Jäsenyys

Liity SHS:n jäseneksi!

täytä vuosijäsenyyslomake täällä,  jäsenmaksu on vain 25 euroa (23,- opiskelijoille) vuodessa.

Kuukausittaiset, ajankohtaisiin teemoihin liittyvä,  kaikille avoimet, keskustelutilaisuudet ovat seuran toiminnan ydin, niistä saat helpoiten tietoa seuran nettisivujen tapahtumat-sivulta tai Facebook-sivuilta.

Jäsenenä saat tietoa myös muista mielenkiintoisista historia-alan tapahtumista ja voit tilata jäsenhintaan (33€/vuosi) Historiallisen Aikakauskirjan kotiin kannettuna. SHS lähettää  jäsenkirjeet sähköpostina.

Jäsenenä saat historia-alan teoksista alennuksia, kun ostat ne Tiedekirjasta (Snellmaninkatu 13, Helsinki) tai nettikaupasta tiedekirja.fi  – muista kertoa olevasi jäsen ennen laskutusta!

Seura organisoi tutkimushankkeita sekä jakaa apurahoja ja palkintoja. SHS järjestää myös  seminaareja ja kansainvälisiä konferensseja sekä yksin että yhteistyössä muiden kanssa. Seuran järjestämiin maksullisiin tilaisuuksiin (konferenssit yms.) pääsevät jäsenet tietenkin halvemmalla.

Seuran jäsenet voivat ehdottaa Historiateko-palkinnon saajaa. Palkinto jaetaan Historiantutkimuksen päivien yhteydessä.

Jäsentyypit:
Seuran vuosijäseneksi voi liittyä henkilö, joka kannattaa seuran toiminnan päämääriä. Jäsenlomake joko täytetään netissä (linkki) tai lähetetään yhteystiedot sähköpostilla taikka kirjeellä seuran toimistoon.

Seuran tutkijajäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka tieteellisillä julkaisuillaan on ansioitunut historiantutkijana. Hakuaika on aina syyskuussa. Ehdotukset tai hakemukset tutkijajäseniksi tulee lähettää hallitukselle seuran toimistoon.  Liitäthän hakemuksen mukaan julkaisuluettelosi.  Kaksi tutkijajäsentä yhdessä voi ehdottaa uutta tutkijajäsentä.

Seuran kokous voi kutsua kunniajäsenekseen erityisen ansioituneen historiantutkijan. Ulkomaisia suomalaista historiantutkimusta tukeneita ja ansioituneita historiantutkijoita voidaan kutsua seuran kirjeenvaihtajajäseniksi.

Seuran pysyväksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka on merkittävästi tukenut seuraa.

Comments are closed.