Hankkeet

SHS:llä on käynnissä kaksi suurta hanketta:

Tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelu – Suomen Historiallinen Seura (1875–2015)

Organisaation on syytä tuntea oma menneisyytensä, erityisesti kun kyse on historiantutkijoiden omasta yhteisöstä. Suomen Historiallinen Seuran perustamisesta tuli vuonna 2015 kuluneeksi 140 vuotta, joten on aika tehdä analyysia menneestä ja samalla luodata tulevaisuuteen. Vuonna 2013 käynnistyneessä hankkeessa tarkastellaan historiantutkijoiden ja tieteellisen seuran yhteyksiä yhteiskuntaan sekä yhteiskunnan vaikutuksia historiantutkimukseen ja sen käyttöön.

Tavoitteena on tehdä hankkeesta kirja, jonka päätoimittajaksi on valittu prof. Petri Karonen. Häenen lisäkseen hankkeen pääteemoja tutkivat prof. Seppo Hentilä, dos. Marja Jalava, dos. Mervi Kaarninen, prof. Pauli Kettunen, prof. Tiina Kinnunen, dos. Pirkko Leino-Kaukiainen ja prof. Irma Sulkunen. Hanke valmistuu vuoden 2017 aikana.

 

Suomen Historiallista bibliografian keruusta seura on ollut vastuussa jo 1920-luvulta alkaen. Aiemmin vain painettuina saatavilla olleita bibliografioita on siirretty verkkoon (v.1961->) ja ne ovat käytettävissä Kansalliskirjastomme ARTO-tietokannan yhteydessä. Uutta materiaalia viedään tietokantaan jatkuvasti.

Toteutuneita hankkeita

Suomen Historiallinen Seura on ollut käynnistämässä ja muutoinkin mukana monissa kansallisesti tärkeissä hankkeissa, mm. Suomen Kansallisbiografiassa, joka on nykyään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Biografiakeskuksen alainen.  

Vuosina 2005-2011 Suomen Historiallisen Seuran Kasvatuksen ja koulutuksen historia Suomessa -hanke tutki ja tuotti kolmiosaisen kirjasarjan aiheesta. Kirjat kustansi SKS. Teossarjassa aihepiiri on jaettu kolmeen ajanjaksoon:

Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle. Hanska, Jussi & Vainio-Korhonen, Kirsi (toim.) Helsinki, 2010. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:1.)

Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Heikkinen, Anja & Leino-Kaukiainen, Pirkko (toim.) Helsinki, 2011. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:2.)

Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus 1960-luvulta 2000-luvulle. Kettunen, P. & Simola, H. (toim.). Helsinki, 2012. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:3.)

Vuosina 2001-2004 Suomen maatalouden historia -hankkeen tuloksena julkaistiin kolmiosainen teossarja, jossa perinteisen maatalouden kehitys kasvun ja kriisien kautta suuriin muutoksiin ja EU-aikaan selvitettiin. Sarjan päätoimittaja oli professori Viljo Rasila.

Suomen maatalouden historia I-III:

I   osa Perinteisen maatalouden aika.  Esihistoriasta 1870-luvulle.
Viljo Rasila, Eino Jutikkala, Anneli Mäkelä-Alitalo (toim.) Helsinki, 2003. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 914:1)

II  osa Kasvun ja kriisien aika. 1870-luvulta 1950-luvulle.
Matti Peltonen (toim.) Helsinki, 2004. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 914:2)

III osa Suurten muutosten aika. Jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen.  
Pirjo Markkola (toim.) Helsinki, 2004. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 914:3)

 

Comments are closed.