Toiminta

Suomen Historiallinen Seura edistää historian tutkimusta ja tuntemusta. Seura julkaisee historian ja sen lähitieteiden alueelta sekä järjestää kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Seura edustaa suomalaisia historiantutkijoita Kansainvälisessä historiatieteiden komiteassa (CISH) sekä muissa kansainvälisissä järjestöissä.

Seura hallinnoi myös erilaisia kansallisesti tärkeitä hankkeita ja pyrkii edistämään niin historiantutkimusta kuin historiantuntemustakin yhteiskunnassa. Seura on myös aktiivinen tiedemaailman ja -politiikan toimija.

Seura julkaisee yhdessä Historian Ystäväin Liiton kanssa Historiallista Aikakauskirjaa (HAik). Lehdessä julkaistaan artikkeleita, katsauksia, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja kaikilta historiantutkimuksen osa-alueilta. Lehti noudattaa referee-järjestelmää, mikä tarkoittaa, että lehteen tarjotun aineiston julkaisukelpoisuuden arvioivat tieteelliset asiantuntijat. Pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa julkaistaan yhdessä Scandinavian Journal of History -aikakauskirjaa.

 __________________________________________________________

SUOMEN HISTORIALLISEN SEURAN
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021


Suomen Historiallinen Seura on vuoden 2021 aikana sääntöjensä mukaisesti edistänyt historian
tutkimusta ja tuntemusta Suomessa toimittamalla tutkimuksia historian alalta, järjestämällä kokous-,
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja seminaareja sekä ohjaamalla historiantutkimusta ja tuntemusta
syventävää muuta toimintaa. Seura toimi myös yhteistyössä muiden tieteellisten seurojen kanssa. SHS
on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan, Suomen Tiedekustantajien Liiton, Historioitsijat ilman rajoja –
yhdistyksen ja toimikuntiensa kautta Comité International des Sciences Historiques’in ja sen
alajärjestöjen jäsen.


Seuran jäsenistö

Jäsenkortiston uudistamisen yhteydessä on sääntöjen mukaisesti poistettu sellaiset vuosijäsenet, jotka
eivät ole kahteen vuoteen maksaneet jäsenmaksuaan. Jäsentilanne oli vuoden päättyessä seuraava:

3 kunniajäsentä

392 tutkijajäsentä

27 kirjeenvaihtajajäsentä

28 pysyvää jäsentä

140 vuosijäsentä yhteensä 582 jäsentä

Seuran tutkijajäsenistä poistuivat keskuudestamme professori Kalervo Hovi, professori Pentti
Lempiäinen, dosentti Anja Kervanto Nevanlinna ja dosentti Pekka Nevalainen.


Seuran hallitus valitsi 11.10.2021 kokouksessaan Seuran uusiksi tutkijajäseniksi 12 historiantutkijaa,
jotka julkistettiin Seuran vuosikokouksessa ma 15.11.2021. Uudet tutkijajäsenet ovat:

Dos. Annola, Johanna,
Dos. Häkkinen, Teemu,
Dos. Keskinen, Jarkko,
Dos. Kurvinen, Heidi,
Dos. Meriläinen, Juha,
Dos. Merivirta, Raita,
FT Miettinen, Riikka,
Dos. Niskanen, Samu,
Dos. Paju, Petri,
Dos. Räisänen-Schröder, Päivi,
Dos. Särkkä, Timo,
Dos. Välimäki, Reima.

Seuran hallitus ja toimihenkilöt

Seuran hallitukseen kuuluivat:

Dosentti Maarit Leskelä-Kärki, puheenjohtaja
Dosentti Heini Hakosalo, varapuheenjohtaja
Professori Louis Clerc
Professori Jari Eloranta
Professori Ilkka Huhta
Professori Leila Koivunen
Professori Jari Ojala
Dosentti Oula Silvennoinen
Professori Raisa Maria Toivo
Dosentti Ville Vuolanto
Seuran hallitus on kokoontunut vuoden 2021 aikana 8 kertaa.


Seuran toiminnanjohtajana on toiminut filosofian maisteri Julia Burman. Jäsenrekisterijärjestelmä on

nettipohjainen, sitä ylläpitää FloApps OY, jonka palvelimella rekisteri sijaitsee. Seuran internetsivut
ovat Tieteellisten Seuran Valtuuskunnan palvelimella, ja TSV:n verkkoasiantuntijat Mikko Huldin ja
Jani Laatikainen ovat toimineet seuran atk-tukihenkilöinä. Seuran kirjanpidon ja tilinpäätöksen v2021
teki Mikael Österblad Helsingin Tilicom-tilitoimistosta. Vuosikokouksen valitsimina
toiminnantarkastajina v.2021 tileille olivat professori Tiina Kinnunen ja professori Juhana Aunesluoma.
Varalla dosentit Maritta Pohls ja Jukka Kortti. Tammikuussa oli toimistossa osa-aikaisena avustajana
harjoittelija Mikko Lappalainen.

__________________________________________________________________________________


Tutkijajäsenkokoukset ja yleisötilaisuudet


Tutkijajäsenkokouksia pidettiin vuoden 2021 aikana kaksi: kevätkokous 22.3. ja vuosikokous 15.11.
Kevätkokouksessa esitelmän piti akatemiaprofessori Hannu Salmi tunteiden palosta, kokous oli
hybridinä Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki) ja Zoomissa, mikä on ollut Eduskunnan päätöksellä
laillinen tapa järjestää yhdistysten kokouksia, vaikka säännöissä ei olisikaan mainintaa kokousten
järjestämisestä teknisten apuvälineiden avulla virtuaalisesti. Vuosikokouksen vuosijuhlaesitelmän piti
väistyvä puheenjohtaja dosentti Maarit Leskelä-Kärki esoterian kulttuurihistoriasta. Vuosikokouksen
yhteydessä käsiteltiin ja hyväksyttiin myös SHS:n sääntöuudistus, jonka tavoite on päivittää säännöt
digiaikaan, eli tietoliikenne apuvälineitä voi käyttää kokouksissa ja viestinnässä sekä jäsenmaksujen
uloittaminen kaikkiin jäsenryhmiin paitsi kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseniin. Vuosijuhlaillallinen
järjestettiin ravintola Vaakunassa. Seura järjesti lukukausien aikana esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia
Tieteiden talossa sekä TSV:n väistötiloissa Runeberginkatu 14-16, Helsinki, eli Aalto-yliopiston Töölön
kampuksen (ent. Kauppakorkeakoulun) 3. kerroksessa ja verkossa. Suuret tapahtumat niin Suomessa
kuin ulkomaillakin, kuten Historiantutkimuksen päivät ja Maailman kongressi siirrettiin v.2022. Vuoden
2021 aikana SHS järjesti seuraavat tilaisuudet:


Kevät 2021

To 14.1. SHS osallistui Tieteiden yöhön Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki) dos. Sirpa Aallon
pitämällä esitelmällä ajankohtaisesta aiheesta: Historian poliittinen käyttö: vaarallista ja viihdyttävää?

Ma 22.2. klo 17.15-19, Zoom-webinaari FT Jaakkojuhani Peltonen: Aleksanteri Suuri ja historian
käyttö antiikista nykypäivään.

Ma 22.3. Kevätkokous Zoomissa ja Tieteiden talossa, esitelmä akatemiaprof. Hannu Salmi: Tunteiden
palo 1827 media katastrofin jäljillä.
Ma 19.4. klo 17 K niin kuin katastrofi Mitä kriisit paljastavat kulttuuriperimän merkityksestä
katastrofien hoidossa? Puhujina tutkija Mari Välimäki ja dos. Marko Nenonen.

Syksy 2021

Koronapandemian jatkuessa tilaisuuksia järjestettiin verkossa, Zoom-seminaareina.

Ma 4.10. klo 17. 18.30: Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninainen historia ja tutkimuksen haasteet.
Keskustelijoina FM Lene Laitinen (Historia, HY), FT Mikko Kemppainen (Historia TAU),
sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori (m.a.) Tuula Juvonen (TAU), tutkijatohtori Heidi Kurvinen
(kulttuurihistoria, TY), Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen (TY) sekä Suomen ja
Pohjoismaiden historian professori Tiina Kinnunen (OY). Keskustelua veti seuran puheenjohtaja,
kulttuurihistorian yliopistonlehtori, dosentti Maarit Leskelä-Kärki (TY).

Ti 19.10, klo 16.30-17.30, esitelmä dos. Ilona Kemppainen, ( JyY): Sotasankaruuden monet kasvot
Suomen historiassa.

Ma 15.11. klo 17.30 Vuosijuhlan esitelmä: dos. Maarit Leskelä-Kärki: Uusi esoteerisuuden
kulttuurihistoria.

To 9.12. klo 16.30 Olli Kleemola, Poliittisen historian dosentti Turun yliopistosta ja sodan ja rauhan
keskus Muistin työntekijä, kertoi ja näytti kuvia aiheesta Sotasankaruus Suomen armeijan toisen
maailmansodan ajan kuva-materiaalissa.


Blogi-sarja 2021

SHS päätti osallistua Opetusministeriön ja Suomen Akatemian yhteiseen Tutkitun tiedon teemavuosi
hankkeeseen omalla blogi-sivullaan, jonka teemana oli Historiakulttuuri ja historiapolitiikka.
Kirjoituskutsun laati seuran puheenjohtaja Maarit Leskelä-Kärki. Sivuilla julkaistiin seuraavat blogit:

Blogisarja: Fasismin lumo ja pimeä perintö (Kimi Kärki)
9.11.2021
Blogisarja: Suomen tarina muuttuvassa historiakulttuurissa (Jukka Kortti)
10.6.2021
Blogisarja: Itsensä tunnistaminen eli siirtomaavallan ominaisuudet pohjoisessa (Rinna Kullaa
ja Janne Lahti)
21.4.2021
Blogisarja: Muutakin kuin Tom of Finland? Sateenkaarevaa historiakulttuuria Suomessa
(Riikka Taavetti)
30.3.2021
Blogisarja: Muistelua, museointia, tuotteistamista ja keräilyä digitaalisten pelien
historiakulttuuri on saanut monia muotoja (Jaakko Suominen)
8.2.2021
Blogisarja: Muistomerkkien kertomaa (Sirpa Aalto)
18.1.2021
_______________________________________________________________________________


Seuran talous:

Seuralle myönnettiin vuonna 2021 valtionapua 6.100 euroa ja muita avustuksia 13.800 euroa Yhteensä
valtionapua ja muita avustuksia myönnettiin 19.900 euroa.

Vuoden 2020 avustukset myönnettiin seuraaviin tarkoituksiin:.
6 100 euroa Tiedeakatemiat Historiatieteen Kansalliskomitean matkoihin ja jäsenmaksuihin.
– 10 000 euroa Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston kesäkoulua varten 2023.
– 2 800 euroa Finnen säätiö Historiantutkimuksen päiviin 2022
– 1 000 euroa Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö A. Kemiläisen arkiston järjestäminen

Saadut avustukset ovat käytettävissä vain tiettyyn tarkoitukseen ja niistä ylijäämä on palautettava
rahoittajalle.


SHS:n talous on viime vuosina ollut tiukoilla. Tilinpäätös on alijäämäinen -4317,30 euroa.
Vuosijäsenien määrä on pienentynyt (yleinen trendi yhdistystoiminnassa) eikä vapaaehtoisia
jäsenmaksuja kerry toivottavalla tavalla. Koronapandemia on lisäksi vaikeuttanut toimintaa. Koska
tulot ovat pienentyneet, on jouduttu nostamaan seuran sijoitustililtä varoja toiminnan kuluihin.
Sijoitukset hajautettuihin korkorahastoihin EVLI-pankissa ovat tuottaneet kohtuullisesti, mutta tulossa
olevat keskuspankkien korkojen nostot vähentävät tuottoa vastaisuudessa. Hallitus siirsi n. 15%
sijoitusomaisuudesta uusiin pitkäaikaisrahastoihin, joista tuotto-odotus on hieman parempi kuin
perinteisissä korkorahastoissa. Myös sijoitusten hajauttaminen on pitkällä tähtäimellä parempi, koska
eri talouden alueiden nousut ja laskut ajoittuvat yleensä eri aikoihin ja näin tuotto on vakaampaa.
Koska SHS:n ei ole tavoitteena keinotella suurten voittojen toiveissa, ovat sijoitukset tuotto-
odotuksiltaan maltilliset ja siten mahdollisimman turvalliset pankissa varojen ”makuuttaminen
tilillä” nolla-koroilla vain käytännössä inflaation vauhdilla pienensi pääoman arvoa. Sikäli taloutta
pyritään nyt hoitamaan mahdollisimman hyvin sekä eettisesti. Sijoitusneuvojamme Maritta Rantala jäi
eläkkeelle keväällä 2021 ja uusi sijoitusneuvojamme on Juhana Jatila, joka siis hoitaa SHS:n asioita
EVLIssä. Taloudesta tarkemmin ks. liitteenä olevaa tilinpäätöstä ja tasetta.

Seuran muu toiminta

Vuosi 2021 oli koronapandemian ja etätöiden värittämää aikaa monin tavoin. Asioita hoidettiin
digitaalisesti, sillä lähikontakteja piti varoa tartuntavaaran takia.. Etätöissä siivottiin jäsenrekisteriä ja
poistettiin ylimääräisiä tietoja, jäsenposteilla pidettiin yhteyttä jäsenistöön.

Tieteiden talossa alkoi remontti, joten keväällä 2021 piti toimisto tyhjentää. Tammikuussa oli
kuntoutustoiminnan kautta harjoittelija auttamassa papereiden valmistelussa ja mapittamisessa
arkistokansioihin. Koska vain yli 10-vuotta vanhat paperit voi toimittaa Kansallisarkistoon, jossa SHS:n
arkistoa säilytetään, piti arkistoitava materiaali kuljettaa Otaniemessä olevaan TSV:n varastoon. Osa
aktiivisemmin käytössä oleva osa papereista toimitettiin TSV:n väistötiloihin Aalto-yliopiston Töölön
kampukselle, jossa on ollut työpöytä käytettävissä sellaisina päivinä syksyllä, kun tiloissa on ollut
muutakin toimintaa. Käytännössä sinne on päässyt harvoin, eikä ATK-tuki ole saanut seuran printteriä
kytkettyä toimintaan, mikä on vaikeuttanut arkista työskentelyä. Muutoin väistötilat ovat olleet
erinomaiset. Kassillinen papereita on toiminnanjohtajan kotona.

Vuosijäsenien määrä on ollut laskusuuntainen, vaikka uusiakin jäseniä on tullut. Jäsenkortistosta
poistettiin vuosijäseniä, jotka ovat olleet kaksi vuotta maksamatta jäsenmaksuaan. Sen sijaan
tutkijajäsentilanne on edelleen ollut kasvusuuntainen, joten tutkijajäsenyyttä arvostetaan
historiantutkijoiden keskuudessa. Syyskuussa tuli 12 erittäin korkeatasoista tutkijajäsenehdotusta ja –
hakemusta, niinpä valittiin monta uutta tutkijajäsentä. Historiallinen Aikakauskirja on ainoa JUFO 2-
tason suomenkielinen historia-alan aikakauskirja ja sen säilyttäminen on tärkeä asia, jäseniä on
kannustettu sen tilaamiseen. HAikin tieteellisyys ja levikin kasvattaminen on SHS:n pyrkimyksenä.

Toimintavuoden 2021 teemana oli Historiakulttuuri ja historiapolitiikka, joka oli mukana myös Suomen
Akatemian ja Opetusministeriön Tutkitun tiedon teemavuodessa. Tämä näkyi niin seuran järjestämissä
tilaisuuksissa kuin blogeissakin.


Seuraavassa on lyhyesti Seuran eri painopistealueista ja tärkeimmistä yhteistöistä:

1. Suomen historiallinen bibliografia

Historiallista bibliografia 1544-2018 on Kansalliskirjaston ARTO-tietokannan yhteydessä.
2. Kansallisbiografia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pyytäessä annetaan asiantuntija-apua. Kansallisbiografia II:n
verkkoversion päätoimittajana on dos. Maarit Leskelä-Kärki.

3. Historiallinen Aikakauskirja

Seura vastaa yhdessä Historian Ystäväin Liiton kanssa Historiallisen Aikakauskirjan julkaisemisesta.
Kumpikin osapuoli asettaa lehden hallitukseen kolme jäsentä. Suomen Historiallisen Seuran edustajat
HAikin hallituksessa vuonna 2021 olivat dos. Maarit Leskelä-Kärki, prof. Petri Karonen ja dos. Sari
Katajala-Peltomaa (varalla prof. Louis Clerc, dos. Heini Hakosalo ja prof. Marja Jalava). Historiallisen
Aikakauskirjan päätoimittaja on prof. Anu Lahtinen. Toimitussihteerinä toimi FT Heidi Kurvinen.
Toimittajat ovat FT Ville Kivimäki, FT Tuomas Laine-Frigren, dos. Simo Mikkonen, dos. Tiina
Männistö-Funk ja dos. Riikka Taavetti. Taitosta vastasi Mia Huttu. Taloudenhoitajana oli VTL Raimo
Parikka. Lehteä ilmestyi 4 numeroa ja ne olivat yhteensä 500 sivua. SHS:n jäsenhinta on 33 euroa (ei-
jäsenille 50,-). 2021 alkoi myös vanhojen numeroiden digisiirtoprojekti, jota FM Helena Laukkoski
hoitaa.

4. Agricola-humanistiverkko

Seura osallistuu Agricola-humanistiverkon ylläpitoon. Ennen ja Nyt lehti on vertaisarvioitu ja SHS on
yksi sen tausta organisaatioista. Humanististen alojen portaalina oleminen on lisännyt verkon käyttöä.

5. Tieteen termipankki

Seura on nimittänyt Tieteen termipankkiin toimittajakseen FT Jouko Nurmiaisen, joka tekee yhteistyötä
muiden aihealueiden toimittajien kanssa. Prof. Petri Karonen valittiin termipankin historian aihealueen
ohjausryhmän vetäjäksi. Tieteen termipankin on tarkoitus osin toimia Wiki-pohjalta, joten olisi
toivottavaa SHS:n tutkijajäsenten tarjota sinne kirjoituksia oman erikoisalansa termeistä.

6. Tilaushistoriakeskus

Seura on Tilaushistoriakeskuksen taustaorganisaationa yhdessä Historian Ystäväin Liiton, Historiallisen
Yhdistyksen, Suomen Sukututkimusseuran, Suomen Taloushistoriallisen Yhdistyksen ja Työväen
historian ja perinteen tutkimuksen seuran kanssa. Tilaushistoriakeskus toimii yhdyselimenä tilaajien ja
kirjoittajien välillä. Seuran edustaja johtokunnassa on v 2019-2022 prof. Anu Lahtinen ja varajäsen
prof. Anna Sivula. Paikallishistoria.fi -sivusto on SHS:n nettisivujen yhteydessä, päätoimittajana on
prof. Anu Lahtinen, TIHKEn hallituksen puheenjohtaja.

7. Scandinavian Journal of History

Seura on mukana yhteispohjoismaisessa tieteellisessä aikakauslehdessä Scandinavian Journal of
Historyssä. Lehteä kustantaa Taylor and Francis. 2019 aloitettiin kaksoispäätoimittaja-käytäntö,
päätoimittajina ovat Fredrik Thue (Oslo Metropolitan Univ.) ja Kirsi Salonen (Turun yliopisto). Suomen
toinen maatoimittaja on dos. Tiina Lintunen (Turun yliopisto). Kirja-arvostelujen toimittajana on Mats
Wikström (Åbo Akademi).

8. Eduskunnan muistitietoarkisto

Seura toteutti Eduskunnan kirjaston kanssa veteraanikansanedustajien muistitietoprojektin (1984
alkaen), josta kehittyi muistitietoarkisto. Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston toiminta
rahoitetaan valtion tulo- ja menoarviosta (v. 1988 alkaen). Muistitietoarkisto sai 2018 Vuoden
Arkistoteko palkinnon. Marraskuussa 2020 muistitietoarkiston nimi muutettiin Eduskunnan
muistitietoarkistoksi ja jatkettiin niin kansanedustajien kuin Eduskunnan henkilökunnankin haastatteluja
ja haastattelujen litterointia. Muistitietoarkiston vastuullinen tutkija on ollut VTT Joni Krekola.
Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston kehittämisryhmässä (Vemuke) SHS:n edustajana on ollut
professori Kari Teräs. Vemuke kokoontuu vuosittain ja muutti 2021 alussa nimensä Eduskunnan
muistitietoarkiston kehittämisryhmäksi (Emuke).

9. Suomen Historiallisen Seuran tutkimushanke: Tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelu Suomen
Historiallinen Seura (18752015)

Vuoden 2019 aikana teos Tiede ja yhteiskunta valmistui ja siltä osin hanke päättyi. Tarkoituksena oli
vielä 2021 kerätä haastatteluja, muistitietoa seuran toiminnasta, mutta koronapandemian aikana
kohtaamisia ei ole voitu järjestää.

10. Historiantutkimuksen päivät

Kuudennet Historiantutkimuksen päivät pidetään Tampereella lokakuussa 2022. Syksyllä 2021 avattiin
tapahtuman kutsu, joka päättyi tammikuussa 2022. Vuoden aikana on tapahtumaa suunniteltu ja haettu
apurahaa sen toteuttamiseksi.

11. Julkaisutoiminta

HAikin ja Agricolan lisäksi SHS julkaisee yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa
tieteellisiä tutkimuksia.

11. a) Suomen Historiallisen Seuran tieteelliset julkaisusarjat (Historiallisia Tutkimuksia,
Historiallinen Arkisto, Studia Biographica, Studia Fennica Historica,) ilmestyvät Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kustantamina. Historiallisen Seuran julkaisuvaliokunta vastaa sarjoihin
tarjottavien käsikirjoitusten tieteellisestä arvioinnista ja siihen kuuluvasta referee-menettelystä sekä
tekee esitykset julkaisemisesta; SHS:n sarjoilla on oikeus käyttää TSV:n vertaisarvioitu-sertifikaattia.
Julkaisuvaliokunnan jäsenet olivat SHS:n hallituksesta: dosentit Maarit Leskelä-Kärki(pj.), Heini
Hakosalo ja Ville Vuolanto ja professorit Ilkka Huhta, Jari Ojala ja Raisa Toivo.

SHS ja SKS ovat aloittaneet jo 2018 digitalisointihankkeen, jonka aikana digitoidaan SHS:n
tieteelliset julkaisut (500 kpl) nettiin avoimesti saataville pdf-formaatisssa. SKS vastaa siitä, että se
hankkii tekijöiltä oikeudet teosten digitaaliseen julkaisuun. Hankkeen ensimmäiset 66 digijulkaisua
avattiin nettiin syksyllä 2018, v. 2021 lopussa teoksia oli 322. Aineistot ovat luettavissa
https://www.doria.fi/handle/10024/136372 Studia Fennica Historica sarjan teoksia voi lukea SKS;n
Open Access nettisivuilla:
https://oa.finlit.fi/site/books/series/studia-fennica-historica/
11.b) Suomen Historiallinen Seura tiedotus on sähköpostin jäsenkirjeiden, nettisivujen,
facebookin että twitterin sekä Agricola-humanistiverkon kautta.

12. Tieteellisten seurain valtuuskunta

SHS on TSV:n jäsenjärjestö ja tekee yhteistyötä sen kanssa. Seuran toimisto sijaitsee TSV:n hallinnassa
olevalla Tieteiden talolla ja syksystä 2021 väistötiloissa Aalto-yliopiston Töölön kampuksella, jossa
seura TSV:n aktiivisena jäsenenä käyttää usein TSV:n muitakin tiloja tapahtumissaan. Toiminnanjohtaja
on osallistunut myös TSV:n tapahtumiin. TSV:n hallituksessa prof. Petri Karonen, varajäsen dos. Sari
Katajala-Peltomaa, ovat SHS:n edustajia (2019-2021 ja 2022-2024).

13. Historiatieteen kansalliskomitea

Syksyllä 2018 CISH:in Suomen jaos siirtyi CISHin sääntöjen mukaisesti virallisesti kansalliskomiteaksi
Suomalaisten Tiedeakatemioiden alaisuuteen. Vuosi 2021 oli kolmas vuosi Historiatieteen
kansalliskomiteana. Poznanin konferenssi ja kokoukset siirrettiin elokuuhun 2022. Puheenjohtajana
jatkoi prof.emerita Marjatta Hietala, varapuheenjohtajana prof. Peter Stadius. Tieteellisenä sihteerinä
jatkoi prof. Marjaana Niemi ja hallinnollisena sihteerinä ja taloudenhoitajana Julia Burman.
Koronapandemian takia kansalliskomitea on järjestänyt vain yhden kokouksen, komitea on ollut
yhteydessä toisiinsa sähköpostitse aktiivisesti ja heinäkuussa oli vielä jälkilmoittautuminen Poznanin
konferenssin sessioihin. Konferenssiin liittyvät asiat ovat olleet toiminnan keskiössä. Vuoden aikana on
myös jatkettu omien nettisivujen tekoa.

14. Tiedepolitiikka

Kansalliseen avoimen julkaisun strategiaan SHS on ottanut jo 2019 kantaa. Erityisesti on nostettu esiin
tiedelehtien asema ja rahoitus. Niin kannatettavaa kuin open access onkin, niin miten maksetaan lehtien
kustantaminen, jos kaikki on heti avoimesti netissä eikä paperilehtiä enää tehdä ja tilata?
Kirjoittajamaksut asettavat tutkijat eriarvoiseen asemaan ja siirtävät kustannukset tutkijoille lukijoilta.
Vuonna 2021 SHS on jatkanut osallistumista avoimen tieteen ratkaisumalleista käytyyn keskusteluun.

15. Toimikunnat
Vuoden 2021 toimikunnat ja jaostot olivat seuraavat:

Historiatieteen kansallinen komitea, samalla Kansainvälisen historiatieteiden
komission (CISH) Suomen osasto.

Kansainvälisen naishistorian komission Suomen osasto

Kansainvälisen toisen maailmansodan historian komission Suomen osasto

Nordic History Studies, josta tuli 2015 CISHin osasto ja toimii pohjoismaisten
historiaseurojen verkostona

Skandinavian jaos (joka vastaa yhteispohjoismaisista historioitsijakokouksista
Suomen osalta).

Digitaalisen historia-alan verkosto

Mediahistorian verkosto

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto

Venäjän jaos


Lisäksi Seura oli edustettuna seuraavissa elimissä:

Kansallisarkiston neuvottelukunta

Heraldinen lautakunta

Kansainvälisen kaupunkihistorian komissio

Kansainvälisen slaavilaisen historiantutkimuksen komissio

Kansainvälisen yliopistohistorian komissio

Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi

TSV:n hallitus


Suomen Historiallisen Seuran vuoden 2022 hallitus
Dos. Heini Hakosalo, puheenjohtaja Prof. Jari Ojala, vpj.
Prof. Louis Clerc,  Prof. Jari Eloranta
Prof. Ilkka Huhta,  Prof. Johanna Ilmakunnas
Prof. Leila Koivunen,  Dos. Oula Silvennoinen
Prof. Raisa Maria Toivo,  Dos. Ville Vuolanto

www.histseura.fi         shs@histseura.fi

 

 

Comments are closed.