Julkaisut

Suomen Historiallisen Seuran toiminnassa on julkaiseminen perinteisesti ollut keskeisellä sijalla, sillä tiedon tuominen niin tutkijoiden kuin suurenkin yleisön tietoisuuteen kuuluu Seuran tavoitteisiin. Julkaisutoiminnassa Seura tekee yhteistyötä muiden seurojen kanssa.

 

LEHDET

SHS julkaisee jäsentiedote-lehteä, joka lähetetään jäsenille. Jäsenlehtiin voit tutustua paremmin tästä.

SHS julkaisee Historiallista Aikakauskirjaa yhteistyössä Historian Ystäväin Liiton kanssa. Lehdessä julkaistaan artikkeleita, katsauksia, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja kaikilta historiantutkimuksen osa-alueilta. Lehti noudattaa referee-järjestelmää, mikä tarkoittaa, että lehteen tarjotun aineiston julkaisukelpoisuuden arvioivat tieteelliset asiantuntijat. Tilaajat voivat lukea lehteä myös digitaalisesti, tunnukset saa Historian Ystäväin Liiton sihteeriltä: toimisto@historianyst.fi. 

Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittajaksi vuosille 2016-2020 on
valittu dosentti Anu Lahtinen.  Hän on ollut mukana HAikin toimituskunnassa vuodesta 2011 alkaen.  Anu Lahtinen on Turun yliopiston Suomen Historian dosentti, kulttuuri-, sosiaali- ja sukupuolihistorian tutkija.  Hän on työskennellyt  tutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Dosentti Lahtinen on myös ollut Ennen ja Nyt -nettilehden päätoimittaja. Hänellä on monipuolinen kirjallinen tuotanto sekä tieteellisiä että populaarimpia julkaisuja.

SHS on Agricola-historiaverkon kanssa yhteistyössä myös mukana Ennen ja Nyt -nettijulkaisussa.

KIRJAT


SHS:n kirjoja myyvät Tiedekirja  sekä SKS:n nettikauppa. 

SHS huolehtii siitä, että sen perinteisissä julkaisusarjoissa julkaistaan vain tieteelliset kriteerit täyttävää tutkimusta. Seura valitsee asiantuntijat, joiden lausuntojen perusteella SHS ja SKS hyväksyvät (tai hylkäävät) tutkimukset julkaistaviksi. 

Suomen Historiallisen Seuran perinteisten sarjojen julkaisuprofiilit ovat seuraavanlaiset:
1) Historiallisia Tutkimuksia -sarjassa julkaistaan korkeatasoisia suomenkielisiä tutkimusmonografioita.
2) Bibliotheca Historica on väitöskirjasarja, jossa julkaistavat teokset voivat olla suomen- tai englanninkielisiä.
3) Vanha ja arvostettu sarja Historiallinen Arkisto on varattu suomenkielisille historia-alan artikkelikokoelmille.
4) Studia Historica -sarjassa julkaistaan englanninkielisiä artikkelikokoelmia tai suppeahkoja tutkimusmonografioita. SHS:n tarkastusmenettelyn piiriin kuuluu myös sarjaStudia Fennica Historica, jossa julkaistaan englanninkielisiä tutkimusmonografioita. Tälle sarjalle SHS:n julkaisuvaliokunta on esittänyt SKS:n nimeämän tieteellisen päätoimittajan, joka on professori Pasi Ihalainen.
5) Käsikirjoja ja
6) Suomen historian lähteitä ovat nimensä mukaisesti joko käsikirjamaisia perustutkimuksia tai lähdejulkaisuja.

Seuran sarja Todistuskappaleita Suomen historiaan lopetettiin vuonna 1915.
Sarjojen ulkopuolella on SHS julkaisut myös muita tutkimuksia ja juhlakirjoja.

Comments are closed