Hankkeet

SUOMEN HISTORIALLISEN SEURAN HANKKEET ovat olleet tärkeä osa seuran toimintaa alusta alkaen.  Se alkoi erilaisten materiaalien ja lähteiden keruulla arkistoihin ja vähitellen tuli tutkimuspainotteiseksi.

NYT on avoin kysely:

SHS suunnittelee uuden hankkeen aloittamista. Osallistu ja ehdota, mikä mielestäsi olisi ajankohtainen valtakunnallinen historia-alan hanke.

Ehdota TÄSTÄ!

_________________________________________________________

SHS:n vasta valmistunut hanke:

Tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelu – Suomen Historiallinen Seura (1875–2015)

Organisaation on syytä tuntea oma menneisyytensä, erityisesti kun kyse on historiantutkijoiden omasta yhteisöstä. Suomen Historiallinen Seuran perustamisesta tuli vuonna 2015 kuluneeksi 140 vuotta, joten on aika tehdä analyysia menneestä ja samalla luodata tulevaisuuteen. Vuonna 2013 käynnistyneessä hankkeessa tarkastellaan historiantutkijoiden ja tieteellisen seuran yhteyksiä yhteiskuntaan sekä yhteiskunnan vaikutuksia historiantutkimukseen ja sen käyttöön.

Syyskuun 9. päivä 2019 pidettiin julkistusseminaari hankkeen tuloksena syntyneelle teokselle:

Tiede ja yhteiskunta. Suomen Historiallinen Seura ja historiantutkimus 1800-luvulta 2010 luvulle. (SKS 2019) Päätoimittajana oli prof. Petri Karonen. Häenen lisäkseen hankkeen pääteemoista kirjoittivat prof. Seppo Hentilä, dos. Marja Jalava, dos. Mervi Kaarninen, prof. Pauli Kettunen, prof. Tiina Kinnunen, dos. Pirkko Leino-Kaukiainen ja prof. Irma Sulkunen.  Kirjan voi ostaa esim www.finlit.fi verkkokaupasta tai Tiedekirjasta (Snellmaninkatu 13, Helsinki).

__________________________

Suomen Historiallista bibliografian keruusta seura on ollut vastuussa jo 1920-luvulta alkaen. Aiemmin vain painettuina saatavilla olleita bibliografioita on siirretty verkkoon (v.1961->) ja ne ovat käytettävissä Kansalliskirjastomme ARTO-tietokannan yhteydessä. Uutta materiaalia viedään tietokantaan mikäli saadaan rahoitus organisaation muutokselle.

Toteutuneita hankkeita

Suomen Historiallinen Seura on ollut käynnistämässä ja muutoinkin mukana monissa kansallisesti tärkeissä hankkeissa, mm. Suomen Kansallisbiografiassa, joka on nykyään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Biografiakeskuksen alainen.  

Vuosina 2005-2011 Suomen Historiallisen Seuran Kasvatuksen ja koulutuksen historia Suomessa -hanke tutki ja tuotti kolmiosaisen kirjasarjan aiheesta. Kirjat kustansi SKS. Teossarjassa aihepiiri on jaettu kolmeen ajanjaksoon:

Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle. Hanska, Jussi & Vainio-Korhonen, Kirsi (toim.) Helsinki, 2010. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:1.)

Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Heikkinen, Anja & Leino-Kaukiainen, Pirkko (toim.) Helsinki, 2011. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:2.)

Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus 1960-luvulta 2000-luvulle. Kettunen, P. & Simola, H. (toim.). Helsinki, 2012. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:3.)

Vuosina 2001-2004 Suomen maatalouden historia -hankkeen tuloksena julkaistiin kolmiosainen teossarja, jossa perinteisen maatalouden kehitys kasvun ja kriisien kautta suuriin muutoksiin ja EU-aikaan selvitettiin. Sarjan päätoimittaja oli professori Viljo Rasila.

Suomen maatalouden historia I-III:

I   osa Perinteisen maatalouden aika.  Esihistoriasta 1870-luvulle.
Viljo Rasila, Eino Jutikkala, Anneli Mäkelä-Alitalo (toim.) Helsinki, 2003. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 914:1)

II  osa Kasvun ja kriisien aika. 1870-luvulta 1950-luvulle.
Matti Peltonen (toim.) Helsinki, 2004. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 914:2)

III osa Suurten muutosten aika. Jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen.  
Pirjo Markkola (toim.) Helsinki, 2004. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 914:3)

 

Comments are closed.