Etusivu

Etusivu
Organisaatio
Toiminta
Julkaisut
Jäsenlehti
Hankkeet
Arkistot
Linkit

 

Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

Toiminnanjohtaja
Julia Burman
shs@histseura.fi


Puh: (09) 22869351


TODISTUSKAPPALEITA SUOMEN HISTORIAAN

Sarjan julkaiseminen on lopetettu 1915. 

HUOM!  Ajantasaiset tiedot, onko kirjoja saatavilla löytyvät Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sivuilta. For more and recent information about these books, see www.finlit.fi
 

I

Yrjö Koskinen (toim.), Y. M. Sprengtportenin, Suomen kenraalikuvernöörin virallista kirjevaihtoa 1808 - 1809 - Correspondance officielle de George Magnus Sprengtporten, Gouverneur Général de Finlande en 1808 - 1809. 1882. Nid. 320 s. Painos loppumassa.

II:1

A. G. Fontell (red.), Consistorii Academici Aboensis äldre protokoller, I. 1883. Nid. 638 s. LM. Painos loppumassa.

II:2

A. G. Fontell (red.), Consistorii Academici Aboensis äldre protokoller, II. 1887. Nid. 572 s. Painos loppumassa.

II:3

Harald Dalström (red.), Consistorii Academici Aboensis äldre protokoller, III: 1664 - 1671. 1898. Nid. 602 s. Painos loppumassa. Tämän niteen jälkeen Turun akatemian konsistorin pöytäkirjasarjan toimitus ja kustantaminen siirtyivät Helsingin yliopistolle. Sarjan jatko-osien toimittajana oli pitkään Tor Carpelan.

III:1

Gustaf Grotenfelt (red.), Asiakirjoja, jotka valaisevat Suomen kameraalisia oloja - Handlingar till belysande af Finlands kamerala förhållanden på 1500-talet, 1: Finland rörande utdrag ur räntekammarböckerna 1527 - 42 m.m. 1882. Nid. 162 s.

III:2

Kustavi Grotenfelt (toim.), Asiakirjoja, jotka valaisevat Suomen kameraalisia oloja, 2: Suomen ratsupalvelus- ja läänitysluetteloita 1537 - 1575 - Finska rusttjensts- och förläningsregister från åren 1537 - 1575. 1899. Nid. 369 s. LM.

III:3

K. G. Leinberg (red.), Asiakirjoja, jotka valaisevat Suomen kameraalisia oloja - Handlingar till belysande af Finlands kamerala förhållanden på 1500-talet, 3: (Läänitysluetteloita 1558 - 1607). 1899. Nid. 138 s. LM.

III:4

J. H. Vennola (toim.), Asiakirjoja, jotka valaisevat Suomen kameraalisia oloja, 4: Suomen vuotuiset tulot 1500-luvun jälkipuoliskolla - Finlands årliga inkomster under 1500-talets senare hälft. 1899. Nid. 179 s.

III:5

Werner Tawaststjerna (toim.), Asiakirjoja, jotka valaisevat Suomen kameraalisia oloja, 5: Suomen tilallis- ja veroluetteloita 16:nnen vuosisadan jälkimmäiseltä puoliskolta - Mantalsregister öfver Finland från senare hälften af sextonde århundradet. 1904. Nid. 133 s. LM.

III:6

J. V. Ronimus (toim.), Asiakirjoja, jotka valaisevat Suomen kameraalisia oloja, 6: Novgorodin vatjalaisen viidenneksen henki- ja verokirja v. 1500. 1906. Nid. 220 s. LM.

III:7

J. H. Vennola (toim.), Asiakirjoja, jotka valaisevat Suomen kameraalisia oloja, 7: Ruotsi-Suomen finanssiasema v. 1582 - Sveriges och Finlands finansställning år 1582. 1908. Nid. 176 s.

IV:1

J. R. Danielson (toim.), Suomenmaan hallinnollista kirjevaihtoa v:lta 1808 - Handlingar rörande förvaltningen i Finland år 1808, I. 1893. Nid. 128 s. Painos loppumassa.

IV:2:1

Tor Carpelan (red.), Suomenmaan hallinnollista kirjevaihtoa v:lta 1808 - Handlingar rörande förvaltningen i Finland år 1808, II:1. 1895. Nid. 473 s. Painos loppumassa.

IV:2:2

Tor Carpelan (red.), Suomenmaan hallinnollista kirjevaihtoa v:lta 1808 - Handlingar rörande förvaltningen i Finland år 1808, II:2. 1895. Nid. 610 s. Painos loppumassa.

V

Kustavi Grotenfelt (toim.), Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan v. 1555 - 1556 - Jakob Teitts klagomålsregister emot adeln i Finland år 1555 - 1556. 1894. Nid. 388 s. LM.

VI

J. W. Ruuth (toim.), Ulrik Rudenschöldin kertomus taloudellisista y.m. oloista Suomessa 1738 - 1741 - Ulrik Rudenschölds berättelse om ekonomiska o.a. förhållanden i Finland 1738 - 1741. 1899. Nid. Kuv. 201 s. Painos loppumassa.

VII

Aug. Hjelt (toim.), Suomen hallituskonseljin ja senaatin alamaiset kertomukset v:lta 1812 ja 1816 Suomen taloudellisesta tilasta, hallinnosta ja lainkäytöstä - Finska regeringskonseljens och senatens underdåniga berättelser af åren 1812 och 1816 om Finlands ekonomiska tillstrånd, förvaltning och rättskipning. 1915. Nid. 278 s.