historiantutkijain yhteistystä (8 s.) ---> vol. 71 (1978)

---

Suomen suurituloiset teollisuuden murroksen kynnyksellä (38 s.) ---> vol. 98 (1991)

---

Tietoja ja arviointeja Hämeen väestsoloista vuosina 1690 - 1721 (17 s.) ---> vol. 50 (1944)

---

Turun suurpalon vaikutus tonttien omistukseen ja tonttien omistajistoon (18 s.) ---> vol. 58 (1962)

---

Veromaalla vuoden 1600 vaiheilla tapahtunut suurtilojen muodostuminen (34 s.) ---> vol. 45 (1939)

---

Veromaalla vuoden 1600 vaiheilla tapahtunut suurtilojen muodostuminen II (14 s.) ---> vol. 47 (1940)

---

Vuoden 1742 kyläjärjestysohjesäännsn synty ja osuus kylälaitoksen kehityksessä (9 s.) ---> vol. 44 (1938)

Juva, Einar W.:

Eräitä pohjalaisten ylioppilaitten kirjeitä 1850- ja 1860-luvulta (30 s.) ---> vol. 44 (1938)

---

Hovijunkkari Kaarle Kustaa Melartopaeus (10 s.) ---> vol. 47 (1940)

---

Jaakko Keithin laatima operatiosuunnitelma Riikaa vastaan 1700-luvun puolimailla (24 s.) ---> vol. 46 (1939)

---

Kenraali Tollin sotasuunnitelma v. 1788 (14 s.) ---> vol. 50 (1944)

---

Vuoden 1739 "kieliasetuksen" synty (42 s.) ---> vol. 53 (1950)

---

Välikohtaus Vaasassa syyskuun 4 p:nä 1742 (25 s.) ---> vol. 52 (1947)

Juva, Mikko:

Menneisyys ja historia (9 s.) ---> vol. 71 (1978)

---

Suomen kielitaistelun ensimmäinen vaihe (17 s.) ---> vol. 58 (1962)

Juvelius, Einar W.:

Kenraalikuvernssri G. Fr. v. Rosen varamieslaitoksen järjestäjänä (39 s.) ---> vol. 31 (1924)

---

Piirteitä Turun ja Porin läänin sotalaitoksesta ison-vihan jälkeisenä vuosikymmenenä (39 s.) ---> vol. 24,1 (1914)

---

Savon linnan antautuminen v. 1742 ja sitä seurannut jälkinäytss (19 s.) ---> vol. 40 (1933)

Jägerhorn, Georg Hendric:

Lefvernes Beskrifning Så väl Till Efterfsld af Krigs vettenskaps Academiens som Riddarhus Directionens anmodan (62 s.) ---> vol. 8 (1884)

Jäntere, Kaarlo:

Piirteitä Yrjs Koskisen historiankäsityksestä (18 s.) ---> vol. 50 (1944)

---

Valistuksen historiankirjoitus ja keskiajan keksiminen (18 s.) ---> vol. 45 (1939)

---

Vanhan koulun ensimmäisistä valtakunnan historian oppikirjoista (13 s.) ---> vol. 44 (1938)

Kaikkonen, Olli:

Eriarvoisuusajattelu, rotukäsitykset ja sosiaalidarwinismi (18 s.) ---> vol. 86 (1985)

Kaira, Kaarlo:

Valtiosopimuksista Venäjän vallan aikana (90 s.) ---> vol. 39 (1932)

Kallio, Veikko:

Valtionarkiston "salainen kaappi" - viivytystaistelu von Plehweä vastaan (10 s.) ---> vol. 74 (1978)

Kallio, Veikko - Katermaa, Aino:

Vaaraton historiantutkimus (9 s.) ---> vol. 74 (1978)

Kananen, Ilkka:

Maanviljelijäväestsn talouspoliittinen järjestäytyminen (18 s.) ---> vol. 76 (1981)

Karhu, Eino:

Suomen ja Venäjän tieteellis-sivistyksellinen yhteistys 18. vuosisadan lopulla ja 19. vuosisadan alussa (18 s.) ---> vol. 75 (1980)

Karttunen, K. I.:

Saimaan vesistsn väylämittauksista, kartoituksesta ja merimerkkien paikalleen panosta 1850 - 1870-luvulla (18 s.) ---> vol. 45 (1939)

Kastsenko, S. G.:

Agraariolot Venäjän luoteisosissa 1800-luvun jälkipuoliskolla (28 s.) ---> vol. 87 (1986)

Katajala, Kimmo:

Historialiike (14 s.) ---> vol. 93 (1989)

Katermaa, Aino:

Hämeenlinnan kaupungin muutto 1736 - 1778 (74 s.) ---> vol. 94 (1989)

---

"Venäjä on asetettu Puolan ja Unkarin rinnalle" - Bobrikovin koulukirjakomitea (11 s.) ---> vol. 74 (1978)

Katermaa-Ottela, Aino:

Missä Roomassa asuttiin keskiajalla? (42 s.) ---> vol. 90 (1987)

Kaukamaa, L. I.:

Eräs kielitaistelun varhainen vaihe (20 s.) ---> vol. 50 (1944)

---

Fredrik Frans Wallenstråle porilaisena kauppiaana ja laivanvarustajana (10 s.) ---> vol. 44 (1938)

---

Porin esikaupunkikysymys 1860-luvulla (26 s.) ---> vol. 56 (1958)

---

Porin tysväen järjestäytymispyrkimyksiä 1800-luvulla ennen elinkeinovapautta (26 s.) ---> vol. 45 (1939)

Kaukiainen, Yrjs:

Esitilastollinen aika ja kansantulolaskelmat eli voidaanko menneisyyttä ennustaa (6 s.) ---> vol. 88 (1986)

---

Keskiajan väestsliikkeet (8 s.) ---> vol. 81 (1984)

---

Tallinna ja Viipuri kauppakeskuksina keskiajalla (6 s.) ---> vol. 87 (1986)

---

Taloudellinen kasvu ja yhteiskunnan muuttuminen teollistuvassa Suomessa (24 s.) ---> vol. 76 (1981)

---

Vanha Suomi ulkomaisten matkailijoiden kuvauksissa (23 s.) ---> vol. 64 (1969)

Kauppi, Raili:

Selittämisen ongelma historiassa (12 s.) ---> vol. 71 (1978)

Kemiläinen, Aira:

Aate-, asenne- ja mielipidehistoria (18 s.) ---> vol. 82 (1984)

---

Johdanto (7 s.) ---> vol. 86 (1985)

---

Johtopäätsksiä (28 s.) ---> vol. 86 (1985)

---

Mongoleista eurooppalaisiksi 1900-luvun rotuteorioissa (94 s.) ---> vol. 86 (1985)

---

Patriotismi käsitteenä ja asenteena saksalaisessa ajattelussa valistuksesta romantiikkaan (24 s.) ---> vol. 70 (1975)

---

Valistuksen ja patriotismin suhde antiikkiin (17 s.) ---> vol. 73 (1978)

---

Valistuksen ja romantiikan ajan historianfilosofiset kehitysmallit (18 s.) ---> vol. 71 (1978)

---

Valtakunnanpatriotismi 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa. Keisarikunta yhdistävänä tekijänä Saksassa (11 s.) ---> vol. 77 (1982)

Kerkkonen, Gunvor:

Bsnder - Gårdar - Byar (20 s.) ---> vol. 61 (1967)

---

Farmän från Bjsrks och Karelska Näset - Handelssjsfart innerst i Finska viken under 1500-talet (94 s.) ---> vol. 85 (1985)

---

Helsingfors kungsgård 1550 - 1572. Allmän historik (66 s.) ---> vol. 45 (1939)

---

Obygd - Erämark - Nybygd (120 s.) ---> vol. 60 (1966)

---

Österbottningar och karelare i handel på Reval (13 s.) ---> vol. 70 (1975)

Kerkkonen, Martti:

Arkivmaterial och historiesyn (20 s.) ---> vol. 70 (1975)

---

Maan omistusta ja käyttsoikeutta koskevia riitaisuuksia Uudenkaupungin ja Turun rauhoissa määrätyillä rajoilla Karjalassa ja Savossa (42 s.) ---> vol. 39 (1932)

---

Pehr Kalms porträtt och andra samtida akademiska porträtt i Åbo (30 s.) ---> vol. 54 (1953)

---

Suontaan ja Lepaan kartanot sekä niiden herrat keskiajalla (76 s.) ---> vol. 57 (1961)

Kerkkonen, Veikko:

Ruotsi-Suomen finansseista 1600-luvun alkupuoliskolla (72 s.) ---> vol. 52 (1947)

---

Suomen kauppatilastoa 1600-luvulla (29 s.) ---> vol. 44 (1938)

Kero, Reino:

Ulkomaisen teknologian patentointi Suomessa ennen ensimmäistä maailmansotaa (96 s.) ---> vol. 90 (1987)

Ketola, Eino:

Suomen sotilaskapina - Lokakuun vallankumouksen strateginen (14 s.) ---> vol. 91 (1988)

---

Venäläiset vallankumoukselliset Suomessa 1917 (10 s.) ---> vol. 83 (1984)

Kilpeläinen, Jouko I.:

Rotuteoriat läntisistä suomalais-ugrilaisista kansoista Keski-Euroopan antropologiassa 1800-luvulla ja suomalaisten reaktiot niihin (32 s.) ---> vol. 86 (1985)

Kim, M. P. & Ingulskaja, L. A.:

Kansallisten kulttuurien keskinäiset lainalaisuudet ja kulttuurivaihdon merkitys Suomen ja Neuvostoliiton välisten hyvien naapuruussuhteiden kehityksessä (18 s.) ---> vol. 80 (1983)

Kinnunen, Matti:

J. V. Snellman ja sanomalehdists (10 s.) ---> vol. 77 (1982)

Kirkinen, Heikki:

Hyttynen valtameressä eli maan ihmislajin viuhahdus universumissa (18 s.) ---> vol. 71 (1978)

---

Maanomistus Venäjän Karjalassa 1400- ja 1500-luvuilla (32 s.) ---> vol. 84 (1984)

Kiuasmaa, Kyssti:

Israel Paavalinpoika Särkilahti, vouti, sotilas ja suurmaanomistaja (65 s.) ---> vol. 55 (1955)

Kivikoski, Ella :

Hakemisto Historiallisen Arkiston osiin XXI - XLI (73 s.) ---> vol. 41 (1934)

Kivinen, Erkki:

Hälsningsanfsrande (2 s.) ---> vol. 63 (1968)

Kjellin, Ad. Fredr.:

Berättelse om de på Vermelands Skogar mot Norska Gränsen boende Finnars tilstånd etc. (9 s.) ---> vol. 19,2 (1905)

Klami, Hannu Tapani:

"Institutsionit". Roomalaisesta oikeudesta Suomen oikeustieteessä (9 s.) ---> vol. 73 (1978)

Klinge, Matti:

Om klassiciteten i 1800-talets Finland (8 s.) ---> vol. 73 (1978)

---

Pietari tieteen ja kulttuurin keskuksena Itämeren piirissä 1700- ja 1800-luvuilla (10 s.) ---> vol. 91 (1988)

---

Suomen historiankirjoituksen historia 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa (10 s.) ---> vol. 84 (1984)

---

Turun ylioppilaskunta 1800-luvun alussa (34 s.) ---> vol. 61 (1967)

---

Venäläisyydestä Suomessa (6 s.) ---> vol. 83 (1984)

Klockars, Birgit:

Om några Nådendalsbrev (14 s.) ---> vol. 70 (1975)

Knapas, Rainer:

Kommenttipuheenvuoro: Venäläisten arkkitehtien toiminnasta Suomessa (4 s.) ---> vol. 91 (1988)

Kokkonen, Jyri:

Asutuksen jatkuvuus ja jatkumattomuus - arkeologiset todisteet (8 s.) ---> vol. 81 (1984)

Koretski, V. I.:

Talonpoikaiston liikehdintä Venäjällä 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa (20 s.) ---> vol. 80 (1983)

Korhonen, Arvi:

Puolan puolustussota Liivinmaalla vv. 1600 - 1601 (55 s.) ---> vol. 40 (1933)

Korhonen, Keijo:

Suomen ulkopolitiikan ja kansainvälisen aseman tutkimuksesta (8 s.) ---> vol. 71 (1978)

Koskenvesa, Esko:

Rukouspäiväjulistusten antaminen Suomessa kustavilaisen ajan lopulla ja autonomian ajan alusa (11 s.) ---> vol. 64 (1969)

Koski, Samuli:

Kansan oikeustapoja ja käsitteitä (56 s.) ---> vol. 15,1 (1897)

Koskimies, Y. S.:

Muuan Hämeen ja Pohjanmaan välisiä rajankäyntejä valaiseva asiakirja v:lta 1764 (14 s.) ---> vol. 59 (1964)

Koskinen, Yrjs:

Eräs kertomus Suomen armeijan retkestä Norjaan, Thronghiem'in lääniin, syksyllä 1718 (18 s.) ---> vol. 7 (1881)

---

Juhana Henrik Wijkman'in rikos-asia (77 s.) ---> vol. 4 (1874)

---

Kemin ja Iin lohi-vesien vanhempi historia (18 s.) ---> vol. 7 (1881)

---

Muutamia Lisä-tietoja nälkä-vuosista 1695 - 1697 (17 s.) ---> vol. 1 (1866)

---

Muutamista keski-aikaisista veroitus-seikoista (10 s.) ---> vol. 4 (1874)

---

Onko Suomen kansalla historiaa? (9 s.) ---> vol. 5 (1876)

---

Otteita Kenraali-luutnantti Kutusow'in päiväkirjoista vv. 1807 - 1812 (19 s.) ---> vol. 3 (1871)

---

P. A. Munc'in Vatikanolaiset todistuskappaleet Suomen historiaan (32 s.) ---> vol. 2 (1868)

---

Paavi Aleksanteri III:nnen bulla "Gravis admodum", miltä vuodelta? (14 s.) ---> vol. 3 (1871)

---

Pari muistutusta Jaakko De la Gardie'n Venäjän-retkestä (5 s.) ---> vol. 3 (1871)

---

Suomenmaan keskiaikaisesta aatelistosta (46 s.) ---> vol. 8 (1884)

Koukkula, Timo:

Suomen aatelin osallistuminen valtiopäiviin vuosina 1760 - 1772 (28 s.) ---> vol. 59 (1964)

Kovasiipi, Marjut:

Aatteellista heimotystä autonomisessa Suomessa 1906 - 1909 (12 s.) ---> vol. 86 (1985)

Krantz, Karl Johan:

Garnisonens avveckling (26 s.) ---> vol. 104 (1994)

Krohn, J.:

Henrik Lättiläisen kertomukset Liiviläisten ja Virolaisten tavoista (17 s.) ---> vol. 7 (1881)

---

Muutamia tietoja Käkisalmen läänistä Ruotsin valloituksen ajoilta (4 s.) ---> vol. 3 (1871)

---

Muutamia vanhempia tietoja Turusta ja Wiipurista (6 s.) ---> vol. 6 (1878)

---

Virolaisten historialliset runot (18 s.) ---> vol. 7 (1881)

Krosby, H. Peter:

Tysklands finlandspolitikk under vinterkrigen (14 s.) ---> vol. 63 (1968)

Krusius-Ahrenberg, Lolo:

Planerna på en ombildning av Finlands senat och 1860-talets inlägg i frågan (106 s.) ---> vol. 49 (1943)

---

Synpunkter på aprilmanifestet (34 s.) ---> vol. 56 (1958)

Krstzl, Christian:

Fsrhållandet mellan barn och fsräldrar - från helvete till paradis? (8 s.) ---> vol. 97 (1991)

Kujala, Antti:

Erään kiistellyn suurmiehen problematiikka (6 s.) ---> vol. 88 (1986)

---

Suomessa oleskelevat venäläiset vallankumoukselliset ja heidän vaikutuksensa (1890-luvun lopusta vuoteen 1905) (16 s.) ---> vol. 83 (1984)

---

Venäjän valtakunnan tärkeimmät vallankumouspuolueet ja kansallisuuskysymys vuosina 1903 - 1907 (6 s.) ---> vol. 95 (1991)

Kujala, Lauri:

Ensimäiset pitäjänkirjastot kansallisen herätyksen aikana (67 s.) ---> vol. 42 (1935)

Kulomaa, Jukka:

Sotilaskarkuruus jatkosodan aikana Suomessa (12 s.) ---> vol. 88 (1986)

Kumanjov, G. A.:

Vuosien 1939 - 40 neuvostoliittolais-suomalaisen sodan ('talvisodan') tapahtumat uusien lähestymistapojen ja dokumenttien näkskulmasta (22 s.) ---> vol. 95 (1991)

Kunnas, Tarmo:

Nietsche ja antiikki (6 s.) ---> vol. 73 (1978)

Kuokkanen, Pertti:

Suomen puolueettomuus saksalaisten silmin Saksan länsioffensiivin aikana v. 1940 (45 s.) ---> vol. 60 (1966)

Kuujo, E. O.:

Odert Gripenbergin internaattikoulu 1812 - 1822 (82 s.) ---> vol. 55 (1955)

Kuujo, Erkki:

Suomen ensimmäinen kylvskone (10 s.) ---> vol. 58 (1962)

---

Suomi Suuren Pohjan sodan aikana (6 s.) ---> vol. 80 (1983)

---

Vanhat keskiaikaiset kauppakaupungit Viipuri, Tallinna, Riika ja Novgorod 1500-luvulla (8 s.) ---> vol. 87 (1986)

Kuujo, Erkki & Kirkinen, Heikki:

Baltiassa ja Suomessa asuneiden heimojen osallistuminen Itämeren alueen kysymysten ratkaisuun 1100- ja 1200-luvuilla (17 s.) ---> vol. 69 (1975)

Kuusanmäki, Jussi:

Den finska garnisonsstaden 1809 - 1917. Några aspekter (27 s.) ---> vol. 92 (1988)

Kuusi, Matti:

De Latinitate Helsingensi a. D. MCMLXXVI (7 s.) ---> vol. 73 (1978)

Kuusi, Reino:

Yliopiston virkojen täyttämisestä maassamme 1600- ja 1700-luvuilla (31 s.) ---> vol. 42 (1935)

Kuusi, Sakari:

Hollolan seudun vaiheet Hämeen heimon itsenäisyyden aikana (24 s.) ---> vol. 40 (1933)

---

Isonjaon alkuvaiheet Pohjanmaalla (192 s.) ---> vol. 24,2 (1914)

Kuusterä, Antti:

Pankkiosakkeiden leviäminen suomalaiseen yhteiskuntaan 1860-luvulla (24 s.) ---> vol. 76 (1981)

---

Valtio ja vapaan kilpailun harhat - valtion panos autonomian ajan jälkipuoliskon taloudellis-sosiaalisessa muutoksessa (16 s.) ---> vol. 88 (1986)

---

Verotus autonomian ajan Suomessa (16 s.) ---> vol. 93 (1989) 

Laakso, Kyllikki:

Kenraalikuvernnssri G. Fr. v. Rosenin siviilihallinto (60 s.) ---> vol. 55 (1955)

Laasonen, Pentti:

Ortodoksian ajan tutkimuksen ongelmia (9 s.) ---> vol. 71 (1978)

Lagerspetz, Kirsti:

Johtuvatko sodat ihmisten aggressioista? (14 s.) ---> vol. 81 (1984)

Laine, Antti:

Tiedemiesten Suur-Suomi - Itä-Karjalan tutkimus jatkosodan vuosina (112 s.) ---> vol. 102 (1993)

Laine, Eevert:

Eräs vaihe Salmin-Suojärven lahjoitusmaiden vapauttamisessa (53 s.) ---> vol. 40 (1933)

---

Geologisen Toimikunnan syntyvaiheet 1856 - 1885 (58 s.) ---> vol. 43 (1937)

---

Jussaaren rautakaivos valtion käyttämänä 1834 - 1861 (79 s.) ---> vol. 37 (1929)

---

Kauttuan hiilitaistelu Falckien aikana (46 s.) ---> vol. 47 (1940)

---

Lintulan ja Kyyrslän lahjoitusmaiden lunastus (38 s.) ---> vol. 44 (1938)

---

Neljännesvuosisata maamme kaivostoimintaa 1885 - 1910 (99 s.) ---> vol. 55 (1955)

---

Raivolan venäläisen kylähalinnon syntyminen. Kappale maamme oikeustaistelua (36 s.) ---> vol. 45 (1939)

---

Salpietarinvalmistus ja ruutitehdaspuuhat 1810 - 1820-luvuilla (41 s.) ---> vol. 46 (1939)

Laine, Esko M.:

Papisto ja yhteiskunta Suomessa 1600-luvulla (48 s.) ---> vol. 105 (1995)

Laine, Katri:

Benvikin kartano Peter Johan Bladhin kotina ja liikeyritysten keskuksena (34 s.) ---> vol. 45 (1939)

---

H. G. Porthan ja kotitalousneuvonta vv. 1801 - 1802 (70 s.) ---> vol. 46 (1939)

---

Suomen Talousseuran arkisto. Maamme viljelyshistoriaa valaiseva arvokas lähdekokoelma (19 s.) ---> vol. 44 (1938)

Laisi, Helena:

Tysväenjärjestsjen varojen siirto Venäjälle keväällä 1918 (29 s.) ---> vol. 94 (1989)

Laitinen, A. A. A.:

Muutamia nimismies Yrjs Neiglickiä koskevia tietoja (12 s.) ---> vol. 40 (1933)

Lakio, Matti:

Teollisuuden kehitys ja alueellinen sijoittuminen Itä-Suomessa ennen II maailmansotaa (16 s.) ---> vol. 76 (1981)

Lappalainen, Jussi T.:

Från garnisonsstad till skogsgarnison. Det finska garnisonssamhället under 250 år (21 s.) ---> vol. 92 (1988)

---

Suomen sotilaspoliittinen asema 1600-luvulla (12 s.) ---> vol. 71 (1978)

Lappalainen, Pekka:

J. V. Snellman ja Kuopion kaupungin matalat majat (44 s.) ---> vol. 67 (1975)

Lauerma, Matti:

Antiikin jälkivaikutus Ranskan 1700-luvun sotilaskirjallisuudessa (8 s.) ---> vol. 73 (1978)

---

Kreivi de Guibertin elämäntys (17 s.) ---> vol. 70 (1975)

Laurosela, J.:

Kveen-Kainulaiskysymys (60 s.) ---> vol. 22,2 (1911)

Lehtinen, Erkki:

Suomen asema Ruotsin suurvallassa (6 s.) ---> vol. 88 (1986)

---

Suomen asiain muistio maamme uudistuskaudelta (14 s.) ---> vol. 60 (1966)

---

Suomen kameraalinen keskushallinto 1600-luvun alkupuolella (76 s.) ---> vol. 57 (1961)

---

Vieras virkakieli ja suomalaiset talonpojat n. 1650 - 1735 (45 s.) ---> vol. 55 (1955)

Lehtonen, Turo-Kimmo:

Bakteerit ja henkisten ruttotautien siemenet. Puhdas elämä suomalaisessa terveysvalistuksessa 1890-luvulla (50 s.) ---> vol. 106 (1995)

Lehtonen, U. L.:

Muutamia esityksiä keisari Aleksanteri I:lle Suomesta vuodelta 1808 (55 s.) ---> vol. 25 (1915)

Leikola, Anto:

Opetammeko Euroopan vai maailman historiaa? (8 s.) ---> vol. 93 (1989)

---

Zeus faber - antiikin tarustoa eläinkunnassa (9 s.) ---> vol. 73 (1978)

Leinberg, K. G.:

Berättelse huruledes Herr Claes Flemmings son Johan Flemming på Åbo slott blef fången, sedan anklagad, dsmd och tillika med flere aflifvad på Åbo tårg then 10 November 1599 (13 s.) ---> vol. 18,2 (1903)

---

Dagboksanteckningar under rysk fångenskap af Pehr Granstedt (26 s.) ---> vol. 19,2 (1905)

---

Ett Register om mångehånde, Som Erasmus, så wäll som Jacob Teijttus vdj sine Registrationer sffuer hele Findland, fsrfatet haff:r Anno etc. 56 (19 s.) ---> vol. 15,1 (1897)

---

Finska autografer i Kungl. Biblioteket i Stockholm (22 s.) ---> vol. 19,1 (1905)

---

Finskspråkig disputationspoesi vid Upsala Universitet (19 s.) ---> vol. 16,1 (1900)

---

Fsretalet till P. Jwstens Postilla (8 s.) ---> vol. 19,2 (1905)

---

Fsrteckning sfver Åbo domkyrkas prebender och Kungl. Majestäts Arf och Eget i Finland - från 1550-talet (20 s.) ---> vol. 15,2 (1898)

---

Grefve Axel Leijonhufvuds diarium sfver utgångna bref (16 s.) ---> vol. 15,1 (1897)

---

Handlingar rsrande Messenierne (27 s.) ---> vol. 14,2 (1896)

---

Landshsfdingar i Finland 1635 - 1809, från hvilka skrifvelser till Kongl. Maj:t fsrvaras i Svenska Riksarkivet (8 s.) ---> vol. 16,2 (1900)

---

Nya underrättelser om Petrus Petrosa (22 s.) ---> vol. 17,2 (1902)

---

Några handlingar rsrande staden Brahea 1663 - 1671 (14 s.) ---> vol. 19,1 (1905)

---

Några tillägg till uppsatsen "Om finske studerande i Jesuitcollegier" i Historiallinen Arkisto XI (12 s.) ---> vol. 18,2 (1903)

---

Om finske mäns studiiresor i äldre tid (39 s.) ---> vol. 15,2 (1898)

---

Om finske presters deltagande i Upsala mstes beslut 1593 (5 s.) ---> vol. 17,2 (1902)

---

Om finske studerande i Jesuitcollegier (65 s.) ---> vol. 11 (1891)

---

Predikoställen i några fsrsamlingar af Åbo stift mot slutet af 1600-talet (10 s.) ---> vol. 17,1 (1901)

---

Till fordna skolrektorn i Åbo, sedermera biskopen i Reval Christian Agricolas och hans närmaste efterlefvandes minne (30 s.) ---> vol. 15,1 (1897)

---

Ur Åbo slotts minnen (8 s.) ---> vol. 15,1 (1897)

Leino, Pirkko:

Patriootti ja kosmopoliitti - Henry Biaudetin alkuhankaluudet historiantutkijana (28 s.) ---> vol. 74 (1978)

Lempa, Heikki:

Dietetiikka, affektit ja ruumis. Saksalainen 1700-luvun filantropismi ja kasvatuskäytännsn muutos (32 s.) ---> vol. 106 (1995)

Lepists, Vuokko:

Teknologi och huslig ekonomi som en aspekt av famijehistorien (9 s.) ---> vol. 97 (1991)

Liakka, N.:

Pohjanmaan pappien mielialoja pikkuvihan aikana (8 s.) ---> vol. 23,2 (1913)

Liiv, Otto:

Eestiläisten siirtymisestä Suomeen 1700-luvulla (19 s.) ---> vol. 43 (1937)

Lilius, Henrik:

Några antikt inspirerade renässanstak i Rom (18 s.) ---> vol. 73 (1978)

Lilja, Saara:

Kristillisen suitsutuksen alkuperästä (8 s.) ---> vol. 73 (1978)

Lindeqvist, K. O.:

Ahvenan kongressin Suomelle tuottamista rasituksista (12 s.) ---> vol. 14,2 (1896)

---

Muutamia Suomen talonpoikien ahtaiden kauppasäännssten johdosta tekemiä valituksia 1600-luvun jälkipuoliskolla (9 s.) ---> vol. 26 (1916)

---

Suomen kaupunkien edustajat vapaudenajan valtiopäivillä (16 s.) ---> vol. 34 (1925)

---

Suomen puolustuksesta suuren Pohjansodan aikana (20 s.) ---> vol. 28 (1920)

---

Suomen talonpoikain oloista 1600-luvun keskivaiheilla (26 s.) ---> vol. 21,1 (1909)

---

Suomen talonpoikien valituksia 1600-luvun keskivaiheilla (30 s.) ---> vol. 21,2 (1910)

---

Tietoja Venäjälle viedyistä sotavangeista 1741 - 43 (6 s.) ---> vol. 12,1 (1892)

---

Vähän vankilaoloista 1600-luvulla (9 s.) ---> vol. 32 (1924)

Lindgrén, Susanne:

Utomäktenskaplig fertilitet i Helsingfors under 1800-talets senare del (20 s.) ---> vol. 76 (1981)

Lindkvist, Thomas:

Svensk medeltidsforskning. Tvärvetenskap ovh problem (10 s.) ---> vol. 96 (1991)

Lindman, Sven:

Tieteellisten seurojen tervehdys (2 s.) ---> vol. 71 (1978)

Litzen, Veikko:

Keskiajan ymmärtämisestä (10 s.) ---> vol. 71 (1978)

Loimaranta, Sakari:

Eräs kälviäläisen pietistijohtajan Jaakko Erikssonin suomenkielinen rukous (4 s.) ---> vol. 47 (1940)

Luigi, Anna De:

Vieraiden kansojen kirjallisesta kuvasta (14 s.) ---> vol. 96 (1991)

Luntinen, Pentti:

Karjalaiset suomalaisuuden ja venäläisyyden rajalla (36 s.) ---> vol. 83 (1984)

---

Suomi Pietarin suojana ja uhkana venäläisten sotasuunnitelmissa 1854 - 1914 (124 s.) ---> vol. 79 (1982)

Luntinen, Pertti:

Kommenttipuheenvuoro: Suomen sotilaskapina (3 s.) ---> vol. 91 (1988)

Lyytinen, Eino:

Mustan vaiko valkoisen miehen taakka? 1800-luvun lopun imperialismin selitysmalleista (16 s.) ---> vol. 71 (1978)

Lähteenoja, Aina:

Palanen paikallishistoriallista lähdekritiikkiä (7 s.) ---> vol. 50 (1944)

---

Rauman tuomiokirjojen katkelmia vuosilta 1504, 1569, 1598 ja 1599 (8 s.) ---> vol. 42 (1935)

Lsfgren, V.:

Wiipurin linnan pohja-piirrokset (16 s.) ---> vol. 3 (1871)

Lsnnqvist, Bo:

Kulttuurin käsite kulttuuriantropologian kannalta (10 s.) ---> vol. 81 (1984)

Lsnnroth, Erik:

Hälsning från de inbjudna skandinaviska gästerna (2 s.) ---> vol. 71 (1978)

Maajoki, Väins:

Länsi-Uudenmaan malamanit ja malavero (103 s.) ---> vol. 48 (1941)

Maamägi, V. A. & Arumäe, H. T.:

Fasismi Baltiassa (20 s.) ---> vol. 72 (1977)

Malin, Aarno:

Lisiä Keskiaikamme historiaan (80 s.) ---> vol. 36 (1928)

Malin, V.:

Hämeen koukku- ja tankomitoista Kustaa Vaasan aikana (9 s.) ---> vol. 10 (1889)

Maliniemi, Aarno:

Andreas Thuronius: Delineatio cometae in presbyterio Ikalensi a. D. 1664 et 1665 observatii (9 s.) ---> vol. 39 (1932)

---

Breviarium Afhusiense Suomessa (8 s.) ---> vol. 42 (1935)

---

"Chronicon Finlandiae, incerto auctore" ruotsinkielisenä (18 s.) ---> vol. 45 (1939)

---

Englantilaisperäinen 1200-luvun dominikaanibreviarium Suomessa (9 s.) ---> vol. 50 (1944)

---

"Suffragia quotidiana" de patronis Vallis Gratiae (11 s.) ---> vol. 47 (1940)

---

Vähän Ruotsi-Suomen synodeista keskiajalla. Upsalan synodi v. 1376 (5 s.) ---> vol. 44 (1938)

Manninen, Ilmari:

Kolme kirjettä Pohjois-Karjalan taloudellisista oloista (22 s.) ---> vol. 29 (1921)

Manninen, Juha:

Härmä-katekesen. Christian Henrik Snellmans (1777 - 1855) swedenborgiansk-mystiska världsbild (71 s.) ---> vol. 105 (1995)

Manninen, Ohto:

Punainen Tasavalta (1859 - 1861) (61 s.) ---> vol. 89 (1986)

---

The Second Russian Pacific Squandron and french Neutrality (118 s.) ---> vol. 68 (1975)

---

Valkoisen Suomen muotoutuminen (69 s.) ---> vol. 67 (1975)

Mannsåker, Dagfinn:

De religissa folkrsrelserna och samhellet ca 1750 - 1850: Norge (16 s.) ---> vol. 62 (1967)

Markkanen, Erkki:

Elintason kehitys ja erot (8 s.) ---> vol. 81 (1984)

Markkola, Pirjo:

Familjen behsver ett hem. Arbetarfamiljer, boendefsrhållanden och bostadspolitiska målsättningar i sekelskiftets Tammerfors (19 s.) ---> vol. 97 (1991)

Masonen, Jaakko:

De cerevisia. Oluen ryydittämiä ajatuksia varhaishistorian tutkimuksesta ja tieteidenvälisyydestä (14 s.) ---> vol. 96 (1991)

Matinolli, Eero:

Huomioita oikeuskäsityksestä 1600- ja 1700-luvuilla (9 s.) ---> vol. 58 (1962)

Maula, Erkka:

Meridiaanimittaukset Tornionjoelta Niilille (22 s.) ---> vol. 73 (1978)

Mauranen, Tapani:

Porvarista kauppiaaksi - kauppiaan yhteiskunnallinen asema 1800-luvun jälkipuoliskolla (28 s.) ---> vol. 76 (1981)

Meinander, K. K.:

1600-talets konst i Finland (16 s.) ---> vol. 32 (1924)

Melander, J. R.:

Muutamia tietoja Suomen kaupunkien neuvostoista 17 vuosisadan alkupuolelta (42 s.) ---> vol. 13,2 (1894)

Melander, K. R.:

Die Beziehungen Lübecks zu Schweden und Verhandlungen dieser beiden Staaten wegen des russischen Handels 1643 - 53 (81 s.) ---> vol. 18,1 (1903)

---

Die Beziehungen und Unterhandlungen betreffend den Handel zwischen Lübeck und Russland während der Jahre 1631 - 52 (109 s.) ---> vol. 18,1 (1903)

---

Ein an die schwedische Regierung gemachter Vorschlag, dass sie sich bei dem Westphälischen Frieden das Recht bedingen sollte Kupfer für die Kupfermüntze in Deutschland zu liefern (8 s.) ---> vol. 16,1 (1900)

---

Ernst Gustav Palmén historiantutkijana (22 s.) ---> vol. 30 (1922)

---

Eräs suomalaisten v. 1635 alkuun panema kapinayritys Ruotsissa (14 s.) ---> vol. 46 (1939)

---

Hirvieläimistä Suomessa ynnä niitten pyytämisestä 16 ja 17 vuosisadalla (68 s.) ---> vol. 28 (1920)

---

Hämeen nuijasodasta ja maamme sekasorron tilasta nuijasodan aikana (39 s.) ---> vol. 23,1 (1912)

---

Katovuosista 1630-luvun alkupuolella (18 s.) ---> vol. 20,2 (1906)

---

Lisiä suomalaisen Raamatun kääntämisen historiaan (11 s.) ---> vol. 10 (1889)

---

Merimatkoista maassamme 1500- ja 1600-luvuilla (17 s.) ---> vol. 32 (1924)

---

Mietteitä pirkkalaiskysymyksestä (93 s.) ---> vol. 30 (1922)

---

Muistiinpanoja Suomen mitta- ja painosuhteista 15-sataluvun loppupuolella ja seuraavan vuosisadan alulla (134 s.) ---> vol. 11 (1891)

---

Muutama tieto apu- eli viidennenkymmenennen rahan verosta Suomessa (10 s.) ---> vol. 15,1 (1897)

---

Muutama tieto Viipurin koulusta 16 sataluvun alkupuolella (16 s.) ---> vol. 13,1 (1893)

---

Muutamia tietoja kangasteollisuudesta Turun tienoilla Juhana herttuan aikana (8 s.) ---> vol. 24,1 (1914)

---

Muutamia tietoja lainsuomentajan Ljungi Tuomaanpojan perheestä (7 s.) ---> vol. 21,1 (1909)

---

Nicolaus Andreé Rehn ja hänen toimensa lappalaisten sivistyttämiseksi (8 s.) ---> vol. 12,1 (1892)

---

Oliko Viipurin hippakunnalla oma tuomiokapituli 15 sataluvun lopussa ja seuraavan vuosisadan ensi vuosina? (9 s.) ---> vol. 12,1 (1892)

---

Pohjanmaan talonpoikain purjehduksesta Itämerenmaakuntiin (12 s.) ---> vol. 42 (1935)

---

Ruotsin hallituksen asutustoiminnasta maassamme 1500-luvun loppupuolelta 1600-luvun keskivaiheille (53 s.) ---> vol. 35 (1926)

---

Ruotsin hallituksen ja tallinnalaisten kauppatuumat Venäjän suhteen ynnä niistä johtuvat riidat Lübeckin kanssa vv. 1614 - 43 (41 s.) ---> vol. 16,1 (1900)

---

Ruotsin neuvotteluja Persian ja Krimin kaanikunnan kanssa 1600-luvulla kauppayhteydestä ja liitosta (20 s.) ---> vol. 34 (1925)

---

Soopelin aikaisemmasta leviämisestä Euroopassa ja entisaikain soopelinnahkain kaupasta (50 s.) ---> vol. 36 (1928)

---

Suomen edustajista aatelis-, pappis- ja talonpoikaissäädyssä Ruotsin valtiopäivillä 1617 - 34 (14 s.) ---> vol. 20,2 (1906)

---

Suomen ynnä Käkisalmen läänien ja Inkerin veroista vuosilta 1617 - 1634 (392 s.) ---> vol. 14,2 (1896)

---

Tietoja Lyksälän lappalaiskoulun perustamisesta (11 s.) ---> vol. 10 (1889)

---

Vakkasuomalaisten teollisuus ja kauppa 1500-luvulla ja seuraavan sataluvun alkupuolella (20 s.) ---> vol. 45 (1939)

---

Venäjän pajareille Suomessa 1500-luvulla annettuja läänityksiä (16 s.) ---> vol. 24,1 (1914)

---

Vieraasta sotaväestä Ruotsin armeijassa 30-vuotiseen sotaan asti (41 s.) ---> vol. 40 (1933)

---

Vuokraukset ynnä talojen lyhennykset Suomessa, Käkisalmen läänissä ja Inkerissä vv. 1617 - 34 (204 s.) ---> vol. 16,1 (1900)

Melander, Toini:

Mistä syystä ovat Hartikka Speitzin sota-artikkelisuomennoksen esilehdet ilmestyneet useina laitoksina? (23 s.) ---> vol. 44 (1938)

Menger, Manfred:

Suomen merkityksestä Saksan sodankäynnille toisessa maailmansodassa (8 s.) ---> vol. 93 (1989)

Mickwitz, Gunnar:

Kahden tallinnalaisen kauppiaan kaupankäynti viipurilaisten kanssa Kustaa Vaasan aikana (18 s.) ---> vol. 44 (1938)

Mikkeli, Heikki:

Hygieia, Asklepioksen tytär terveyden linnassa. Dietetiikka ja terveysoppaat uuden ajan alussa (36 s.) ---> vol. 106 (1995)

---

Mentaliteettien historiaa: oliko 1500-luvun ihminen ahne ateisti? (14 s.) ---> vol. 82 (1984)

---

Terveys ihanteena - terveys elämäntapana (22 s.) ---> vol. 106 (1995)

Mikkola, J. J.:

Inkerinmaan kreikanuskoisten käännytyksestä vuosina 1683 - 1700 (46 s.) ---> vol. 39 (1932)

---

Karjalaisista Novgorodin sotilaina (8 s.) ---> vol. 36 (1928)

---

Muutamia tietoja kenraali Ehrnrootin toiminnasta Bulgarian hallitusmiehenä (7 s.) ---> vol. 44 (1938)

Mikkola, Jukka:

Venäläiset teollisuudenharjoittajat (30 s.) ---> vol. 83 (1984)

Moring, Beatrice:

Infsr havets anlete - familj, hushåll och sverlevnadsstrategier vid Finlands kust (14 s.) ---> vol. 97 (1991)

Murtorinne, Eino:

Yhteiskunnallisten ja aatteellisten murrosten vaikutus kirkon asemaan 1900-luvulla (16 s.) ---> vol. 71 (1978)

Mustakallio, Hannu:

Papisto yksikamarisen vaaleissa 1907 - 1917 (51 s.) ---> vol. 74 (1978)

Myllyntaus, Timo:

Tysvoimapolitiikka autonomian ajan alkupuoliskolla (26 s.) ---> vol. 76 (1981)

Mäkelä, Anneli:

Autioituminen Etelä-Suomessa 1500-luvulla (7 s.) ---> vol. 77 (1982)

---

Syrjästäkatsojan tarina? (8 s.) ---> vol. 82 (1984)

---

Viipurin läänin väenotot 1600-luvulla (90 s.) ---> vol. 67 (1975)

Männikks, Kyllikki:

Feodalismin käsite historiantutkimuksessa (12 s.) ---> vol. 71 (1978)

Msller, Sylvi:

Kapinayritys Loimaalla ja kansan mieliala syksyllä v. 1808 (20 s.) ---> vol. 45 (1939)

---

Norrlannin tervakomppania ja Suomen tapulikaupungit (12 s.) ---> vol. 70 (1975)

Msrner, Magnus:

Det jämfsrande studiet av negerslaveriet i Angloamerika och i Latinamerika i aktuell forskningsdebatt (12 s.) ---> vol. 63 (1968)

Nadzafov, D. G.:

Neuvostoliiton ulkopolitiikan olemuksesta vuosina 1939 - 40 (12 s.) ---> vol. 95 (1991)

Neovius, Ad.:

Medeltidsakter (334 s.) ---> vol. 23,1 (1912)

---

Spridda anteckningar rsrande Henric Gabriel Porthan (30 s.) ---> vol. 15,2 (1898)

Nevakivi, Jukka:

Miten Suomen ja Neuvostoliiton välinen YYA-sopimus otettiin vastaan Englannin ulkoministerisssä helmi - maaliskuussa 1948 (16 s.) ---> vol. 84 (1984)

Nevalainen, Mandi:

Lisiä Pielisen ympäristsn kreivinaikuiseen historiaan (24 s.) ---> vol. 25 (1915)

Niitemaa, Vilho:

Historiatieteestä (12 s.) ---> vol. 82 (1984)

---

Itämeren kysymys keskiajalla (21 s.) ---> vol. 66 (1973)

Nikander, Gabriel:

Finlands äldre järnindustri (14 s.) ---> vol. 35 (1926)

Nikula, Oscar:

Livet på Sveaborg på Augustin Ehrensvärds tid (10 s.) ---> vol. 58 (1962)

---

Nya Påfund i Krigswetenskapen av Samuel Chydenius (34 s.) ---> vol. 70 (1975)

Nordberg, Toivo:

Huhtikuun manifestista tammikuun valiokuntaan (59 s.) ---> vol. 56 (1958)

Nordenstreng, Sigurd:

Arbetsordningen vid 1899 års urtima lantdag (51 s.) ---> vol. 40 (1933)

Nordman, V. A.:

Frans Mikael Franzén historianopettajana (25 s.) ---> vol. 44 (1938)

---

H. G. Porthan ja oppihistorian opetus Turun akatemiassa 1700-luvulla (10 s.) ---> vol. 46 (1939)

---

Historian apulaisen virka Turun akatemiassa ja Helsingin yliopistossa 1803 - 1852 (24 s.) ---> vol. 70 (1975)

---

Suomen kieli autonomisen suuriruhtinaskunnan alkuvuosikymmeninä (1809 - 1820) (96 s.) ---> vol. 67 (1975)

Nummela, Seppo:

Suomalaiset Tukholman valtiopäivillä vv. 1809 - 1810 (26 s.) ---> vol. 57 (1961)

Nurmio, Yrjs:

Saiman lakkauttamista koskevat senaatin alkuperäiset psytäkirjat (13 s.) ---> vol. 52 (1947)

---

Suomen ulkopoitiikan suunnanmuutos syksyllä 1918 ja sen vaikutus kuningaskysymyksemme ratkaisuun. Poimintoja Lauri Ingmanin muistiinpanoista (36 s.) ---> vol. 58 (1962)

---

Valtionarkistomme perustamisajoilta (55 s.) ---> vol. 53 (1950)

Nygård, Ronald:

Den norske garnisonsstaden (24 s.) ---> vol. 92 (1988)

Nygård, Toivo:

Venäläisvastaisuus ja Suur-Suomi -ajatus suomalaisen äärioikeiston ideologisessa (18 s.) ---> vol. 86 (1985)

Nystrsm, Garibaldi:

Tietoja Saarion pitäjän asemasta ja veroista v. 1539 - 1572 (26 s.) ---> vol. 8 (1884)

Närhi, Matti:

Venäläiset joukot Suomessa autonomian aikana (20 s.) ---> vol. 83 (1984)

Nätkin, Ritva:

Familj, klass och ksn i välfärdsstaten (22 s.) ---> vol. 97 (1991)

Oittinen, Riitta:

Terveyttä, kauhua ja unelmia kaupan. Patenttilääkkeet vuosisadan vaihteen suomalaisilla terveysmarkkinoilla (36 s.) ---> vol. 106 (1995)

Oja, Aulis:

Suomeen saadut Isänmaallisen Seuran kunniapalkinnot 1776 - 1800 (9 s.) ---> vol. 58 (1962)

Ojakangas, Mika:

Mentaalihygienia ja lapsuus. Lasten sopeutuminen onnellisuuden ja hyvinvoinnin ehtona 1920 - 1940-lukujen Suomessa (24 s.) ---> vol. 106 (1995)

Oksanen, Väinö:

Katsaus vuotuiseen veroon Varsinais-Suomessa uuden ajan alussa (17 s.) ---> vol. 22,1 (1911)

Orrman, Eljas:

Maanomistuksen kehitys 1400- ja 1500-luvuilla Suomessa (30 s.) ---> vol. 84 (1984)

---

Myshäiskeskiajan asutuskehitys Suomessa (4 s.) ---> vol. 77 (1982)

Osmonsalo, Erkki K.:

Kirkollisten olojen järjestelytoimet Norjanvastaisella rajallamme vv. 1820 - 1929 (14 s.) ---> vol. 44 (1938)

---

Suomalaiset papit palveluksessa Venäjällä ja Venäjän palveluksessa Suomessa (28 s.) ---> vol. 50 (1944)