Julkaisut

Suomen Historiallisen Seuran toiminnassa on julkaiseminen perinteisesti ollut keskeisellä sijalla, sillä tiedon tuominen niin tutkijoiden kuin suurenkin yleisön tietoisuuteen kuuluu Seuran tavoitteisiin. Julkaisutoiminnassa Seura tekee yhteistyötä muiden seurojen kanssa.

LEHDET

Scandinavian Journal of History julkaistaan yhteistyössä muiden pohjoismaisten historiajärjestöjen kanssa, jakelusta vastaa Taylor & Francis (www.tandfonline.com). Suomen maatoimittajana on SJH:n toimituskunnassa dos. Tiina Lintunen ja prof. Kirsi Salonen on toisena päätoimittajana.

SHS julkaisee Historiallista Aikakauskirjaa yhteistyössä Historian Ystäväin Liiton kanssa. Lehdessä julkaistaan artikkeleita, katsauksia, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja kaikilta historiantutkimuksen osa-alueilta. Lehti noudattaa referee-järjestelmää, mikä tarkoittaa, että lehteen tarjotun aineiston julkaisukelpoisuuden arvioivat tieteelliset asiantuntijat.

Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittajana (2020-2025) on professori Anu Lahtinen.  Hän on ollut mukana HAikin toimituskunnassa vuodesta 2011 alkaen. Anu Lahtinen on Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessori sekä kulttuuri-, sosiaali- ja sukupuolihistorian tutkija. Anu Lahtinen on myös ollut Ennen ja Nyt -nettilehden päätoimittaja. Hänellä on monipuolinen kirjallinen tuotanto sekä tieteellisiä että populaarimpia julkaisuja.

SHS julkaisi jäsentiedote-lehteä, joka netti-sivujen myötä muuttui tiedotuskanavana tarpeettomaksi. Vanhoihin jäsenlehtiin voit tutustua paremmin tästä.

SHS on Agricola-humanistiverkon kanssa yhteistyössä ja mukana Ennen ja Nyt -nettijulkaisussa.

KIRJAT

SHS:n kirjoja myyvät Tiedekirja sekä SKS:n nettikauppa. 

SHS huolehtii siitä, että sen perinteisissä julkaisusarjoissa julkaistaan vain tieteelliset kriteerit täyttävää tutkimusta. Seura valitsee asiantuntijat, joiden lausuntojen perusteella SHS ja SKS hyväksyvät (tai hylkäävät) tutkimukset julkaistaviksi. 

Suomen Historiallisen Seuran perinteisten sarjojen julkaisuprofiilit ovat seuraavanlaiset:
1) Historiallisia Tutkimuksia -sarjassa julkaistaan korkeatasoisia suomenkielisiä tutkimusmonografioita.
3) Vanha ja arvostettu sarja Historiallinen Arkisto on varattu suomenkielisille historia-alan artikkelikokoelmille.
4) SHS:n tarkastusmenettelyn piiriin kuuluu myös sarja Studia Fennica Historica, jossa julkaistaan englanninkielisiä tutkimusmonografioita. Tälle sarjalle SHS:n julkaisuvaliokunta on esittänyt SKS:n nimeämän tieteellisen päätoimittajan, joka on dosentti Sari Katajala-Peltomaa ja varapäätoimittajana on dosentti Heini Hakosalo.

(2) Bibliotheca Historica oli väitöskirjasarja, jossa julkaistavat teokset olivat suomen- tai englanninkielisiä. Lakkautettu.
5) Käsikirjoja ja
6) Suomen historian lähteitä ovat nimensä mukaisesti joko käsikirjamaisia perustutkimuksia tai lähdejulkaisuja, nämä kaksi viimeksi mainittua ovat käytännössä lakanneet ilmestymästä.

Seuran sarja Todistuskappaleita Suomen historiaan lopetettiin vuonna 1915.

Sarjojen ulkopuolella on SHS julkaisut myös muita tutkimuksia ja juhlakirjoja.

Tiedot uusista teoksista löytyvät Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja sen kustantamon sekä nettikaupan sivuilta ks. www.finlit.fi.

E-KIRJOJA

Suomen Historiallisen Seuran perinteisiä sarjoja viedään verkkoon. Nyt voi tutustua digitoituihin kirjoihin Doriassa:

http://www.doria.fi/handle/10024/136372

Historian alan johtavan suomalaisen englanninkielisen julkaisusarjan Studia Fennica Historican uusimmat teokset vuodesta 2015 alkaen ovat nyt luettavissa vapaasti osoitteessa oa.finlit.fi Pääset lukemaan e-kirjana tai lataamaan pdf:änä ilmaiseksi mm. seuraavia teoksia – ja niitä viedään kokoajan lisää! – käy tarkistamassa nykyinen tilanne netissä:

Kaljundi, L et al. 2015. Novels, Histories, Novel Nations: Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Helsinki: Finnish Literature Society. DOI: https://doi.org/10.21435/sfh.19

Gronow J. & Zhuravlev S. 2015. Fashion Meets Socialism: Fashion industry in the Soviet Union after the Second World War. Helsinki: Finnish Literature Society. DOI: https://doi.org/10.21435/sfh.20

Kotilainen, S. 2016. Literacy Skills as Local Intangible Capital: The History of a Rural Lending Library c. 1860 – 1920. Helsinki: Finnish Literature Society. DOI: https://doi.org/10.21435/sfh.21

Kivimäki V. & Karonen P. 2017. Continued Violence and Troublesome Pasts: Post-war Europe between the Victors after the Second World War. Helsinki: Finnish Literature Society. DOI: https://doi.org/10.21435/sfh.22

Karonen P. & Hakanen M. 2017. Personal Agency and Swedish Age of Greatness 1560-1720. Helsinki: Finnish Literature Society. DOI: https://doi.org/10.21435/sfh.23

Ihalainen, P. 2017. The Springs Of Democracy: National and Transnational Debates on Constitutional Reform in the British, German, Swedish and Finnish Parliaments, 1917-1919. Helsinki: Finnish Literature Society. DOI: https://doi.org/10.21435/sfh.24

Lisäksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran open access -kokoelmasta löytyvät sähköisinä mm. seuraavat aiemmin ilmestyneet sarjan teokset:

Hanska, J. 2002. Strategies of Sanity and Survival: Religious Responses to Natural Disasters in the Middle Ages. Helsinki: Finnish Literature Society. DOI: https://doi.org/10.21435/sfh.2

Koivunen, A. 2003. Performative Histories, Foundational Fictions: Gender and Sexuality in Niskavuori Films. Helsinki: Finnish Literature Society. DOI: https://doi.org/10.21435/sfh.7

Koskivirta, A. 2003. Enemy Within: Homicide and Control in Eastern Finland in the Final Years of Swedish Rule 1748-1808. Helsinki: Finnish Literature Society. DOI: https://doi.org/10.21435/sfh.5

Wolff, C. 2009. Noble conceptions of politics in eighteenth-century Sweden (ca 1740–1790). Helsinki: Finnish Literature Society. DOI: https://doi.org/10.21435/sfh.15

Kurunmäki J. & Strang J. 2010. Rhetorics of Nordic democracy. Helsinki: Finnish Literature Society. DOI: https://doi.org/10.21435/sfh.17

Hokkanen, M. and Kananoja, K., 2017. Kiistellyt tiet terveyteen: Parantamisen monimuotoisuus globaalihistoriassa. Helsinki: Finnish Literature Society. DOI: https://doi.org/10.21435/ht.273

 

Comments are closed.