Tapahtuman periaatteet

Tapahtuman periaatteet

Tapahtuman järjestelyissä ja itse tapahtumassa noudatetaan seuraavia periaatteita: turvallisuus, syrjimättömyys, saavutettavuus, esteettömyys, suvaitsevaisuus, moniäänisyys ja ympäristöystävällisyys. Lähtökohtina on avoin ja saavutettava viestintä, esteettömät tilat, moniäänisyyden turvaaminen sekä ympäristöseikkojen huomioiminen käytännön järjestelyjen eri tasoilla. Tapahtuman osallistujat sitoutuvat ilmoittautuessaan turvallisemman tilan periaatteisiin, jotka ovat:

  • Kunnioita toisten henkilökohtaista tilaa.
  • Kunnioita toisten mielipiteitä, uskomuksia, kokemuksia ja eriäviä näkökantoja.
  • Ole vastuussa omasta toiminnastasi ja käytöksestäsi.
  • Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun.
  • Puutu häirintään myös sitä todistaessasi ja kysy häirityksi tulleelta, haluaako hän apua tai tukea.

Tapahtuman aikana tapahtuvassa häirintätilanteessa voit ottaa yhteyttä Suomen Historiallisen Seuran hallituksen jäseniin tai toiminnanjohtajaan (shs@histseura.fi).

Comments are closed.