Toiminta

Suomen Historiallinen Seura edistää historian tutkimusta ja tuntemusta. Seura julkaisee historian ja sen lähitieteiden alueelta sekä järjestää kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Seura edustaa suomalaisia historiantutkijoita Kansainvälisessä historiatieteiden komiteassa (CISH) sekä muissa kansainvälisissä järjestöissä.

Seura hallinnoi myös erilaisia kansallisesti tärkeitä hankkeita ja pyrkii edistämään niin historiantutkimusta kuin historiantuntemustakin yhteiskunnassa. Seura on myös aktiivinen tiedemaailman ja -politiikan toimija.

Seura julkaisee yhdessä Historian Ystäväin Liiton kanssa Historiallista Aikakauskirjaa (HAik). Lehdessä julkaistaan artikkeleita, katsauksia, arvosteluja ja keskustelupuheenvuoroja kaikilta historiantutkimuksen osa-alueilta. Lehti noudattaa referee-järjestelmää, mikä tarkoittaa, että lehteen tarjotun aineiston julkaisukelpoisuuden arvioivat tieteelliset asiantuntijat.

 __________________________________________________________

SUOMEN HISTORIALLISEN SEURAN

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

 

Suomen Historiallinen Seura on vuoden 2019 aikana sääntöjensä mukaisesti edistänyt historian tutkimusta ja tuntemusta Suomessa toimittamalla tutkimuksia historian alalta, järjestämällä kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja seminaareja sekä ohjaamalla historiantutkimusta ja tuntemusta syventävää muuta toimintaa. Seura toimi myös yhteistyössä muiden tieteellisten seurojen kanssa. SHS on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan, Suomen Tiedekustantajien Liiton, Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen ja toimikuntiensa kautta Comité International des Sciences Historiques’in ja sen alajärjestöjen jäsen.

 

Seuran jäsenistö

Jäsenkortiston uudistamisen yhteydessä on sääntöjen mukaisesti poistettu sellaiset vuosijäsenet, jotka eivät ole kahteen vuoteen maksaneet jäsenmaksuaan. Jäsentilanne oli vuoden päättyessä seuraava:

4       kunniajäsentä

382      tutkijajäsentä

29      kirjeenvaihtajajäsentä

32      pysyvää jäsentä

250      vuosijäsentä                             yhteensä 678 jäsentä

Seuran tutkijajäsenistä poistuivat keskuudestamme professori Osmo Jussila, dosentti Turo Manninen, piispa Olavi Rimpiläinen ja dosentti Pirkko Rommi sekä kirjeenvaihtajajäsenistämme prof. Fergus Millar.

Seuran hallitus valitsi 7.10.2019 kokouksessaan Seuran uusiksi tutkijajäseniksi 19 historiantutkijaa, jotka julkistettiin Seuran vuosikokouksessa 11.11.2019. Uudet tutkijajäsenet ovat:

 • Sirpa Aalto,
 • Mirkka Danielsbacka,
 • Elise Garritzen,
 • Laura Hollsten,
 • Maijastina Kahlos,
 • professori Arja Karivieri,
 • Hanna Kuusi,
 • Kimi Kärki,
 • Janne Lahti,
 • Jaana Laine,
 • FT Tiina Miettinen,
 • FT Tiina Männistö-Funk,
 • FT Jouko Nurmiainen,
 • Jarmo Peltola,
 • Kalle Pihlainen,
 • professori Tuija Pulkkinen,
 • Esa Ruuskanen,
 • Marika Räsänen ja
 • apulaisprofessori Sakari Saaritsa

 

 

Seuran hallitus ja toimihenkilöt

Seuran hallitukseen 2019 kuuluivat:

Dosentti Sari Katajala-Peltomaa, puheenjohtaja
Dosentti Juhana Aunesluoma, varapuheenjohtaja
Professori Jari Eloranta
Dosentti Heini Hakosalo
Professori Ilkka Huhta
Professori Leila Koivunen
Dosentti Maarit Leskelä-Kärki
Professori Jari Ojala
Dosentti Oula Silvennoinen
Professori Raisa Maria Toivo
Seuran hallitus on kokoontunut vuoden 2019 aikana 9 kertaa.

Seuran toiminnanjohtajana on toiminut filosofian maisteri Julia Burman. Toiminnanjohtajan työsopimus uudistettiin, sillä edellinen oli v.2002, jolloin ei vielä ollut sosiaalista mediaa eikä taloushallintokaan toiminnanjohtajan kontolla samassa määrin kuin nykyisin. Palkkaa ei muutettu. Jäsenrekisterijärjestelmä on nettipohjainen, sitä ylläpitää FloApps OY, jonka palvelimella rekisteri sijaitsee. Sivujen tietosuojaseloste päivitettiin uuden lain mukaiseksi. Seuran internetsivut ovat Tieteellisten Seuran Valtuuskunnan palvelimella, ja TSV:n verkkoasiantuntijat Mikko Huldin ja Jani Laatikainen ovat toimineet seuran atk-tukihenkilöinä. Seuran kirjanpidosta vastasi Olli-Heikki Dahlgren Sun Tase -tilitoimistosta. Vuosikokouksen valitsimina toiminnantarkastajina v.2019 tileille olivat professori Tiina Kinnunen ja dos. Jan Löfström. (Varalla dosentit Maritta Pohls ja Jukka Kortti.)
__________________________________________________________________________________

Tutkijajäsenkokoukset ja yleisötilaisuudet

Tutkijajäsenkokouksia pidettiin vuoden 2019 aikana kaksi: kevätkokous 11.3. ja vuosikokous 11.11. Kevätkokouksessa esitelmän piti prof. Jari Ojala:” Kriisit ja hidas kasvu historiassa.” Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki.) Vuosikokouksen esitelmän piti väistyvä puheenjohtaja Sari Katajala-Peltomaa Mielikuvistusta vai politiikkaa? Pahat henget Vadstenan luostarin strategiassa. Seura järjesti lukukausien aikana esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia Tieteiden talossa sekä yhteistyössä muiden yhdistysten ja yliopistojen kanssa seminaareja myös muualla. Vuoden 2019 aikana järjestettiin seuraavat esitelmätilaisuudet ja seminaarit.

Kevät 2019

To .11.1. SHS osallistui Tieteiden yöhön Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki) esittelypöydällä.

Ma 11.2.
Tieteiden talossa klo 17-19 seminaari: Historian termistö suomeksi nettiin Tieteen termipankin historian aihealue esittäytyy. FT Jouko Nurmiainen, joka on historian aihe-alueen koordinaattori kertoi termipankista ja sen toiminnasta, lisäksi prof Tiina Onikki-Rantajääskö kertoi termipankista yleensä. Tapio Onnela kertoi Agricola-humanistiverkon merkityksestä. Kommentaattorina oli prof. Anu Lahtinen.

Ma 11.3. Kevätkokous Tieteiden talossa ja prof. Jari Ojala:” Kriisit ja hidas kasvu historiassa.”

Ma 8.4. klo 17-19, tieteiden talo, Sali 309,  järjestettiin seminaari Biografisen historiantutkimuksen uusia juonteita. Siellä pidettiin seuraavat esitelmät, ohjelma ja keskustelu olivat kaksikielisiä.
Maarit Leskelä-Kärki (dosentti, Turun yliopisto):Eletty elämä ja historia: Avauksia biografiseen tutkimukseen
Eeva Kotioja (FT, Helsingin yliopisto): ”Yksinäinen taistelija? Perheen, suvun ja ympäristön merkitys henkilöhistoriallisessa tutkimuksessa”

Julia Dahlberg (FT, Helsingin yliopisto): ”Jaget som en levande iscensättning. Performativitet som intermediär mellan det individuella och det allmänna i biografisk forskning”.

Ma 6.5. klo 17-18 Tieteiden talossa Sali 505 järjestettiin kirjaseminaari Näkökulmia tilattomuuden ja väestöhistorian tutkimukseen: teoksen Reunamailla – Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800 pohjalta. Puhujina FT Riikka Miettinen ja FT Ella Viitaniemi.

 

Syksy 2019

Ma 9.9.2019. klo 17-19 Tieteiden talossa(Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 505.SHS:n historian julkistamisseminaari: Tiede ja yhteiskunta — Suomen Historiallinen Seura ja historiantutkimus 1800-luvulta 2010-luvulle . Puhujina ovat teoksen kirjoittajista prof. Marja Jalava, dosentti Mervi Kaarninen sekä prof. Petri Karonen, joka on myös kirjan toimittaja. Kommentaattorina oli prof. Pertti Haapala. Seminaarin jälkeen oli hankkeen päättymisen ja kirjanjulkistuksen kunniaksi kakku- ja kahvitarjoilu.

To-la 24.-26.10– Viidennet Historiantutkimuksen päivät järjestettiin Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Kolmipäiväisen kongressin monipuolinen ohjelma houkutteli paikalle kaikkiaan 345 historiantutkimuksen ammattilaista, harrastajaa ja muuten historiasta kiinnostunutta kuulijaa. Isäntäyliopiston edustajien (62) lisäksi päiville osallistui tutkijoita Helsingin (65), Turun (58), Jyväskylän (45), Tampereen (31), Itä-Suomen (15) ja Lapin (6) yliopistoista sekä Åbo Akademista (4). Lisäksi mukana oli edustajia niin Suomalaisen kirjallisuuden seurasta, Kansalliskirjastosta kuin eri tutkimuslaitoksista. Leidenin yliopiston professori Herman Paul, Düsseldrofin yliopiston professori Heiner Fangerau ja Linné-yliopiston professori Gunlög Fur olivat key note –puhujat. Prof. Paul puhui otsikolla Four Types of Historians: On the History of Scholarly Personae. Prof. Fangeraun aihe oli The future of medicine around 1900: Pictures, numbers and the philosophy of ”as if” in diagnostics, prediction and prevention. Prof. Fur piti esitelmän: Concurrences and linear trajectories – thinking through indigenous histories. Osallistujien esitelmät olivat järjestetty temaattisiin sessioihin, joita oli 101 kpl, ja jokaisessa oli kolme tai neljä esitelmää. Käytännössä piti siis valita mitä sessiota haluaa seurata, sillä oli useita päällekkäisiä sessioita.

Ma 11.11. klo 17 Vuosijuhlan esitelmä: dos. Sari Katajala-Peltomaa: Mielikuvitusta vai politiikkaa? Pahat henget Vadstenan luostarin strategiassa. 

Ma 2.12.2019 klo 17-19 Tieteiden talo, Sali 505. Professori Antti Häkkinen:: Suomalainen elämänkulku 1700-2000,mitattuna kuunneltuna ja kerrottuna: tutkijan välitilinpäätös. Pidetyn opettajan ja tutkijan jäähyväisluento oli syksyn viimeinen esitelmätilaisuus.

_______________________________________________________________________________

Seuran talous:

Seuralle myönnettiin vuonna 2019 valtionapua 9 206,00 euroa ja muita avustuksia 6 000 euroa Yhteensä valtionapua ja muita avustuksia myönnettiin 14 206,00 euroa.

Vuoden 2019 avustukset myönnettiin seuraaviin tarkoituksiin:
– 3 206 euroa TSV Kansainvälisiin jäsenmaksuihin.
– 5 000 euroa Tiedeakatemiat Historiatieteen Kansalliskomitean matkoihin ja jäsenmaksuihin.
– 6 000 euroa Kulttuurirahasto Historiantutkimuksen päiviin.

SHS:n hallitus päätti v 2018 pyrkiä säilyttämään SHS:n varallisuutta paremmin kuin vain säilömällä pankkitilillä varoja ja varat siirrettiin EVLI-pankkiin hajautettuun sijoitukseen. Sijoitusneuvoja Maritta Rantala hoitaa SHS:n asioita EVLIssä.  Taloudesta ks. liitteenä olevaa tilinpäätöstä ja tasetta.

Seuran muu toiminta

Vuosi 2019 oli hallinnollisen uudistuksen aikaa monin tavoin. Euroopan unionin yleinen tietosuoja asetus vaati uudistamaan sekä nettisivujen että jäsenrekisterin tietosuojaselosteen uuden asetuksen (GDPR) mukaiseksi ja tämä tehtiin valmiiksi huhtikuussa. Tietosuojaseloste on luettavissa nettisivuillamme. Samalla siivottiin jäsenrekisteriä ja poistettiin ylimääräisiä tietoja.

Lisäksi laadittiin Historiatieteen kansalliselle komitealle (entinen CISH-jaos) säännöt, jotka sekä SHS:n hallitus että Suomen Tiedeakatemiat hyväksyivät. Myös Julkaisuvaliokunnalle ajanmukaistettiin toimintasääntö. Toiminnanjohtajan työnkuvaa tarkennettiin ja ajanmukaistettiin, sillä toimintaympäristökin on muuttunut vuodesta 2002, jolta aiempi työsopimus oli peräisin. Uusia tehtäviä ovat sosiaalisen median viestintä ja jäsenlehden teko poistettiin. Työaikaseuranta aloitettiin: toiminnanjohtaja raportoi kuukausittain hallitukselle toiminnastaan.

Keväällä päätettiin aloittaa uusi jäsenkampanja vuosijäseniä saadaksemme. Hallituksen jäsenille jaettiin kirje uusille maistereille, jotta sellaisen voisi lähettää kaikille vastavalmistuneille. Kesäkuussa Suomen Historiallinen Seura näkyi TSV:n sivuilla kuukauden jäsenseurana. Vuosijäsenien määrä on ollut laskusuuntainen, joten erilaiset keinot saada vuosijäseniä lisää on mietinnässä. Sen sijaan tutkijajäsentilanne on ollut kasvusuuntainen, joten tutkijajäsenyyttä arvostetaan historiantutkijoiden keskuudessa. Syyskuussa tuli 19 erittäin korkeatasoista tutkijajäsenehdotusta ja –hakemusta, niinpä valittiin poikkeuksellisen monta uutta tutkijajäsentä. Historiallinen Aikakauskirja on ainoa JUFO 2-tason suomenkielinen historia-alan aikakauskirja ja sen säilyttäminen on tärkeä asia, jäseniä on kannustettu sen tilaamiseen. HAikin tieteellisyys ja levikin kasvattaminen on SHS:n pyrkimyksenä.

Syksyllä valmistui SHS:n historiahanke ja julkistettiin Tiede ja yhteiskunta –teos. Vielä on kuitenkin suunnitelmia muistitietomateriaalin keruusta, tarkoitus on haastatella seuran jäsenistöä. Hallitus tarjosi jäsenistölle mahdollisuutta esittää ideoita seuraavana SHS:n valtakunnalliseen hankkeeseen. Hanke-ehdotuksia tuli yhdeksän, aiheet olivat moninaiset: Globalisaatio, historiantutkimuksen innovatiivisuus, historian käyttö ja historiapolitiikka, ilmasto- ja ympäristöhistoria, järvihistoria, merihistoria, Suomen älymystö, TSV ja tiedepolitiikka, uskonto ja historiantutkimus. Hallitus valmistelee niiden tai jonkun niistä pohjalta tulevaa hanketta v. 2020 aikana.

Seuraavassa on lyhyesti Seuran eri painopistealueista ja tärkeimmistä yhteistöistä:

 1. Suomen historiallinen bibliografia

Bibliografian ajantasainen toimitustyö on pysähdyksissä. SHS on kerännyt Suomen historiallista bibliografiaa 1920-luvulta, ja se sisältää nimikkeitä vuodesta 1544 alkaen. OKM on lopettanut hankkeen rahoituksen. Historiallista bibliografiaa 1544-2018 voi selata Kansalliskirjaston ARTO-tietokannan yhteydessä, sen jälkeen on satunnaisemmin historiantutkimusten metatiedot siellä.

 1. Kansallisbiografia

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pyytäessä annetaan asiantuntija-apua. Kansallisbiografia II:n verkkoversion päätoimittajana on dos. Maarit Leskelä-Kärki.

 1. Historiallinen Aikakauskirja

Seura vastaa yhdessä Historian Ystäväin Liiton kanssa Historiallisen Aikakauskirjan julkaisemisesta. Kumpikin osapuoli asettaa lehden hallitukseen kolme jäsentä. Suomen Historiallisen Seuran edustajat HAikin hallituksessa vuonna 2019 olivat professori Marja Jalava, professori Petri Karonen ja dosentti Sari Katajala-Peltomaa. Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittaja on prof. Anu Lahtinen. Toimitussihteerinä toimi FT Heidi Kurvinen. Toimittajat ovat dos. Johanna Ilmakunnas, FT Ville Kivimäki, FT Tuomas Laine-Frigren, dos. Simo Mikkonen ja dos. Johanna Rainio-Niemi. Taloudenhoitajana oli VTL Raimo Parikka. SHS:n jäsenhinta on 33 euroa ( ei-jäsenille 50,-).

 1. Agricola-humanistiverkko

Seura osallistuu Agricola-humanistiverkon ylläpitoon. Ennen ja Nyt lehti on vertaisarvioitu ja SHS on yksi sen tausta organisaatioista. Humanististen alojen portaalina oleminen on lisännyt verkon käyttöä.

 1. Tieteen termipankki

Seura on nimittänyt Tieteen termipankkiin toimittajakseen FT Jouko Nurmiaisen, joka tekee yhteistyötä muiden aihealueiden toimittajien kanssa. Prof. Petri Karonen valittiin termipankin historian aihealueen ohjausryhmän vetäjäksi. FT Nurmiainen aloitti termipankkisivujen tekemisen jo syksyllä 2018.

 1. Tilaushistoriakeskus

Seura on Tilaushistoriakeskuksen (entinen Paikallishistoriallinen toimisto) taustaorganisaationa yhdessä Historian Ystäväin Liiton, Historiallisen Yhdistyksen, Suomen Sukututkimusseuran, Suomen Taloushistoriallisen Yhdistyksen ja Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kanssa. Tilaushistoriakeskus toimii yhdyselimenä tilaajien ja kirjoittajien välillä. Seuran edustaja johtokunnassa on v2019-2022 prof. Anu Lahtinen ja varajäsen prof. Anna Sivula. Paikallishistoria.fi -sivusto on SHS:n nettisivujen yhteydessä, päätoimittajana on prof. Anu Lahtinen, TIHKEn hallituksen puheenjohtaja.

 1. Scandinavian Journal of History

Seura on mukana yhteispohjoismaisessa tieteellisessä aikakauslehdessä Scandinavian Journal of Historyssä. Lehteä kustantaa Taylor and Francis. 2019 aloitettiin kaksoispäätoimittaja-käytäntö, päätoimittajina ovat Fredrik Thue (Oslo Metropolitan Univ.) ja Teemu Ryymin (Univ. of Bergen). Suomen maatoimittaja on professori Kirsi Salonen (Turun yliopisto). Kirja-arvostelujen toimittajana on Mats Wikström (Åbo Akademi).

 1. Veteraanikansanedustajien muistitietokeräys

Seura toteutti Eduskunnan kirjaston kanssa veteraanikansanedustajien muistitietoprojektin (1984 alkaen), josta kehittyi muistitietoarkisto. Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston toiminta rahoitetaan valtion tulo- ja menoarviosta (v. 1988 alkaen). Muistietoarkisto sai 2018 Vuoden Arkistoteko palkinnon. Vuonna 2019 jatkettiin veteraanikansanedustajahaastatteluja ja haastattelujen litterointia. Muistitietoarkiston vastuullinen tutkija on ollut VTT Joni Krekola. Muistitietoarkisto tekee yhteistyötä Spiritus Historiae historia-alan yrityksen kanssa. Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston kehittämisryhmässä (Vemuke) SHS:n edustajana on ollut professori Kari Teräs. Vemuke kokoontuu vuosittain.

 1. Suomen Historiallisen Seuran tutkimushanke:
  Tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelu – Suomen Historiallinen Seura (1875–2015)

SHS on jatkanut hanketta v.2019. Hankkeen tutkimustyö on valmistunut ja materiaalista on kirjoitettu kirja. Hankkeen toimituskunnassa ovat professorit Kimmo Katajala, Pirjo Markkola, Henrik Meinander, Marjaana Niemi, Markku Peltonen ja Kari Teräs. Teoksen pääkirjoittajat ovat professorit Petri Karonen (päätoimittaja), Seppo Hentilä, Marja Jalava, Pauli Kettunen, Tiina Kinnunen ja Irma Sulkunen sekä dosentit Mervi Kaarninen ja Pirkko Leino-Kaukiainen. Kokouksiin osallistui myös toiminnanjohtaja Julia Burman. Vuoden aikana teos Tiede ja yhteiskunta valmistui ja siltä osin hanke päättyi.
Hallitus laittoi syksyllä 2019 nettisivuilleen kyselyn ehdotuksista seuraavaa valtakunnallista hanketta varten. Määräaikaan mennessä tuli yhdeksän ehdotusta, joita hallitus on sen jälkeen pohtinut.

 1. Historiantutkimuksen päivät

Historiantutkimuksen päivät järjestettiin 24.-26.10. 2019 yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Työryhmää Oulussa johti professorit Tiina Kinnunen ja Petteri Pietikäinen, SHS:n hallitusta edusti työryhmässä Heini Hakosalo. Päivät olivat ennätykselliset, 345 osallistujaa eli pitkät päivät ja paljon rinnakkaisia sessioita. Oulun kaupunki järjesti vastaanoton kauniisti remontoidussa kaupungintalossa ja konferenssi-illallinen oli nk. Alppimajassa. Kaikki luennot ja sessiot olivat Linnanmaan kampuksella. Päivillä oli myös viittomakielinen tulkkaus useilla luennoilla. Päivien jälkeen kerättiin opas Historiantutkimuksen päivien järjestämiseen. Päivien lopuksi päätettiin, että kuudennet Historiantutkimuksen päivät järjestetään Tampereella 2021.

 1. 11. Julkaisutoiminta

HAikin ja Agricolan lisäksi SHS julkaisee yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa tieteellisiä tutkimuksia.

 1. a) Suomen Historiallisen Seuran tieteelliset julkaisusarjat (Historiallisia Tutkimuksia, Historiallinen Arkisto, Studia Biographica, Studia Fennica Historica,) ilmestyvät Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamina. Historiallisen Seuran julkaisuvaliokunta vastaa sarjoihin tarjottavien käsikirjoitusten tieteellisestä arvioinnista ja siihen kuuluvasta referee-menettelystä sekä tekee esitykset julkaisemisesta; SHS:n sarjoilla on oikeus käyttää TSV:n vertaisarvioitu-sertifikaattia. Toukokuussa 2019 uudistettiin julkaisuvaliokunnan toimintasääntö. Julkaisuvaliokunnan jäsenet ovat SHS:n hallituksesta: dosentit Sari Katajala-Peltomaa(pj.), Juhana Aunesluoma, Maarit Leskelä-Kärki ja professorit Ilkka Huhta ja Jari Ojala.

SHS ja SKS ovat aloittaneet jo 2018  digitalisointihankkeen, jonka aikana  digitoidaan SHS:n tieteelliset julkaisut (500 kpl) nettiin avoimesti saataville pdf-formaatisssa. SKS vastaa siitä, että se hankkii tekijöiltä oikeudet teosten digitaaliseen julkaisuun. Hankkeen ensimmäiset 66 digijulkaisua avattiin nettiin syksyllä 2018, v. 2019 lopussa teoksia oli 240. Ne ovat luettavissa http://www.doria.fi/handle/10024/136372  Studia Fennica Historica –sarjan teoksia voi lukea SKS;n Open Access –nettisivuilla: https://oa.finlit.fi/site/books/series/studia-fennica-historica/

11.b) Suomen Historiallinen Seura -jäsentiedotelehti jäsentiedotelehden toimittaminen lopetettiin. Tiedotus on siirtynyt sekä nettisivuille, facebookiin että sähköpostiin.

 1. Tieteellisten seurain valtuuskunta

SHS on TSV:n jäsenjärjestö ja tekee yhteistyötä sen kanssa. Seuran toimisto sijaitsee TSV:n hallinnassa olevalla Tieteiden talolla, jossa seura TSV:n aktiivisena jäsenenä käyttää usein TSV:n muitakin tiloja tapahtumissaan. Toiminnanjohtaja on osallistunut myös TSV:n järjestämiin erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. TSV:n hallituksessa prof. Petri Karonen, varajäsen dos. Sari Katajala-Peltomaa, ovat SHS:n edustajia v 2019-2021.

 1. Historiatieteen kansalliskomitea

Syksyllä 2018 CISH:in Suomen jaos siirtyi CISHin sääntöjen mukaisesti virallisesti kansalliskomiteaksi Suomalaisten Tiedeakatemioiden alaisuuteen. Vuosi 2019 oli ensimmäinen vuosi Historiatieteen kansalliskomiteana. Vuoden alussa järjestäydyttiin ja jaettiin tietoa Poznanin kokouksesta. Puheenjohtajana jatkoi prof.emerita Marjatta Hietala, varapuheenjohtajaksi valittiin prof. Peter Stadius. Tieteellisenä sihteerinä jatkoi prof. Marjaana Niemi ja hallinnolliseksi sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi nimitettiin Julia Burman. Professorit Marjatta Hietala ja Marjaana Niemi kävivät Suomea edustamassa CISHin ja sen alajärjestöjen kokouksissa (Münster, Bucarest ja Vatikaani). Lisäksi laadittiin säännöt Historiatieteen kansalliskomitealle, ja perustettiin SHS:n kirjanpitoon sille oma tiliöintitili.

 1. Tiedepolitiikka

Jo 2017 puolella seurattiin huolestuneena, uhkaisiko lukiouudistus koulujen historianopetusta, mutta vuoden 2018 aikana todettiin, ettei historianopetusta olla vähentämässä. Asiaa seurataan edelleen. Uusi tiedonhallintalaki näytti varsin huolestuttavalta arkistojen kannalta ja SHS:n otti alustavaan lakiluonnokseen kantaa historiantutkimuksen näkökulmasta. Lopulta arkistot jätettiin lain ulkopuolelle. Tilannetta seurataan. Kansalliseen avoimen julkaisun strategiaan SHS on ottanut 2019 kantaa sekä ensimmäiseen versioon tammikuussa että toiseen versioon kesäkuussa, erityisesti on nostettu esiin tiedelehtien asema ja rahoitus. Niin kannatettavaa kuin open access onkin, niin miten maksetaan lehtien kustantaminen, jos kaikki on heti avoimesti netissä eikä paperilehtiä enää tehdä ja tilata? Kirjoittajamaksut asettavat tutkijat eriarvoiseen asemaan ja siirtävät kustannukset tutkijoille lukijoilta.

 1. Toimikunnat

Vuoden 2019 toimikunnat ja jaostot olivat seuraavat:

 • Kansainvälisen historiatieteiden komission (CISH) Suomen osasto, nykyisin Historiatieteen kansallinen komitea.
 • Kansainvälisen naishistorian komission Suomen osasto
 • Kansainvälisen toisen maailmansodan historian komission Suomen osasto
 • Nordic History Studies, josta tuli 2015 CISHin osasto ja toimii pohjoismaisten historiaseurojen verkostona
 • Skandinavian jaos (joka vastaa yhteispohjoismaisista historioitsijakokouksista Suomen osalta).
 • Digitaalisen historia-alan verkosto
 • Mediahistorian verkosto
 • Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto
 • Venäjän jaos

Lisäksi Seura oli edustettuna seuraavissa elimissä:

 • Arkistolaitoksen neuvottelukunta
 • Yksityisarkistojen neuvottelukunta (Maarit Leskelä-Kärki)
 • Heraldinen lautakunta
 • Kansainvälisen kaupunkihistorian komissio
 • Kansainvälisen slaavilaisen historiantutkimuksen komissio
 • Kansainvälisen yliopistohistorian komissio
 • Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi
 • TSV:n hallitus

 

Suomen Historiallisen Seuran vuoden 2020 hallitus

Dos. Maarit Leskelä-Kärki, puheenjohtaja           Dos. Heini Hakosalo
Prof. Louis Clerc                                                         prof. Jari Eloranta

Prof.. Ilkka Huhta                                                        Prof. Leila Koivunen

Prof. Jari Ojala                                                             Dos. Oula Silvennoinen

Prof. Raisa Maria Toivo                                              Dos. Ville Vuolanto

 

Comments are closed.