Etusivu

Etusivu
Organisaatio
Toiminta
Julkaisut
Jäsenlehti
Hankkeet
Arkistot
Linkit

 

Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

Toiminnanjohtaja
Julia Burman
shs@histseura.fi


Puh: (09) 22869351


HISTORIALLISIA TUTKIMUKSIA
(ISSN 0073-2559)

HUOM!  Listassa kirjat vain vuoteen 2000 asti. Sen jälkeen julkaistut teokset löytyvät Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sivuilta:  www.finlit.fi 


I

Werner Tawaststjerna, Pohjoismaiden viisikolmattavuotinen sota - Vuosien 1570 ja 1590 välinen aika. 1918 - 1920. Nid. 784 s. LM.

II:1

Einar W. Juvelius, Suomen puolustuskysymys ison- ja pikkuvihan välisenä aikana 1721 - 1741. 1919. Nid. 224 s.Painos loppumassa.

II:2

Einar W. Juvelius, Suomen puolustuskysymys vv. 1741 -1747 ja G. Fr. v. Rosenin määrääminen Suomen kuvernööriksi. 1921. Nid. 186 s. Painos loppumassa.

III

Kaarlo Blomstedt, Henrik Klaunpoika Horn - Ajankuvaus, I. Kustaa Vaasan ja Juhana herttuan palveluksessa. 1921. Nid. 544 s. LM.

IV

Jalmari Jaakkola, Pyhän Eerikin pyhimystraditsionin, kultin ja legendan synty. 1922. Nid. 321 s. LM.

V

Ilmari Manninen, Pohjoisen Karjalan vanhanaikainen talous. 1922. Nid. Kuv. 244 s. LM.

VI

Arvi Korhonen, Vakkalaitos. Yhteiskuntahistoriallinen tutkimus. 1923. Nid. 252 s. Painos loppumassa.

VII

Jalmari Jaakkola, Suomen muinaiset valtarajat vuoteen 1323. 1925. Nid. 284 s. LM.

VIII:1

O. I. Lehtonen, Kuvauksia Oulun läänin oloista Aleksanteri I:n aikana, I - Maaherra Ehrenstolpesta ja läänin hallinnollisista oloista. 1925. Nid. 324 s. Painos loppumassa.

VIII:2

O. I. Lehtonen, Kuvauksia Oulun läänin oloista Aleksanteri I:n aikana, II - Maaherra Ehrenstolpen riidat ja oikeudenkäynnit. 1936. Nid. 310 s. Painos loppumassa.

IX

A.Karjalainen, Oulun kaupungin kauppa ja meriliike vuosina 1721 - 1765. 1926. Nid. 402 s. LM.

X

Jalmari Jaakkola, Kuningas Maunu Eerikinpojan unionipolitiikasta ynnä sen aikuisista pohjoismais-saksalais-brittiläis-venäläisistä suhteista v:een 1348 ja Itämaan synnystä. 1928. Nid. 492 s. LM.

XI

Werner Tawaststjerna, Pohjoismaiden viisikolmattavuotinen sota - Sotavuodet 1590 - 1595 ja Täyssinän rauha. 1929. Nid. 563 s. LM.

XII

K. R. Melander, Sillin eli suurhailin kalastuksesta maassamme 1500-luvulta alkaen ynnä entisaikain kalataloudestamme. 1931. Nid. Kuv. 477s. LM.

XIII

A. R. Cederberg, Anjalan liiton historialliset lähteet - Lähdekriitillinen tutkielma. 1931. Nid. 363 s. Painos loppumassa.

XIV

E. E. Kaila, Pohjanmaa ja meri 1600- ja 1700-luvuilla - Talousmaantieteellishistorial-linen tutkimus. 1931. Nid. 398 s. LM.

XV:1

Eino Jutikkala, Läntisen Suomen kartanolaitos Ruotsin vallan viimeisenä aikana, I. 1932. Nid. 447 s. LM.

XV:2

Eino Jutikkala, Läntisen Suomen kartanolaitos Ruotsin vallan viimeisenä aikana, II. 1932. Nid. 264 s. LM.

XVI:1

Heikki Waris, Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolel- le, I. 1932. Nid. Kuv. 378 s. LM.

XVI:2

Heikki Waris, Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolel- le, II. 1934. Nid. 214 s. LM.

XVII

Erkki K. Osmonsalo, Suomen rajapolitiikka Venäjän vallan aikana, I - Ruotsin-vastaista rajaa koskevat kysymykset 1809 - 1824. 1933. Nid. 578 s.LM.

XVIII

John E. Roos, Uppkomsten av Finlands militieboställen under indelningsverkets nyorganisation 1682 - 1700 - En historisk-kameral undersökning. 1933. Nid. 512 s. LM.

XIX

Werner Tavaststjerna, Kaarle IX:n ja Sigismundin taistelu Viron ja Liivinmaan omistamisesta. 1935. Nid. 274 s. LM.

XX

Aulis J. Alanen, Läpikulkuvesitie-kysymys Suomessa 1700-luvulla, I - Pikkuvihaan mennessä. 1935. Nid. 594 s. Painos loppumassa.

XXI

Katri Laine, Otavalan pellanvanviljely ja kehruukoulu - Ruotsi-Suomen pellavanvilje- ly- ja kehruupolitiikkaa 1700-luvulla. 1935. Nid. Kuv. 487 s. Painos loppumassa.

XII

Martti Kerkkonen, Pietari Kalm talousopin professorina - Oppihistoriallinen tutkimus. 1936. Nid. 329 s. Painos Loppumassa

XXIII

Sisko Wilkama, Naissivistyksen periaatteiden kehitys Suomessa 1840 - 1880-luvuilla - Pedagogis-aatehistoriallinen tutkimus. 1938. Nid. 378 s. Painos loppumassa.

XXIV

Erkki K. Osmonsalo, Fabian Langenskiöld - Valtiollinen elämäntyö, I. 1939. Nid. 239 s. Painos loppumassa.

XXV

Maija Rajainen, Vanhan Suomen koulut, I - Normaalikoulut vv. 1788 - 1806. 1940. Nid. 302 s. Painos loppumassa.

XXVI

K.O. Alho, Läntinen tutkijakunta ja sen toiminta 1725 - 1727. 1940. Nid. 340 s Painos loppumassa.

XXVII

L. I. Kaukamaa, Porin puutavarakaupasta ja metsänkäytöstä kaupungin kauppapiirissä "suuren laivanvarustustoimen" aikana 1809 - 1856. 1941. Nid. 609 s. Painos loppumassa.

XXVIII:1

Aimo Halila, Suomen kaupunkien kunnallishallinto 1600-luvulla, I. 1942. Nid. 317 s.Painos loppumassa.

XXVIII:2

Aimo Halila, Suomen kaupunkien kunnallishallinto 1600-luvulla, II, 1943. Nid. 293 s. Painos loppumassa.

XXIX

Veikko Virtanen, Suomen vankeinhoito 1809 - 1831, I. 1944. Nid. Kuv.493 s. LM.

XXX

Veikko Kerkkonen, Etelä-Suomen kaupunkien kruununverot 1614 - 1650. 1945,Nid. 308 s. Painos loppumassa.

XXXI:1

Eevert Laine, Suomen vuoritoimi 1809 - 1884, I. 1950. Nid. Kuv. 674 s.Painos loppumassa.

XXXI:2

Eevert Laine, Suomen vuoritoimi 1809 - 1884, II. 1948. Nid. Kuv. 752 s. Painos loppumassa.

XXXI:3

Eevert Laine, Suomen vuoritoimi 1809 - 1884, III. 1952. Nid. Kuv.570 s.

XXXII

Alexis A. Lillja, Arsenjij Andrejevitj Zakrevskij. 1948. Nid. Kuv. 426 s. Painos loppumassa.

XXXIII:1

Uuno Tuominen, Suomen alkoholipolitiikka 1866 - 1886, I - Viinan ja tislattujen väkijuomien valmistukseen liittynyt alkoholipolitiikka 1866 - 1875. 1950. Nid. 384 s. Painos loppumassa.

XXXIII:2

Uuno Tuominen, Suomen alkoholipolitiikka 1866 - 1886, II - Viinan ja muiden väkiviinajuomien valmistukseen liittynyt alkoholipolitiikka 1876 - 1886 - Viinan ja muiden väkiviinajuomien myyntiin liittynyt alkoholipolitiikka 1866 - 1886. 1979. Nid. 174 s. Painos loppumassa.

XXXIV

Kaarlo Wirilander, Suomen upseeristo 1700-luvulla - Sosiaalihistoriallinen tutkimus Suomen armeijan jakopalkkaisesta upseeristosta. 1950. Nid. 323 s. LM.

XXXV

Liisa Castrén, Adolf Ivar Arwidsson isänmaallisena herättäjänä. 1951. Nid. Kuv. 441 s. Painos loppumassa.

XXXVI

O. Seitkari, Vuoden 1878 asevelvollisuuslain syntyvaiheet - Suomen sotilasorganisaatio- ja asevelvollisuuskysymys 1860- ja 70-luvulla. 1951. Nid. 415 s. Painos loppumassa.

XXXVII

Eino Puramo, Itä-Suomen vesitiekysymykset 1800-luvulla - Erikoisesti Saimaan kanavaa silmällä pitäen vuoteen 1870. 1952. Nid. 307 s. Painos loppumassa.

XXXVIII

Seppo Suvanto, Suomen poliittinen asema Sten Sture vanhemman valtakautena vuosina 1483 - 1497. 1952. Nid. 331 s. Painos loppumassa.

XXXIX

Lauri Kujala, Pohjanmaan puolustus Suuren Pohjan sodan aikana. 1953.Nid. 265 s. Painos loppumassa.

XL

Helge Pohjolan-Pirhonen, Suomen poliittinen asema Pohjoismaisen unionin loppuvaiheissa 1512 - 1523. 1953. Nid. 416 s. Painos loppumassa.

XLI

E. Alf-Halonen, Taistelu ammattikunta-laitoksesta Suomessa 1800-luvun puolivälissä. 1954. Nid. 328 s. Painos loppumassa.

XLII

Sylvi Möller, Suomen tapulikaupunkien valtaporvaristo ja sen kaupankäyntimenetelmät 1600-luvun alkupuolella. 1954. Nid. 336 s. Painos loppumassa.

XLIII

Kosti Huuhka, Talonpoikaisnuorison koulutie - Tutkimus talonpoikaisnuorison koulunkäynnistä ja siihen vaikuttaneista sosiaalisista tekijöistä Suomessa 1910 - 1950. 1955. Nid. 235 s. Painos loppumassa.

XLIV

Aulis Oja, Keskiaikaisen "Etelä-Suomen" asutus ja aluejaot. 1955. Nid. 173. LM.

XLV

Kustaa Hautala, Suomen tervakauppa 1856 - 1913 - Sen viimeinen kukoistus ja hävio sekä niihin vaikuttaneet syyt. Taloushistoriallinen tutkimus. 1956. Nid. 367 s. Painos loppumassa.

XLVI

Hans Hirn, Anders de Bruce 1723 - 1787 - En förvaltningshistorisk undersökning. 1957. Nid. Kuv. 475 s. Painos loppumassa.

XLVII

Uunio Saalas, Carl Reinhold Sahlberg - Luonnontutkija, yliopisto- ja maatalousmies 1779 - 1860. 1956. Nid. Kuv. 480 s. Painos loppumassa.

XLVIII:1

Mauno Jokipii, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat, I. 1956. Nid. Kuv. 447 s. LM.

XLVIII:2

Mauno Jokipii, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat, II. 1960. Nid. Kuv. 352 s. LM.

XLIX

Veikko Piirainen, Kylänkierrolta kunnalliskotiin. 1958. Nid. 458 s. LM.

L:1

Aimo Wuorinen, Turku kauppakaupunkina Ruotsin vallan loppukautena, I. 1959. Nid. 441 s. Painos loppumassa.

L:2

Aimo Wuorinen, Turku kauppakaupunkina Ruotsin vallan loppukautena, II. 1966. Nid. 626 s. Painos loppumassa.

LI

Yrjö Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1522 - 1680). 1958. Nid. Kuv. 500 s. Painos loppumassa.

LII

Erkki Kuujo, Taka-Karjalan verotus vuoteen 1710. 1959. Nid. 226 s. Painos loppumassa.

LIII

Aimo Halila, Suomen miesvoimistelu- ja urheiluseurat vuoteen 1915. 1959. Nid. 196 s.Painos loppumassa.

LIV

Jouko Teperi, Viipurilainen osakunta 1828 - 1868. 1959. Nid. 427 s. Painos loppumassa.

LV

Kauko Pirinen, Kymmenysverotus. 1962. Nid. 254 s. Painos loppumassa.

LVI

Einar W. Juva, Kaksi suomalaista vapaudenajan myllerryksissä. 1960. Nid. 157 s. Painos loppumassa.

LVII

Toivo J. Paloposki, Suomen talonpoikaissäädyn valtiopäiväedustus vapaudenajalla. 1961. Nid. 469 s. Painos loppumassa.

LVIII

Arvo M. Soininen, Pohjois-Savon asuttaminen keski- ja uuden ajan vaihteessa. 1961. Nid. 440 s. Painos loppumassa.

LIX

Viljo Rasila, Suomen torpparikysymys vuoteen 1909. 1961. Nid. 493 s. Painos loppumassa.

LX

Erkki Lehtinen, Hallituksen yhtenäistämispolitiikka Suomessa 1600-luvulla. (1600 - n. 1680). 1961. Nid. 473 s. Painos loppumassa.

LXI

Eelis Aurola, Suomen tehtaankoulut 1636 - 1881. 1961. Nid. 253 s. Painos loppumassa.

LXII

Kauko Joustela, Suomen Venäjän-kauppa autonomian ajan alkupuoliskolla vv. 1809 - 1865. 1963. Nid. 384 s. Painos loppumassa.

LXIII

Kyösti Kiuasmaa, Suomen yleis- ja paikallishallinnon toimet ja niiden hoito 1500-luvun jälkipuoliskolla. 1962. Nid. 622 s. LM.

LXIV

Pentti Virrankoski, Myyntiä varten harjoitettu kotiteollisuus Suomessa autonomian ajan alkupuolella. 1963. Nid. 511 s. LM.

LXV

Keijo Korhonen, Suomen asiain komitea - Maamme Korkeimman hallinnon järjestelyt ja toteuttaminen vv. 1811 - 1826. 1963. Nid. 460 s. Painos loppumassa.

LXVI

Anna-Leena Toivonen, Etelä-Pohjanmaan valtamerentakainen siirtolaisuus vv. 1865 - 1930. 1963. Nid. 315 s.

LXVII

Heikki Kirkinen, Karjala idän kulttuuripiirissä. 1963. Nid. Kuv. 263 s. LM.

LXVIII

Pirkko Rommi, Myöntyväisyyssuuntauksen hahmottuminen Yrjö Koskisen ja suomalaisen puolueen toimintalinjaksi. 1964. Nid. 372 s.

LXIX:1

Jouko Teperi, Vanhan Suomen suomalaisuusliike, I. 1965. Nid. 272 s. Painos loppumassa.

LXIX:2

Jouko Teperi, Vanhan Suomen suomalaisuusliike, II. 1967. Nid. 293 s. Painos loppumassa.

LXX

Antti Rosenberg, Muuttoliike Uudenmaan läänissä esi-industirialistisen kauden lopulla. 1966. Nid. 310 s. Painos loppumassa.

LXXI

Heikki Ylikangas, Suomalaisen Sven Leijonmarckin osuus vuoden 1743 lain naimiskaaren laadinnassa. 1967. Nid. 333 s. Painos loppumassa.

LXXII

Toini Aunola, Pohjois-Pohjanmaan kauppiaiden ja talonpoikien väliset kauppa- ja luottosuhteet 1765 - 1809. 1967. Nid. 459 s.

LXXIII

Kyösti Kiuasmaa, Suomen alempi sotilaspäällystö 1500-luvun loppupuolella.1968. Nid. Kuv. 255 s. LM.

LXXIV

Risto Ropponen, Die Kraft Russlands. 1968. Nid. 322 s. Painos loppumassa.

LXXV

Erkki Lehtinen, Suomen varhaishistorian ja ristiretkikauden kuvasta uskonpuhdistus- ja suurvaltakaudella. 1968. Nid. 194 s. Painos loppumassa.

LXXVI

Aarne Mattila, Työmarkkinasuhteiden murros Suomessa. 1969. Nid. 299 s.Painos loppumassa.

LXXVII

Osmo Jussila, Suomen perustuslait venäläisten ja suomalaisten tulkintojen mukaan 1808 - 1863. 1969. Nid. 286 s. Painos loppumassa.

LXXVIII

Antero Heikkinen, Paholaisen liittolaiset. 1969. Nid. 394 s. LM.

LXXI

Yrjö Kaukiainen, Suomen talonpoikaispurjehdus 1800-luvun alkupuolella., 1970. Nid. 310 s. LM.

LXXX

Heikki Kirkinen, Karjala idän ja lännen välissä, I. 1970. Nid. Kuv. 344 s. LM.

81

Viljo Rasila, Torpparikysymyksen ratkaisuvaihe. 1970. Nid. 414 s. Painos loppumassa.

82

C. G. Aminoff, yuppsatta truppförband i Finland 1770 - 1808. 1971. Nid. 319 s.

83

Arvo Santonen, Pienviljelijäin järjestäytymiskysymys ja pienviljelijäjärjestöjen vakiintuminen Suomessa. 1971. Nid. 365 s. Painos loppumasa.

84

Jorma Kalela, Grannar på skilda vägar. 1971. Nid. 313 s. Painos loppumassa.

85

Jouko Teperi, Arvon mekin ansaitsemme - Jaakko Juteinin aatemaailman eräät päälinjat. 1972. Nid. 177. Painos loppumassa.

86

Eva-Christina Mäkeläinen, Säätyläisten seuraelämä ja tapakulttuuri 1700-luvun jälki- puoliskolla Turussa, Viaporissa ja Savon kartanoalueella. 1972. Nid. Kuv. 270 s. LM.

87

Olavi Junnila, Ruotsiin muuttanut Adolf Iwar Arwidsson ja Suomi (1823 - 1858). 1972. Nid. 298 s. Painos loppumassa.

88

Carl F. Ronsdorf, Maximilian Bayer - Ein Wegbereiter zu Finnlands Unabhängigkeit. 1973. Nid. Kuv. 283 s. Painos loppumassa.

89

O. Korkiakangas, Kaarle XII:n kenttäarmeijan huolto sotaretkillä vuosina 1700 - 1701 mannereurooppalaisten huoltojärjestelmien näkökulmasta. 1974. Nid. 511 s. ISBN 951-9254-02-1.

90

Seppo Myllyniemi, Die Neuordnung der Baltischen Länder 1941 - 1944 - Zum nationalsozialistischen Inhalt der deutschen Besetzungspolitik. 1973. Nid. 308 s. LM.

91

Keijo Elio, Otto Kaarle von Fieandt - Suomalainen upseerikouluttaja. 1973. Nid. Kuv. 194 s. Painos loppumassa.

92

Seikko Eskola, Yhdysvaltain lehdistö ja Suomen kriisi - Keväästä 1941 Pearl Harbouriin. 1973. Nid. Kuv. 215 s.

93

Kaarlo Wirilander, Herrasväkeä. Suomen säätyläistö 1721 - 1870. 1974. Nid. Kuv. 509 s. ISBN 951-9254-00-5. LM.

94

Kari Selén, Genevestä Tukholmaan - Suomen turvallisuuspolitiikan painopisteen siir- tyminen kansainliitosta pohjoismaiseen yhhteistyöhön 1931 - 1936. 1974. Nid. 289 s. Painos loppumassa.

95

Ohto Manninen, Kansannoususta armeijaksi - Asevelvollisuuden toimeenpano ja siihen suhtautuminen valkoisessa Suomessa kevättalvella 1918. 1974. Nid. 288 s. ISBN 951-9254-03-X. Painos loppumassa.

96

Arvo M. Soininen, Vanha maataloutemme - Maatalous ja maatalousväestö Suomessa perinnäisen maatalouden loppukaudella 1720-luvulta 1870-luvulle. 1974. Nid. 459 s. ISBN 951-9254-04-8. LM.

97

Uuno Tuominen, Suomen Historiallinen Seura (1875 - 1975). 1975. Nid. Kuv. 119 s. ISBN 951-9254-06-4.

98

Toivo J. Paloposki, Suomen talouden kehittäminen 1750 - 1760-lukujen valtiopäiväpolitiikassa. 1976. Nid. 254 s. ISBN 951-9254-07.2.

99

Heikki Kirkinen, Karjala taistelukenttänä. (Karjala idän ja lännen välissä, II). 1976. Nid. Kuv. 376 s. ISBN 951-9254-08.0. Painos loppumassa.

100

Risto Ropponen, Die Russische Gefahr. 1976. Nid. 220 s. ISBN 951-9254-09.9.

101

Jouko Teperi, Sudet Suomen rintamaiden ihmisten uhkana 1800-luvulla. 1977. Nid. 177 s. ISBN 951-9254-10-2. Painos loppumassa.

102

Seppo Zetterberg, Suomi ja Viro 1917 - 1919. 1977. Nid. 303 s. ISBN 951-9254-11-0. LM.

103

Paula Tuomikoski-Leskelä, Taide ja politiikka. 1977. Nid. 328 s. ISBN 951-9254-12-9.

104

Ilkka Mäntylä, Yksimielisyydestä kauppiaiden valtaan. 1977. Nid. 184 s. ISBN 951-9254-13-7.

105

Tuula Rantanen (toim.), Historiantutkijan sana - Maisterista akateemikoksi. (Eino Jutikkalan juhlakirja). 1977. Nid. 248 s. ISBN 951-9254-14-5.

106

Gunvor Kerkkonen, Borgare och bondeseglare. 1977. Nid. 282 s. ISBN 951-9254-15-3.

107

Pekka Kalevi Hämäläinen, Luokka ja kieli vallankumouksen Suomessa. 1978. Nid. 137 s. ISBN 951-9254-18-8.

108

Raimo Ranta, Pohjanmaan maaseudun käsityöläiset vuosina 1721 - 1809. 1978. Nid. 312 s. ISBN 951-9254-19-6.

109

Anneli Mäkelä, Hattulan kihlakunnan ja Porvoon läänin autioituminen. 1979. Nid. 276 s. ISBN 951-9254-21-8. Painos loppumassa.

110

Osmo Jussila, Nationalismi ja vallankumous. 1979. Nid. Kuv. 325 s. ISBN 951-9254-22-6. LM.

111

Seppo Hentilä, Reformismens genombrott inom SAP före 1914. 1979. Nid. 330 s. ISBN 951-9254-23-4. Painos loppumassa.

112

Leena Kaukiainen, Småstater i världskrisens skugga. 1980. Nid. 261 s. ISBN 951-9254-29-3. Painos loppumassa.

113

Markku Tolonen, Suomen papiston valtiopäiväedustus vapaudenajalla. 1980. Nid. 212 s. ISBN 951-9254-30-7.

114

Ilkka Mäntylä, Valitut, ehdollepannut ja nimitetyt. (Pormestarin vaalit 20 kaupungissa 1720 - 1808). 1981. Nid. 209 s.

115

Veli-Matti Autio, Yliopiston virkanimitykset 1809 - 1852. 1981. Nid. 347 s. ISBN 951-9254-33-1.

116

Raimo Salokangas, Puolueen aseet - Maalaisliiton sanomalehdistön synty ja asema puolueessa 1906 - 1916. 1982. Nid. 296 s. ISBN 951-9254-34-X.

117

Silvo Hietanen, Siirtoväen pika-asutuslaki 1940. 1982. Nid. Kuv. 310 s. ISBN 951-9254-35-8. Painos loppumassa.

118

Alpo Rusi, Lehdistösensuuri jatkosodassa - Sanan valvonta sodankäynnin välineenä 1941 - 1944. 1982. Nid. 394 s. ISBN 951-9254-36-6.

119

Mirja Härkönen, Kouluylihallituksen ensimmäisen päällikön Casimir von Kothenin koulupolitiikka - Taustaa, tavoitteita, tuloksia. 1982. Nid. 345 s. ISBN 951-9254-42-0.

120

Auvo Kostiainen, Santeri Nuorteva - Kansainvälinen suomalainen. 1983. Nid. 224 s. ISBN 951-9254-43-9.

121

Hannu Heikkilä, Liittoutuneet ja kysymys Suomen sotakorvauksista 1943 - 1947. 1983. Nid. 231 s. ISBN 951-9254-45-5. Painos loppumassa.

122

Reino Kero, Neuvosto-Karjalaa rakentamassa - Pohjois-Amerikan suomalaiset tekniikan tuojina 1930-luvun Neuvosto-Karjalassa. 1983. Nid. Kuv. 231 s. ISBN 951-9254-44-7. LM.

123

Jussi Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. 1983. Nid. Kuv. 110 s. ISBN 951-9254-48-X. LM.

124

Ilkka Seppinen, Suomen ulkomaankaupan ehdot 1939 - 1944. 1983. Nid. 268 s. ISBN 951-9254-48-X.

125

Pertti Luntinen, Sotilasmiljoonat. 1984. Nid. 186 s. ISBN 951-9254-55-2.

126

Pirkko Leino-Kaukiainen, Sensuuri ja Suomen sanomalehdistö vuosina 1891 - 1905. 1984. Nid. 373 s. ISBN 951-9254-56-0. LM.

127

Ulla Heino, Käsityö ja sen tekijät 1600-luvun Satakunnassa. 1985. Nid. 359 s. ISBN 951-9254-59-5.

128

Kari Tarkiainen, Porvoon piispa Magnus Jacob Alopaeus 1743 - 1818. 1985. Nid. Kuv. 352 s. ISBN 951-9254-65-X.

129

Panu Pulma, Fattigvård i frihetstidens Finland. 1985. Nid. 258 s. ISBN 951-9254-66-8.

130:1

Raimo Ranta, Vanhan Suomen talouselämä 1721 - 1743, I. 1986. Nid. 381 s. ISBN 951-9254-70-6. LM.

130:2

Raimo Ranta, Vanhan Suomen talouselämä 1721 - 1743, II. 1986. Nid. 368 s. (osat 1-2 yht. 749 s.). ISBN 951-9254-70-6. LM.

131

Eljas Orrman, Bebyggelsen i Pargas, S:t Mårtens och Vemo socknar i Egentliga Finland under senmedeltiden och 1500-talet. 1986. Nid. 293 s. ISBN 951-9254-73-0.

132

Kari Tarkiainen, Se vanha vainooja - Käsitykset itäisestä naapurista Iivana Julmasta Pietari Suureen. 1986. Nid. Kuv. 349 s. ISBN 951-9254-74-9.

133

Pertti Haapala, Tehtaan valossa - Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tam- pereella 1820 - 1920. 1986. Nid. Kuv. 408 s. ISBN 951-9254-75-7. Painos loppumassa.

134

Irma Sulkunen, Raittius kansalaisuskontona - Raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon jälkeisiin vuosiin. 1986. Nid. Kuv. 312 s. ISBN 951-9254-79-X.

135

Marjatta Rahikainen, N. R. af Ursin - Aatelismies Suomen työväenliikkeessä. 1986. Nid. Kuv. 332 s. ISBN 951-9254-80-3.

136

Oiva Turpeinen, Nälkä vai tauti tappoi? Kauhunvuodet 1866 - 1868. 1986. Nid. 307 s. ISBN 951-9254-82-X.

137

Osmo Hyytiä, Puolueettomuuden ja rauhan linja - SDP:n suhtautuminen Suomen ulko- politiikkaan ja turvallisuuskysymyksiin. Toukokuu 1918 - toukokuu 1922. 1986. Nid. 305 s. ISBN 951-9254-83-8.

138

Pauli Kettunen, Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus - Tutkimus sosialidemo- kratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918 - 1930. 1986. Nid. 553 s. ISBN 951-9254-86-2. LM.,

139

Juhani Paasivirta, Pienet valtiot Euroopassa - Kansainvälisen järjestelmän muutoksia 1800- ja 1900-luvuilla. 1987. 1. painos sid., 2. painos nid. Kuv. 361 s. ISBN 951-9254-89-7.

140

Aulikki Litzen, Vapaa kasvu Helsingin esikaupunkialueella 1900 - 1970. 1987. Nid. Kuv. 157 s. ISBN 951-9254-93-5.

141

Raimo Ranta, Viipurin komendanttikunta 1710 - 1721 - Valtaus, hallinto ja oikeuden- hoito. 1987. Nid. Kuv. 479 s. ISBN 951-9254-96-X. LM.

142

Seppo Suvanto, Knaapista populiin - Tutkimuksia erilaistumisesta Satakunnan talonpojistossa vuosina 1390 - 1571. 1987. Nid. Kuv. 375 s. ISBN 951-9254-97.8.

143

Pertti Luntinen, Saksan keisarillinen laivasto Itämerellä - Aikeet, suunnitelmat ja toimet. 1987. Nid. Kuv. 262 s. ISBN 951-8915-01-6

144

Keijo Virtanen, Atlantin yhteys - Tutkimus amerikkalaisesta kulttuurista, sen suhteesta ja välittymisestä Euroopaan vuosina 1776 - 1917. 1988. Nid. Kuv. 551 s. ISBN 951-8915-00-8.

145

Hannu Salokorpi, Pietarin tie - Suomalainen puolue ja suomettarelainen politiikka helmikuun manifestista 1899 Tarton rauhaan 1920. 1988. Nid. 358 s . ISBN 951-8915-03-2. Painos loppumassa.

146

Voitto Ahonen, Jälleenrakennuksen politiikka ja talous - Kaupunkien toipuminen isostavihasta noin vuoteen 1740. 1988. Nid. Kuv. 346 s. ISBN 951-8915-05-9.

147

Timo Vihavainen, Suomi neuvostolehdistössä 1918 - 1920. 1988. Nid. 246 s. ISBN 951-8915-08-3. LM.

148

Jukka Kulomaa, Ÿänislinna. Petroskoin suomalaismiehityksen vuodet 1941 - 1944. 1989. Nid. Kuv. 286 s. ISBN 951-8915-17-2.

149

Antti Kuusterä, Valtion sijoitustoiminta pääomamarkkinoiden murroksessa 1859 - 1913. 1989. Nid. Kuv. 433 s. ISBN 951-8915-18-0.

150

Toivo Nygård, Suomen palvelusväki 1600-luvulla - Palkollisten määrä, työ, palkkaus ja suhteet isäntäväkeen. 1989. Nid. 184 s. ISBN 951-8915-20-2.

151

Anneli Mäkelä, Suvusta perheeseen - Satakunnan ja Karjalan naisen asema 1500-luvulla. 1989. Nid. Kuv. 255 s. ISBN 951-8915-22-9.

152

Antti Kujala, Vallankumous ja kansallinen itsemääräämisoikeus - Venäjän sosialistiset puolueet ja suomalainen radikalismi vuosisadan alussa. 1989. Nid. Kuv. 348 s. ISBN 951-8915-25-3.

153

Kauko Rekola, Suvorov - Generalissimus Genius. 1989. Nid. Kuv. 269 s. ISBN 951-8915-26-1.

154

Olavi Lähteenmäki, Colonia Finlandesa - Uuden Suomen perustaminen Argentiinaan 1900-luvun alussa. 1989. Nid. Kuv. 282 s. ISBN 951-8915-27-.1.

155

Agneta Ahlqvist, Tradition och rörelse - Nimbusikonografin i den romerskantika och fornkristna konsten. 1990. Nid. Kuv. 411 s. ISBN 951-8915-31-8.

156

Voitto Ahonen, Valistusmies piispojen varjossa - Laamanni Johan Gezelius-Olivecreutzin elämä 1721 - 1804. 1990. Nid. Kuv. 278 s. ISBN 951-8915-36-9. Painos loppumassa.

157

Jari Niemelä, Tuntematon ruotusotilas - Ruotsinajan lopun ruotuarmeijan miehistön sosiaalinen ja taloudellinen asema Satakunnassa. 1990. Nid. Kuv. 221 s. ISBN 951-8915-37.3.

158

Kimmo Ikonen, J. K. Paasikiven poliittinen toiminta Suomen itsenäistymisen murros- vaiheessa. 1990. Nid. Kuv. 406 s. ISBN 951-8915-29-6.

159

Teppo Vihola, Leipäviljasta lypsykarjaan - Maatalouden tuotantosuunnan muutos Suomessa 1870-luvulla. 1991. Nid. 472 s. ISBN 951-8915-46-6.

160

Antero Heikkinen, Terveyden ja ilon tähden - Herrasväki liikkeellä Suomessa 1700- ja 1800-luvulla. 1991. Nid. Kuv. 186 s. ISBN 951-8915-48-2.

161

Seppo Muroma, Suurten kuolonvuosien (1696 -1697) väestönmenetys Suomessa. 1991. Nid. 307 s. ISBN 951-8915-47-4.

162

Pekka Ahtiainen, Kulttuuri, yhteisö, yksilö - Gunnar Suolahti historiantutkijana. 1991. Nid. Kuv. 235 s. ISBN 951-8915-49-0.

163

Jukka Tervonen, J. R. Danielson-Kalmari yhteiskuntahistorian tutkijana ja opettajana. 1991. Nid. Kuv. 296 s. ISBN 951-8915-50-4.

164

Matti Peltonen, Talolliset ja torpparit - Vuosisadan vaihteen maatalouskysymys Suo- messa. 1991. Nid. Kuv. 429 s. ISBN 951-8915-55-5.

165

Marko Nenonen, Noituus, taikuus ja noitavainot Ala-Satakunnan, Pohjois-Pohjanmaan ja Viipurin Karjalan maaseudulla 1620 - 1700. 1992. Nid. Kuv. 452 s. ISBN 951-8915-56-3.

166

Tuija Hietaniemi, Lain vartiossa - Poliisi Suomen politiikassa 1917 - 1948. 1992. Nid. Kuv. 320 s. ISBN 951-8915-57-1.

167

Jari Ehrnrooth, Sanan vallassa, vihan voimalla - Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905 - 1914. 1992. Nid. Kuv. 589 s. ISBN 951-8915-64-4

168

Jouko Heikkilä, Kansallista luokkapolitiikkaa. Sosiaalidemokraatit ja Suomen autonomian puolustus 1905 - 1917. 1992. Nid. Kuv. 395 s. ISBN 951-8915-67-9.

169

Martti Takala, Lex Dei - Lex Politica Dei. Lex Politica -teos ja Kaarle IX:n lainsäädäntö. 1993. Nid. 292 s. ISBN 951-8915-69-5.

170

Tapio Hämynen, Liikkeellä leivän tähden - Raja-Karjalan väestö ja sen toimeentulo 1880 - 1940. 1993. Nid. Kuv. 562 s. ISBN 951-8915-74-1.

171

Erkki Urpilainen, Algot Scarin ja gööttiläisen historiankirjoituksen mureneminen Ruotsissa 1700-luvun alkupuolella. 1993. Nid. 284 s. ISBN 951-8915-78-4.

172

Olavi AuteroJ. W. Lillja 1817 - 1878. Kirjamiehestä poliittiseksi taistelijaksi. 1993. Nid. Kuv. 460 s. ISBN 951-8915-79-2.

173

Anne Ollila, Suomen kotien päivä valkenee... - Martta-järjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuosina 1918 - 1939. 1993. Nid. Kuv. 346 s. ISBN 951-8915-75-X.

174

Vesa Vares, Murrosvuosien sopeutuva konservatiivi - Lauri Ingmanin poliittinen toiminta vuoteen 1922. 1993. Nid. Kuv. 658 s. ISBN 951-8915-76-8

175

Ilkka Teerijoki, Nälkävuosien turva? - Pitäjänmakasiinit Suomessa 1700-luvulla. 1993. Nid. Kuv. 280 s. ISBN 951-8915-77-6.

176

Jouko Aho, Parapsykologit - Ulkopuolisen näkemys tieteen suomalaiseen historiaan. 1993. Nid. Kuv. 202 s. ISBN'951-8915-80-6

177

Aira Kemiläinen, Suomalaiset, outo Pohjolan kansa - Rotuteoriat ja kansallinen identiteetti. 1993. Nid. Kuv. 417 s. ISBN 951-8915-92-2.

178

Leevi Norrena, Talonpoika, pohjalainen ja punainen - Tutkimus Etelä-Pohjanmaan järviseudun työväenliikkeestä vuoteen 1939. 1993. Nid. Kuv. 370 s. ISBN 951-8915-84-9.

179

Kai Häggman, Perheen vuosisata - Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. 1994. Nid. Kuv. 255 s. ISBN 951-8915-85-7.

180

Ritva Kava, Emil Cedercreutz - Satakunnan eurooppalainen. Kuvanveistäjä kotiseutu- ja museomiehenä. 1993. Nid. Kuv. 352 s. ISBN 951-8915-86-5. Painos loppumassa.

181

Vuokko Lepistö, Joko Teillä on primuskeitin? - Kotitalousteknologian saatavuus ja tarjonta Helsingissä 1800-luvun puolivälistä 1910-luvun lopulle. 1994. Nid. Kuv. 300 s. ISBN 951-8915-90-3.

182

Kirsi Vainio-Korhonen, Kultaa ja hopeaa mestarien työkirjoissa - Suomen kultasepäntyö Ruotsin ajan lopulla valtakunnallista taustaa vasten. 1994. Nid. Kuv. 375 s. ISBN 951-8915-91-1.

183

Seppo Hentilä, Jaettu Saksa, jaettu historia - Kylmä historiasota 1945 - 1990. 1994. Nid. 422 s. ISBN 951-8915-89-X

184

Eeva-Liisa Lehtonen, Säätyläishuveista kansanhuveiksi, kansanhuveista kansalaishuveiksi - Maaseudun yleishyödyllinen huvitoiminta 1800-luvun alusta 1870-luvun loppuun. 1994. Nid. Kuv. 422 s. ISBN 951-8915-96-2.

185

Kimmo Katajala, Nälkäkapina - Veronvuokraus ja talonpoikainen vastarinta Karjalassa 1683 - 1697. 1994. Nid. 464 s. ISBN 951-8915-98-9.

186

Pentti Virrankoski, Käsitöistä leivän lisää - Suomen ansiokotiteollisuus 1865 - 1944. 1994. Nid. 746 s. ISBN 951-8915-99-7.

187

Pirjo Markkola, Työläiskodin synty - Tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 1870-luvulta 1910-luvulle. 1994. Nid. Kuv. 271 s. ISBN 951-710-001-9.

188

Kustaa H. J. Vilkuna, Valtakunnan eduksi, isänmaan kunniaksi, ruukinpatruunalle hyö- dyksi - Suomen rautateollisuus suurvalta-ajalla. 1994. Nid. 392 s. ISBN 951-710-002-7.

189

Pauli Kettunen, Suojelu, suoritus, subjekti - Työsuojelu teollistuvan Suomen yhteiskun- nallisissa ajattelu- ja toimintatavoissa. 1994. Nid. Kuv. 475 s. ISBN 951-710-006-X.

190

Joachim Mickwitz, Folkbildning, företag, propaganda - Den finska icke-fiktiva filmen på det fält där nationelt symbolgods skapades under mellankrigstiden. 1995. Nid. Kuv. 301 s. ISBN 951-710-10-8.a

191

Ilkka Liikanen, Fennomania ja kansa - Joukkojärjestäytymisen läpimurto ja Suomalaisen puolueen synty. 1995. Nid. Kuv. 364 s. ISBN 951-710-012-4.

192

Ilkka Mäntylä, Suomalaisen juoppouden kasvu. Kustavilaisen kauden alkoholipolitiikka. 1995. Nid. Kuv. 253 s. ISBN 951-710-017-5.

193

Seppo Suvanto, Yksilö myöhäiskeskiajan talonpoikaisyhteiskunnassa - Sääksmäen kihla- kunta 1400-luvun alusta 1570-luvulle. 1995. Nid. 533 s. ISBN 951-710-018-3.

194

Antti Kujala, Venäjän hallitus ja Suomen työväenliike 1899-1905. 1995. Nid. Kuv. ISBN 951-710-024-8.

195

Pekka Nevalainen, Suomi ja Inkerin kansallisen kamppailut 1918-1920. Nid. Kuv. ISBN 951-710-030-2.

196

Vilkuna, Kustaa H. J., Arkielämää patriarkaalisessa työmiesyhteisössä. Rautaruukkilaiset suurvalta-ajan Suomessa. 1996. Nid. Kuv. 196 s. ISBN 951-710-037-X

197

Leena Kaukiainen, Avoin ja suljettu raja. Suomen ja Norjan suhteet 1918-1940. 1997. Nid. Kuv. 268 s. ISBN 951-710-070-1

 

198 

Tapani Paavonen, Suomalaisen protektionismin viimeinen vaihe. Suomen ulkomaankauppa- ja integraatiopolitiikka 1945-1961. 1997. Nid. 381 s. ISBN 951-710-087-6.

199

Jari Niemelä, Vain hyödynkö tähden. Valistuksen ajan hyötyajattelun, luonnontieteen ja talouspolitiikan suhde Pehr Adrian Gaddin elämäntyön kautta tarkasteltuna. 1998. Nid. Kuv. 358 s. ISBN 951-710-088-4.

200

Kirsi Vainio-Korhonen, Käsin tehty. Miehelle ammatti, naiselle ansioiden lähde. Käsityötuotannon rakenteet ja strategiat esiteollisessa Turussa ruotsin ajan lopulla. 1998. Nid. Kuv. 221 s. ISBN 951-710-089-2.

201

Sirpa Haila, Suomalaisuutta rakentamassa. Arkkitehti Sebastian Gripenberg kulttuurifennomanian lipunkantajana. 1998 Nid. Kuv. 174 s. ISBN 951-710-094-9.

202

Sirkka Ahonen, Historiaton sukupolvi? Historian vastaanotto ja historiallisen identiteetin rakentuminen 1900-luvun nuorison keskuudessa. 1998. Nid. Kuv. 213 s. ISBN 951-710-096-5.

203

Maria Lähteenmäki, Jänkäjääkäreitä ja parakkipiikoja. Lappilaisten sotakokemuksia 1939-1945. 1999. Nid. Kuv. ISBN 951-710-104-X.

204

Kaisa Kauranen, Rahvas, kauppahuone, esivalta. Katovuodet pohoisessa Suomessa 1830-luvulla. 1999. Nid. Kuv. 187 s. ISBN 951-710-115-5.

205

Mikko Uola, "Suomi sitoutuu hajottamaan...". Järjestöjen lakkauttaminen vuoden 1944 välirauhansopimuksen 21. artiklan perusteella. 1999. Nid. Kuv. 288 s. ISBN 951-710-119-8.