Toimikunnat ja edustukset

Suomen Historiallisen Seuran edustukset ja toimikunnat sekä työryhmät

Edustukset

Historiallisen Aikakauskirjan hallitus (2021–2023)
• Prof. Petri Karonen, varamies prof. Louis Clerc
• Dos. Sari Katajala-Peltomaa, varamies dos. Heini Hakosalo
• Dos. Maarit Leskelä-Kärki, varamies dos. Marja Jalava

Kansainvälinen kaupunkihistoriallinen komissio
• Prof. Marjaana Niemi
Atlas-ryhmä: Prof. emer. Marjatta Hietala

Kansainvälinen slaavilaisen historiantutkimuksen komissio
• Prof. Markku Kangaspuro

Kansainvälinen yliopistohistoriallinen komissio
• Prof. Laura Kolbe
• Dos. Pieter Dhondt

Nordic History Studies
• Prof. Pauli Kettunen
• Prof. Peter Stadius

Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi
• Prof. Christian Krötzl
• Fil. lis. Anja-Inkeri Lehtinen

Scandinavian Journal of History
• Prof. Kirsi Salonen (2018- )
• Dos. Tiina Lintunen  (2021- )

Tieteellisten Seurain Valtuuskunta
• Prof. Petri Karonen, (2022-2024)
varajäsen dos. Sari Katajala-Peltomaa

Tilaushistoriakeskus
• Prof. prof. Anna Sivula (2022-2024)
• varaedustaja dos. Oula Silvennoinen

Eduskunnan muistitietoprojektin seuranta
• Prof. Kari Teräs

Toimikunnat ja työryhmät

(CISH) Kansainvälisen historiatieteiden komitean  Suomen osasto eli Historiatieteen kansallinen komitea
• Prof.emer. Marjatta Hietala, pj.
• Prof. Pertti Ahonen
•  Dos. Sari Autio-Sarasmo
• PhD Sari Mäenpää
• FT Reetta Eiranen
• Prof. Jari Eloranta
• Dos. Laura Hollsten
• Prof. Kimmo Katajala
• Prof.  Pauli Kettunen
• Prof. Tiina Kinnunen
• Prof. Leila Koivunen
• Prof. Laura Kolbe
• Dos. Jukka Kortti
• Prof. Marjaana Niemi (tiet.siht)
• Dos. Petri Paju
• Prof. Kimmo Rentola
• Dos. Vesa Vares
• Prof. Peter Stadius (vpj)
• FM Julia Burman (siht)

Digitaalisen historia-alan verkosto
• Prof Mats Fridlund (Aalto-yliopisto)·
• Dos. Marianne Junila (Oulun yliopisto)
• Prof. Kimmo Katajala (Itä-Suomen yliopisto

• Prof. Anu Lahtinen (Helsingin ja Turun yliopisto)
• Dos. Ilkka Mäkinen (Tampereen yliopisto)
• Dos. Jessica Parland-von Essen
• Dos.  Petri Paju (Turun yliopisto)
• Prof. Hannu Salmi (Turun yliopisto)·
• Prof. Jaakko Suominen (Turun yliopisto)·
• Dos. Marko Tikka (Tampereen yliopisto)
• Prof. Mikko Tolonen (Helsingin yliopisto)

Kansainvälisen naishistorian komission Suomen osasto
• FT Reetta Eiranen
• FT Pirita Frigren
• Prof. Tiina Kinnunen
• Dos. Katariina Mustakallio
• FT Seija-Leena Nevala-Nurmi
• Dos. Anne Ollila
• Dos. Ann-Catrin Östman

Kansainvälisen toisen maailmansodan historian komission Suomen osasto
• Prof. Kimmo Rentola, pj.
• VTT Markku Jokisipilä
• FT Oula Silvennoinen
• Prof. Juhani Suomi
• Prof. Martti Turtola
• Dos. Pasi Tuunainen
• Prof. Timo Vihavainen

Merihistorian jaos
• PhD Sari Mäenpää, pj.
• Dos. Pirita Frigren
• Dos Aaro Sahari

Nordic Media History Network
• Docent Jukka Kortti, coordinator  (Univ. of Helsinki)
• Doctor Heidi Kurvinen, secretary (Univ. of Turku)
• Associate Professor Helle Strandgaard Jensen (Aarhus Univ.)
• Docent Maarja Löhmus, (University of Tartu, Estonia)
• Professor Pelle Snickars (Umeå Univ.)
• Professor Henrik G. Bastiansen (Head of Norwegian Association of Media History)
• Associate Professor Birgitte Kjos Fonn (Oslo Metropolitan Univ.)
• Professor Marie Cronqvist, University of Lund, Sweden

Skandinavian jaos
• Prof. Nils Erik Villstrand, pj.
• Prof.emer. Seikko Eskola
• Prof. Kimmo Katajala
• Prof.emer. Yrjö Kaukiainen
• Prof.emer. Matti Klinge
• Dos. Mirkka Lappalainen
• Prof.emer. Ohto Manninen
• Prof. Jari Ojala
• Dos. Panu Pulma
• FT John Strömberg

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto

 • FM Mari Välimäki, Turun yliopisto (pj.)
 • FM Inga Hietaharju, Turun yliopisto
 • FM Petteri Impola, Jyväskylän yliopisto
 • FM Maria Julku, Oulun yliopisto
  Prof. Kimmo Katajala, Itä-Suomen yliopisto,
 • FM Susanna Lahtinen, Turun Museokeskus
 • FT Riikka Miettinen, Tampereen yliopisto
 • FT Rose-Marie Peake, Helsingin yliopisto
 • FM Saara Penttinen, Turun yliopisto
 • FT Sanna Raninen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / Uppsalan yliopisto
 • FM Katinka Sarjanoja, Tampereen yliopisto
 • Arkkitehti, FT Panu Savolainen, Turun yliopisto
  Prof. Raisa Maria Toivo, Tampereen yliopisto (yhteyshenkilö)
 • FM Harri Uusitalo, Turun yliopisto
 • KTM, HuK Minna Vesa, Helsingin yliopisto
  FT Kaarle Wirta, Tampereen yliopisto

Venäjän jaos
• Dos. Kristiina Kalleinen, pj.
• Dos. Arto Luukkanen, siht.
• FT Mari Isoaho
• Prof. Markku Kangaspuro
• Prof. Jukka Korpela
• Dos. Antti Kujala
• Dos. Antti Laine
• Prof.emer Ohto Manninen
• Prof. Kimmo Rentola

Yllä mainittujen komissioiden ja työryhmien lisäksi Seuran jäsenet voivat perustaa ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin keskittyviä työryhmiä. Työryhmän koordinaattorin tulee olla Seuran jäsen, joko tutkija- tai vuosijäsen. Työryhmien tulee raportoida vuosittain toiminnastaan Seuran hallitukselle. Mikäli toimintaa ei ole tai siitä ei raportoida, hallituksella on oikeus katkaista työryhmän kytkös Seuraan. Kytkös luodaan siten, että työryhmän koordinaattori ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan (shs@histseura.fi) ja esittää työryhmän idean ja toimintasuunnitelman, ja hallitus päättää yhteistyöstä. Työryhmän tulee informoida toiminnastaan (seminaarit, julkaisut jne.) Seuran kotisivuilla ja facebookissa. Seura tukee työryhmien toimintaa esimerkiksi osallistumalla rahoituksen hakemiseen järjestettäviä tilaisuuksia varten.

Comments are closed.