Suomen Historiallinen Seura on vanhin suomenkielinen historia-alan valtakunnallinen tieteellinen seura, perustettu 1875. SHS edistää historian tutkimusta ja tuntemusta, ja edustaa suomalaista historiantutkimusta historiantutkijoiden kansainvälisessä järjestössä (CISH: Comité International des Sciences Historiques). Seura järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, julkaisee historia-alan tutkimusta yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden kanssa sekä organisoi tutkimushankkeita. Seura on myös Historiallisen Aikakauskirjan toinen julkaisijajärjestö. Yhteistyössä muiden pohjoismaisten historiajärjestöjen kanssa SHS julkaisee myös Scandinavian Journal of Historya.