Ennakkokutsu: Historiantutkimuksen päivät 2025

Seitsemännet valtakunnalliset Historiantutkimuksen päivät järjestetään Jyväskylässä 16.–18.10.2025. Järjestäjinä ovat Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos sekä Suomen Historiallinen Seura. Päivien ohjelmassa on keynote-esitelmien lisäksi paneelikeskusteluja, työryhmiä sekä vapaamuotoisempaa ohjelmaa.

Konferenssin pääpuhujat ovat:
Professori Margaret Hunt (Uppsalan yliopisto) on varhaismodernin Euroopan sosiaali-, kulttuuri- ja sukupuolihistorian asiantuntija, jonka tutkimuksessa painottuvat Euroopan ja Etelä-Aasian väliset kontaktit, merenkäynnin historia ja sotahistoria sekä naisten ja lainsäädännön historia.

Prof. Dan Stone (Royal Holloway, University of London, UK) on modernin Euroopan historian professori sekä Holocaust Research Instituutin johtaja. Hän on fasismiin, holokaustiin ja kansanmurhiin sekä muistitietoon perehtynyt aatehistorioitsija.

Kukin osallistuja voi pitää konferenssissa vain yhden esitelmän. Lisäksi osallistuja voi toimia yhdessä työryhmässä puheenjohtajana ja yhdessä kommentaattorina.

Esitelmäpyyntö julkistetaan syyskuussa 2024 konferenssin internetsivuilla sekä muissa medioissa.

***
Förinbjudan

Den sjunde nationella konferensen för historieforskning ordnas 16.–18.10.2025 i Jyväskylä. Konferensen ordnas av Institutionen för historia och etnologi vid Jyväskylä universitet i samarbete med Finska Historiska Samfundet. Programmet består av keynote-föreläsningar, paneldebatter, arbetsgrupper samt friare program.

Konferensens huvudtalare är:
Professor Margaret Hunt (Uppsala universitet), en expert inom tidigmodern europeisk social-, kultur- och genusforskning. Hennes forskning fokuserar på kontakter mellan Europa och Sydasien, sjöfartshistoria, militärhistoria samt kvinnor och juridik.

Prof. Dan Stone (Royal Holloway, University of London, Storbritannien), en professor i modern europeisk historia och chef för Holocaust Research Institute. Han är specialiserad på fascism, Förintelsen och folkmord samt minnesstudier.

Varje deltagare kan presentera ett papper på konferensen. Dessutom kan deltagarna fungera som sessionsordföranden och kommentatorer i en arbetsgrupp.

Föredragsinbjudan skall utgivas i september 2024 på konferensens internetsidan och på andra medier.

***
Preinvitation

The Seventh National Finnish Conference on History Research will be held in Jyväskylä on 16–18 October 2025. The conference is organised by the Department of History and Ethnology at Jyväskylä University together with the Finnish Historical Society. The conference program will consist of keynote lectures, panel discussions, sessions, and lively social program.

Keynote speakers:
Professor Margaret Hunt (University of Uppsala) is a social, cultural and gender historian of early modern Europe, with a focus on European/South Asian encounters, maritime and military history and women and the law.

Dan Stone is a professor of Modern European History at Royal Holloway, University of London and the director of the Holocaust Research Institute at Royal Holloway. He has a particular interest in the history of ideas, with a focus on topics such as fascism, Holocaust and genocide studies, as well as memory.

Each participant can present one paper at the conference. Additionally, participants can serve as session chairs and commentators in one working group.

The call for papers will be opened in September 2024, and published at the conference website and in other media.

——————————————–
Lisätietoja / för mer information / for more information:
Piia Einonen
piia.einonen@jyu.fi

Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *