EtusivuEtusivu
Organisaatio
Toiminta
Julkaisut
Jäsenlehti
Hankkeet
Arkistot
Linkit

 

Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

Toiminnanjohtaja
Julia Burman
shs@histseura.fi


Puh: (09) 22869351
JÄSENISTÖ


Seuran vuosijäseneksi voi liittyä henkilö, joka kannattaa seuran toiminnan päämääriä. Jäsenlomake joko täytetään netissä tai lähetetään yhteystiedot sähköpostilla tai kirjeellä seuran toimistoon. Seuran tutkijajäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka tieteellisillä julkaisuillaan on ansioitunut historiantutkijana. Hakuaika on syyskuussa. Seuran kokous voi kutsua kunniajäsenekseen erityisen ansioituneen historiantutkijan. Ulkomaisia suomalaista historiantutkimusta tukeneita ja ansioituneita historiantutkijoita voidaan kutsua seuran kirjeenvaihtajajäseniksi. Seuran pysyväksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka on merkittävästi tukenut seuraa. Ehdotukset tai hakemukset tutkijajäseniksi tulee lähettää hallitukselle seuran toimistoon syyskuun aikana. 

Seuran esimiehet / puheejohtajat sekä sihteerit / toiminnanjohtajat kautta aikojen ovat luetteloitu nykyisen tutkija- ja kirjeenvaihtajajäsenluettelon alle. 

 

JÄSENMÄÄRÄ


Vuosi

Tutkija-
jäsen

Lahjoitus-
jäsen

Kirjeen-
vaihtaja

Pysyvät jäsenet

Vuosi-
jäsenet

Yhteensä

1900

22

 

 

 

 

22

1920

32

 

 

138

3

173

1952

29

29

3

96

89

246

1955

35

27

3

93

106

264

1960

42

23

2

131

79

277

1965

54

20

1

175

31

281

1970

86

22

 

132

44

284

1975

109

 

7

126

77

319

1980

134

 

19

97

90

342

1985

169

 

44

63

405

683

1995

196

 

48

47

507

798

2000

245

 

42

34

478

799

2010

309

 

44

43

408

807

20153354435347761


 


SUOMEN HISTORIALLISEN SEURAN 
KUNNIA-, TUTKIJA- JA KIRJEENVAIHTAJAJÄSENET 2015

KUNNIAJÄSENET

 


2000
Soikkanen, Hannu
(tutkijajäsen 1964)
Tommila, Päiviö
(tutkijajäsen1964)

2003
Matti Klinge
(tutkijajäsen 1969)


2015
Marjatta Hietala
(tutkijajäsen 1977)

 

 

 

TUTKIJAJÄSENET 9.11.2015

 


1964
Lehtinen, Erkki (k.16.4.2015)

1965
Kirkinen, Heikki

1966
Virrankoski, Pentti

1967
Polvinen, Tuomo
Rasila, Viljo
Rommi, Pirkko
Vehviläinen, Olli-Pekka

1969
Klinge, Matti
Murtorinne, Eino


1970
Ahvenainen, Jorma

1971
Nevakivi, Jukka
Ylikangas, Heikki

1972
Korhonen, Keijo
Lahti, Matti

1973
Eskola, Seikko
Kalela, Jorma
Kaukiainen, Yrjö
Kulha, Keijo
Lappalainen, Jussi T.
Saloheimo, Veijo

1974
Apunen, Osmo
Heikkinen, Antero
Jungar, Sune
Laasonen, Pentti
Perko, Touko

1975
Jussila, Osmo
Kero, Reino
Manninen, Ohto
Myllyniemi, Seppo
Pihkala, Erkki
 
1976
Hovi, Kalervo
Lempiäinen, Pentti
Lilius, Henrik
Lyytinen, Eino
Rosenberg, Antti

1977
Heininen, Simo
Hietala, Marjatta
Korkeakangas, Paavo
Ropponen, Risto

1978
Hokkanen, Kari
Huttunen, Pertti
Julkunen, Martti
Steinby, Margareta
Zetterberg, Seppo

1979
Alapuro, Risto
Nygård, Toivo
Ranta, Raimo
Salminen, Seppo

1980
Kostiainen, Auvo
Mylly, Juhani
Mäkelä-Alitalo, Anneli
Pöykkö, Kalevi
Rantatupa, Heikki
Selén, Kari

1981
Heikkilä, Markku
Kallenautio, Jorma
Rimpiläinen, Olavi
Virtanen, Keijo

1982
Hjerppe, Riitta
Hoffman, Kai
Suomi, Juhani
Vahtola, Jouko
Peltovuori, Risto

1983
Kouri, Erkki
Piilonen, Juhani
Salokangas, Raimo

1984
Copeland, William
Engman, Max
Fält, Olavi K.
Hentilä, Seppo
Häikiö, Martti
Läntinen, Aarre
Vuorela, Tapani
Väisänen, Maija

1985
Heikkilä, Hannu
Leikola, Anto
Seppo, Juha

1986
Heino, Ulla
Kallio, Reino
Mustakallio, Hannu
Orrman, Eljas
Väänänen, Kyösti

1987
Koskenvesa, Esko
Kuisma, Markku
Soikkanen, Timo
Turpeinen, Oiva
Tyynilä, Markku

1988
Autio, Veli-Matti
Haikala, Sisko
Keränen, Jorma
Lackman, Matti
Mansner, Markku
Pietiäinen, Jukka-Pekka
Pulma, Panu
Rikkinen, Kalevi
Rinta-Tassi, Osmo
Stenius, Henrik
Sulkunen, Irma
Uino, Ari
Viitaniemi, Matti

1989
Haapala, Pertti
Hietanen, Silvo
Hyrkkänen, Markku
Manninen, Juha

1990
Hinkkanen, Merja-Liisa
Laine, Antti

1991
Ahti, Martti
Arffman, Kaarlo
Henriksson, Markku
Kettunen, Pauli
Knuutila, Jyrki
Nummela, Ilkka
Turtola, Martti

1992
Knuuttila, Simo
Kujala, Antti
Peltonen, Matti
Tiihonen, Seppo

1993
Immonen, Kari
Korppi-Tommola, Aura
Lauha, Aila
Seppinen, Ilkka
Siiskonen, Harri
Siltala, Juha
Tiensuu, Kyllikki
Vihola, Teppo

1994
Ahonen, Sirkka
Halmesvirta, Anssi
Hämynen, Tapio
Juntunen, Alpo
Kolbe, Laura
Kuparinen, Eero
Leino-Kaukiainen, Pirkko
Michelsen, Karl-Erik
Myllyntaus, Timo
Nenonen, Marko
Nevalainen, Pekka
Rautkallio, Hannu
Reimaa, Markku
Salmi, Hannu
Tarkka, Jukka
Villstrand, Nils Erik
Wilmi, Jorma
Visuri, Pekka

1995
Bruun, Christer
Kekkonen, Jukka
Masonen, Jaakko
Mikkeli, Heikki
Niemelä, Jari
Ollila, Anne
Tuominen, Marja

1996
Aalto, Seppo
Häkkinen, Antti
Karonen, Petri
Krötzl, Christian
Kuusterä, Antti
Pitkänen, Kari
Rahikainen, Marjatta
Saarinen, Hannes
Tarkiainen, Kari (1985 KV-jäsen)
Teerijoki, Ilkka
Vares, Vesa
Vilkuna, Kustaa H. J.


1997
Pekka Ahtiainen
Markus Hiekkanen
Kimmo Katajala
Pirjo Markkola
Riitta Nikula
Markku Peltonen
Jukka Tervonen
Erkki Tuomioja
Mikko Uola

1998
Sakari Heikkinen
Reijo E. Heinonen
Jukka Korpela
Juhani U. E. Lehtonen
Arto Luukkanen
Henrik Meinander
Jussi Nuorteva
Kerstin Smeds
Jouko Talonen

1999
Tapio Bergholm
Jari Ehrnrooth
Reijo Heikkinen
Kai Häggman
Jouko Jokisalo
Aino Katermaa
Tuomas Lehtonen
Turo Manninen
Katariina Mustakallio
Kimmo Rentola
Heikki Roiko-Jokela
Kari Saastamoinen
Jukka Tapani Sarjala

2000
Mervi Kaarninen
Osmo Kiiskinen
Seppo Lohi
Maria Lähteenmäki
Markku Löytönen
Vesa Saarikoski
Seppo Sivonen
Jussi-Pekka Taavitsainen
Allan Tiitta
Erkki Vasara

2001
Kari Alenius
Ismo Björn
Jussi Hanska
Visa Heinonen
Lena Huldén
Esko M. Laine
Jari Leskinen
Ilkka Liikanen
Mikko Malkavaara
Jari Ojala
Kirsi Saarikangas
Holger Weiss

2002
Ilmari Haapala
Marjaliisa Hentilä
Tuija Hietaniemi
Kristiina Kalleinen   
Mika Kallioinen
Markku Kangaspuro
Mikko Ketola
Tuija Laine
Pia Letto-Vanamo
Beatrice Moring
Arto Nevala
Marjaana Niemi
Kari Teräs
Kirsi Vainio-Korhonen

2003
Agneta Ahlqvist
Pasi Ihalainen
Henrik Knif
Juhani Koponen
Maiju Lehmijoki-Gardner
Marko Lehti
Antero Tammisto

2004
Sari Autio-Sarasmo
Jari Eloranta
Susanna Fellman
Minna Harjula
Ilkka Huhta
Maija Kallinen
Terhi Kiiskinen
Christer Kuvaja
Juha-Antti Lamberg
Marko Lamberg
Pekka Masonen
Markku Mattila
Kirsi Salonen
Ann-Catrin Östman

2005
Kalevi Ahonen
Jari Eilola
Marja Engman
Tuomas Heikkilä
Petri Juuti
Anja Kervanto Nevanlinna
Aleksandr Koptev
Lasse Laaksonen
Tarja-Liisa Luukkanen
Jan Löfström
Ari T. Manninen,
Olli Matikainen
Liisa Savunen

2006
Timo Junkkaala
Marjo Kaartinen
Marja Kokko
Anu Korhonen
Jyrki Paaskoski
Jukka Rantala
Mikko Saikku
Pasi Tuunainen

2007
Marjo-Riitta Antikainen   
Tiina Kinnunen   
Ali Pylkkänen   
Antti Ruotsala   
Tauno Saarela   
Anja Tsokkinen
 
2008
Ritva Hapuli   
Marja Jalava   
Jussi Koivuniemi   
Taneli Kukkonen   
Anu Lahtinen   
Henry Oinas-Kukkonen   
Markku Ruotsila   
Matti Salo       
Taina Syrjämaa   
Erkki Teräväinen
Marko Tikka

2009
Juhana Aunesluoma
Björn Forsén   
Markku Hokkanen
Mia Korpiola
Lars-Folke Landgren   
Mikko Majander

2010
Niklas Jensen-Eriksen   
Anu Koskivirta       
Jason Lavery
Ville Pernaa  
Hanna Snellman       
Tuulikki Tuomainen       
Heli Valtonen

2011
Sari Katajala-Peltomaa
Raisa Toivo

2012
Marianne Junila
Maarit Leskelä-Kärki
Joonas Sipilä

2013

Georg Haggrén
Seija Jalagin
Marja-Leena Hänninen
Kati Parppei
Ville Vuolanto

2014

Pertti Ahonen
Piia Einonen
Matti Enbuske
Heini Hakosalo
Hanna Korsberg
Leila Koivunen
Sofia Kotilainen
Jan Kuhanen
Rinna Kullaa
Mirkka Lappalainen
Simo Mikkonen
Susanna Niiranen
Petteri Pietikäinen
Charlotta Wolff

2015
Kimmo Elo
Matti Hannikainen
Jukka Kortti
Ritva Kylli
Satu Lidman
Pekka Lund
Johanna Rainio-Niemi
Päivi Salmesvuori
Peter Stadius
Kirsi Tuohela

 

 

KIRJEENVAIHTAJAJÄSENET

 

1975
Dickens, A. G. (Englanti)
Jeannin, Pierre (Ranska)
Lönnroth, Erik (Ruotsi)
Scheibert, Peter (Saksa)

1979
Hroch, Miroslav (Tsekki)

1980
Bloch, Herbert (USA)
Johansen, Hans Christian (Tanska)
Kahk, Juhan (Eesti)
Alexandr Kan (Ruotsi)
Krosby, Hans Peter (USA)
Lundkvist, Sven (Ruotsi)
Mead, W. R. (Englanti)
Mykland, Knut (Norja)
Saskolski, Igor (Venäjä)

1981
Aretin, Karl von (Saksa)
Branch, Michael (Englanti)
Gaddis, John (USA)
Hämäläinen, Pekka-Kalevi (USA)
Kirby, David (Englanti)
Nipperdey, Thomas (Saksa)
Torstendahl, Rolf (Ruotsi)
Upton, Anthony (Englanti k.4.7.2015)

1982
Bannister, Robert (USA)
Liebel-Weckowicz, Helen (Kanada)
Menger, Manfred (Saksa)
Monticone, Alberto (Italia)
Pullat, Raimo (Eesti)
Siilivask, Karl (Eesti)
Winckler, Alan (USA)

1983
Batowsky, Henryk (Puola)
Chafe, William (USA) 

1984
Vlasova, Maria (Venäjä)

1985
Berry, Michael (Suomi)
Carlgren, Wilhelm (Ruotsi)
Momose, Hiroshi (Japani)

1986
Tihvinski, Sergei L. (Venäjä)

1988
Schweitzer, Robert (Saksa)
Suni, Leo (Venäjä)

1989
Olson, Keith W. (USA)

1990
Hösch, Edgar (Saksa)

1991
Gardner, Lloyd (USA)
Wendel, Thomas (USA)

1994
de Anna, Luigi (Suomi)

1998
Jerzy Topolski (Puola)

2003
Eileen Boris (USA)
Eva Cantarella (Italia)
Aleksandr Rupasov (Venäjä)

2006
Irina Takala (Venäjä)

 

PUHEENJOHTAJAT JA SIHTEERIT v. 1875 ALKAEN

Puheenjohtajat/ esimiehet

Varapuheenjohtajat

Sihteerit/Toiminnanjohtajat

G.Z. Forsman (Yrjö Koskinen) 1875, 1879-1880

Patrick Bruun 1975

S.G. Elmgren 1875-1876

F.J. Rabbe 1875-1876

Pirkko Rommi 1976

G.Z. Forsman (Yrjö Koskinen) 1876-1877

S.G. Elmgren 1876-1877, 1887-1888

Hannu Soikkanen 1977

E.G. Palmén 1877-1883, 1884-1888

K.E.F. Ignatius 1877-1878, 1884-1885, 1900-1901

Aira Kemiläinen 1978

J.R. Danielson 1883-1884

J. Krohn 1878-1879

Matti Klinge 1979

J.W. Ruuth 1888-1895

J.R. Aspelin 1880-1881

Pentti Virrankoski 1980

A.H. Snellman (Virkkunen) 1895-1898

Th. Rein 1881-1882, 1901-1902

Eino Murtorinne 1981, 1983 (9.11. lähtien Päiviö Tommila)

K. Grotenfelt 1898-1904

Z. Topelius 1882-1883

Jorma Ahvenainen 1982

O.A. Hainari 1904-1907

E.G. Palmén 1883-1884, 1892-1893, 1914-1915

Osmo Jussila 1984

J.M. Salenius 1907-1913

J.R. Danielson (-Kalmari) 1885-1886, 1893-1894, 1912-1913

Olli Vehviläinen 1985

V. Voionmaa 1913-1917

A.G. Fontell 1886-1887, 1894-1895

Heikki Ylikangas 1986

U.L. Lehtonen 1917-1919

Z. Yrjö-Koskinen 1888-1889, 1899-1900

Antero Heikkinen 1987

A.R. Cederberg 1919

M.G. Schybergson 1889-1890, 1897-1898

Veikko Litzen 1988

K.W. Rauhala 1919-1924, 1926-1934

K. Grotenfelt 1890-1891, 1909-1910

Pentti Laasonen 1989 (9.11. lähtien Olavi K. Fält)

K. Blomstedt 1924-1926

C. von Bonsdorff 1891-1892, 1903-1904

Kalervo Hovi 1990

Evert Laine 1934-1939, 1941-1947

J.W. Ruuth 1895-1896, 1918-1919

Päivi Setälä 1991

Yrjö Nurmio 1939-1941

K.G. Leinberg 1896-1897

Yrjö Kaukiainen 1992

Eino Jutikkala 1947-1948, 1967

A.H. Snellman (Virkkunen) 1898-1899

Marjatta Hietala 1993

Aimo Halila 1948-1950

W. Tawaststjerna 1902-1903, 1917-1918

Keijo Virtanen 1994

Armas Luukko 1950-1953

K.R. Melander 1904-1905, 1919-1920, 1931-1932

Seikko Eskola 1995

Uuno Tuominen 1953-1956

P. Nordmann 1905-1906

Toivo Nygård 1996-1997

V. Kerkkonen 1956-1958

August Hjelt 1906-1907

Aura Korppi-Tommola 1998-1999

Sven-Erik Åström 1959-1961

K.O. Lindeqvist 1907-1908, 1916-1917

Juha Sihvola 2000

Erkki Kuujo 1961

O.A. Hainari 1908-1909

Matti Peltonen 2001

Kaarlo Wirilander 1962

Väinö Voionmaa 1910-1911, 1929-1930, 1937-1938


Katariina Mustakallio
2002-2003


Yrjö Blomstedt 1962-1965

Gunnar Suolahti 1911-1912, 1924-1925

Pirkko Leino-Kaukiainen 2004-2007

Helge Pohjolan-Pirhonen 1966 vt. 1.4.-31.5. Heikki Kirkinen

J.M Salenius 1913-1914

Markku Peltonen 2008-2009

Markku Järvinen 1967-1968

U.L. Lehtonen 1915-1916

Petri Karonen
2010-2011

Kari Selén 1968-1972

A.H. Virkkunen    1920-1921


Irma Sulkunen 2012

Kari Teräs 2013

Niilo Luukanen 1972-1973

J. Rinne 1921-1922, 1944-1945

Tiina Kinnunen 2014

Seppo Zetterberg 1973

J. Gummerus 1922-1923


Tuire Raitio 1974-1976

G. Sarva 1923-1924, 1942-1943


Aura Korppi-Tommola 1977-1979

K.W. Rauhala 1925-1926


Risto Kautto 1980-1981

Jalmari Jaakkola 1926-1927, 1936-1937, 1949-1950


Rauno Endén 1981-1999

Gabriel Rein 1927-1928, 1935-1936


Ossi Kokkonen 2000-2002

M. Ruuth 1928-1929, 1939-1940


Julia Burman 2002-
Elina Katainen 2012
Julia Burman 2013-


K. Blomstedt
1930-1931,
1938-1939

A.R. Cederberg
1932-1933

Einar W. Juvelius (Juva)
1933-1934,
1953-1954

Arno Maliniemi
1934-1935

E. Laine
1940-1941

Ilmari Salomies
1941-1942

K. Jäntere
1943-1944

John E. Roos
1945-1946

Eino Jutikkala
1946-1947,
1975

Yrjö Nurmio
1947-1948

Erkki Osmonsalo, Einar W. Juva
1948-1949

Martti Ruutu
1950-1951

Pentti Renvall
1951-1952

Aimo Halila
1952-1953

M. Kerkkonen
1954-1955

Armas Luukko
1956

Lolo Krusius-Ahrenberg
1957

Uuno Tuominen
1958

Aulis J. Alanen
1959

Eino Suolahti
1960

H. Hirn
1961

Lauri A. Puntila
1962

Mikko Juva
1963

Vilho Niitemaa
1964

Sven-Erik Åström
1965

Jarl Gallén
1966

Yrjö Blomstedt
1967

Oscar Nikula
1968

Kauko Pirinen
1969

Mauno Jokipii
1970

Erkki Kuujo
1971

Päiviö Tommila
1972, 1982

Pekka Suvanto
1973

Tuomo Polvinen, Toivo J. Paloposki
1974

Patrick Bruun
1976

Pirkko Rommi
1977

Hannu Soikkanen
1978

Aira Kemiläinen
1979

Matti Klinge
1980

Pentti Virrankoski
1981

Jorma Ahvenainen
1983

Eino Murtorinne
1984

Osmo Jussila
1985

Olli Vehviläinen
1986

Heikki Ylikangas
1987

Antero Heikkinen
1988

Veikko Litzen
1989

Pentti Laasonen
1990

Kalervo Hovi
1991

Päivi Setälä
1992

Yrjö Kaukiainen
1993

Marjatta Hietala
1994

Keijo Virtanen
1996

Seikko Eskola
1996-1997

Toivo J. Nygård
1998-1999

Aura Korppi-Tommola
2000-2001
Pauli Kettunen
2002-2003

 

      Katariina Mustakallio
      2004-2005

 

      Kimmo Katajala
      2006-2007

 

      Marjaana Niemi
      2008-2009

 

      Markku Peltonen
      2010-2011


     Petri Karonen
      2012-2013


      Kari Teräs
      2014-2015
      Tiina Kinnunen
      2016-2017