Toiminta

Suomen Historiallinen Seura edistää historian tutkimusta ja tuntemusta. Seura julkaisee historian ja sen lähitieteiden alueelta sekä järjestää kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Seura edustaa suomalaisia historiantutkijoita Kansainvälisessä historiatieteiden komiteassa (CISH) sekä muissa kansainvälisissä järjestöissä.

Seura hallinnoi myös erilaisia kansallisesti tärkeitä hankkeita ja pyrkii edistämään niin historiantutkimusta kuin historiantuntemustakin yhteiskunnassa. Seura on myös aktiivinen tiedemaailman ja -politiikan toimija.

Seura julkaisee yhdessä Historian Ystäväin Liiton kanssa Historiallista Aikakauskirjaa (HAik). Lehdessä julkaistaan artikkeleita, katsauksia, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja kaikilta historiantutkimuksen osa-alueilta. Lehti noudattaa referee-järjestelmää, mikä tarkoittaa, että lehteen tarjotun aineiston julkaisukelpoisuuden arvioivat tieteelliset asiantuntijat. Pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa julkaistaan yhdessä Scandinavian Journal of History -aikakauskirjaa.

 __________________________________________________________

Comments are closed.